แจ้งเปิดระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2562 (รอบ 10 มิ.ย. 2562)

แจ้งเปิดระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2562 (รอบ 10  มิ.ย. 2562)

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center DMC

ประกาศ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
1. รายงานรอบ สิ้นปี 2561 ยังคงมีความผิดพลาดและอยู่ในระหว่างประมวลผลใหม่
2. เปิดระบบ Data management center รอบ 10 มิ.ย. 2562

แจ้งเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ขณะนี้ระบบ Data Management Center รอบ 10 มิ.ย. 2562 ให้โรงเรียนเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลนักเรียน และสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้แล้ว

ปุ่มยืนยันจะขึ้นให้กดใน วันที่ 5 มิ.ย. 2562 และ  จะปิดระบบ ในวันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 16.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
เอกลักษณ์ ทิมทอง
15 พ.ค. 62

ที่มา : รักครู.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *