แจกฟรีรูปภาพระบายสีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 50 รูป

โหลดด่วนเลย 50 รูป  ใกล้สัปดาห์วิทยาศาตร์แล้ว เด็ก ๆ มีรูปภาพเกี่ยวกับวิทยาศาตร์ไว้ระบายสีหรือยัง ถ้ายังดาวน์โหลดได้เลย
ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น (education use only.)

Create by :  http://wooworl.com/2017/04/15/science-coloring-pages/
http://www.coloringprintables.net

Science Coloring Pages

การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ | PASSION,IDEAS,INSPIRATION

ตัวอย่างรูปภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *