โหลดเลย!การเขียนชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล เขต และแขวงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง!

 โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล เขต และแขวง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 

หลายต่อหลายคนคงจะประสบกับปัญหาการสะกดชื่อของจังหวัด อำเภอ ตำบล เขต และแขวง ของตัวเองที่เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับชาวต่างชาติ การสั่งซื้อของจากชาวต่างชาติ การบอกที่อยู่ แจ้งสถานที่ส่งของ วันนี้ผมเองก็เลยเอารายชื่อของ จังหวัด อำเภอ ตำบล เขต และแขวง ที่ถูกต้องในประเทศไทยมาให้ได้ดาวน์โหลด เพื่อใช้ในการศึกษาและเรียนรู้กันครับ ขอบพระคุณครับผม

คลิก ที่นี่ ดาวน์โหลดครบทุกจังหวัด

Related posts:

1 thought on “โหลดเลย!การเขียนชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล เขต และแขวงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *