โลกนี้ “น่าขำ” คนที่รู้จักคุณน้อยที่สุด คือ คนที่พูดถึงคุณมากที่สุด

คนที่ ‘รู้จัก’ คุณน้อยที่สุด

คือคนที่ ‘พูด’ ถึงคุณมากที่สุด

คนที่บอกว่าคุณ ‘ไม่ดี’ อย่างงั้นอย่างงี้

คือคนที่ ‘อิจฉา’ คุณอยู่ลึกๆ

คนที่บอกว่าคุณ ‘ทำไม่ได้’

คือคนที่ตัวเองก็ ‘ไม่ได้ทำ’

คนที่ ‘วิจารณ์’ ผลงานคุณหนักที่สุด

คือคนที่ไม่มี ‘ผลงาน’ ที่จับต้องได้

คนที่ ‘ดูถูก’ ว่าคุณไม่เก่ง

คือคนที่ ‘ทำไม่ได้’ อย่างที่คุณทำ

คนที่บอกว่าคุณ ‘บ้า’

คือคนที่โคตรธรรมดาและถูก ‘มองข้าม’

คนที่บอกว่าคุณรวยแล้ว ‘อวด’

คือคนที่ถ้ารวยแล้วจะ ‘อวด’ ยิ่งกว่าคุณ

คนที่ ‘หมั่นไส้’ ในความมั่นใจของคุณ

คือคนที่ ‘รู้สึกแย่’ กับตัวเอง

จำไว้

ถ้า ‘เด่น’ ไม่ได้ ให้คนอื่น ‘เด่น’

ถ้า ‘นำ’ ไม่ได้’ ให้คนอื่น ‘นำ’

ถ้า ‘ทำ’ ไม่ได้ ให้คนอื่น ‘ทำ’

เป็น ‘แรงบันดาลใจ’

อย่าเป็น ‘ตัวถ่วง’ ของโลก !

 

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล

rugyim.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *