โหลดเลย!! ใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน วีดีทัศน์ และกิจกรรมต่างๆ ของลูกเสือ

ภาคเรียนที่ ๑

ชั่วโมงที่ 1 : หลักการสำคัญของการลูกเสือ (สามัญ)  แบบทดสอบก่อนเรียน   ใบความรู้     ใบงาน   

ชั่วโมงที่ 2 :  ประวัติของประวัติลอร์ด เบเดน  โพเอลล์   ใบความรู้  ใบงาน

ชั่วโมงที่ 3: ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ใบความรู้     ใบงาน    วีดีทัศน์

ชั่วโมงที่ 4 : วิวัฒนาการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  ใบความรู้    ใบงาน

ชั่วโมงที่ 5 : คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (สามัญ)  ใบความรู้  ใบงาน   วีดีทัศน์

ชั่วโมงที่ 6 : คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (สามัญ)  (2)  ใบความรู้     ใบงาน

ชั่วโมงที่ 7 :  การทำความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือ    ใบความรู้     ใบงาน 

ชั่วโมงที่ 8 : คติพจน์ของลูกเสือ      ใบความรู้     ใบงาน

ชั่วโมงที่ 9 : ทักษะในทางวิชาลูกเสือ

ชั่วโมงที่ 10 : การผูกเงื่อน   เงื่อนบ่วงสายธนู  เงื่อนบ่วงสายธนูสองชั้น    เงื่อนเก้าอี้

ชั่วโมงที่ 11 : การผูกเงื่อน (ต่อ) ใบความรู้    เงื่อนประมง   เงื่อนผูคนลาก   เงื่อนขัดสมาธิ   เงื่อนผูกซุง   เงื่อนตะกรุดเบ็ด   เงื่อนผูกรั้ง

ชั่วโมงที่  12  13 : การผูกเงื่อน  กิจกรรม

ชั่วโมงที่ 14 – 16 : วิชาการลูกเสือ  กิจกรรม

ชั่วโมงที่ 17 : ระเบียบแถว (ท่ามือเปล่า) ใบความรู้และกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 18 : ระเบียบแถว (สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด) ใบความรู้และกิจกรร

ชั่วโมงที่ 19 : ระเบียบแถว  (การตั้งแถวและการเรียกแถว) ใบความรู้และกิจกรรม 

ชั่วโมงที่ 20 : การรู้จักดูแลตนเอง (1)  ใบงาน   แบบทดสอบหลังเรียน

 

ภาคเรียนที่ 2

ชั่วโมงที่ 1 : การรู้จักดูแลตนเอง (2)  ใบงาน

ชั่วโมงที่ 2 : การรู้จักดูแลตนเอง (3) ใบงาน

ชั่วโมงที่ 3 – 7 : การผจญภัย   กิจกรรม

ชั่วโมงที่ 8 : การปฐมพยาบาล (1 )  ใบงาน

ชั่วโมงที่ 9 : การปฐมพยาบาล  (2)     ใบงาน

ชั่วโมงที่ 10 : การช่วยเหลือผู้อื่น  ใบความรู้และกิจกรรม

ห้องพักครู

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *