แนะนำแอพลิเคชัน escivocab : พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.

สสวท. ขอแนะนำแอปพลิเคชันใหม่ escivocab : พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมคำศัพท์ไว้มากกว่า 3,800 คำ จากหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คำอธิบาย สื่อประกอบ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง คุณครู นักเรียน และผู้สนใจ 

สามารถค้นหาคำศัพท์ ซึ่งมีทั้งหมด 8 หมวด ได้แก่
1) เคมี
2) ชีววิทยา
3) ฟิสิกส์
4) วิทย์ทั่วไป
5) โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
6) คณิตศาสตร์
7) คอมพิวเตอร์
8) การออกแบบและเทคโนโลยี

escivocab ใช้งานได้ทั้งบนสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หากท่านสนใจใช้งานแอปพลิเคชัน

สามารถ Download ได้ที่ http://www.scimath.org/mobile-application/item/7837-escivocab

ที่มา : สสวท.

แถมท้าย 5 วิธีเรียนคณิตอย่างไรให้สุดยอด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *