โครงสร้างข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 โหลดเลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2
วิชา คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์

download
https://drive.google.com/…/1t2QaX0KhfxgUHpRT9a-J2h89e…/view…

ลิ้งค์สำรอง
https://dl.n00m.com/239itemsc62.zip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *