แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เน้นทักษะชีวิต

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เน้นทักษะชีวิต

ระดับชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 (1)
แผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 (2) ภาคเรียนที่ 1
แผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 (3) ภาคเรียนที่ 2

ระดับชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 (1)
แผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 (2) ภาคเรียนที่ 1
แผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 (3) ภาคเรียนที่ 2

ระดับชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 (1)
แผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 (2) ภาคเรียนที่ 1
แผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 (3) ภาคเรียนที่ 2

ขอบพระคุณที่มา
https://sites.google.com/site/scoutcyp2/plan_curricurum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *