แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)

โหลดไฟล์ : แนวทางการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน


ขอบพระคุณที่มา https://www.xn--12cg5gc1e7b.com/17805

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *