10 ประเทศที่ครูมีรายได้สูงสุดและต่ำสุด

 

10. สวีเดน (Sweden)
เริ่มต้นเฉลี่ย: 32,922 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,165,061บาท)
เฉลี่ยสิบปีให้หลัง: 36,503 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,291,787 บาท)
สูงสุดเฉลี่ย: 42,428 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,501,464 บาท)

9. ญี่ปุ่น (Japan)
เริ่มต้นเฉลี่ย: 28,101 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 994,453 บาท)
เฉลี่ยสิบปีให้หลัง: 41,740 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,477,117 บาท)
สูงสุดเฉลี่ย: 46,864 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,658,448 บาท)

8. เนเธอร์แลนด์ (Netherland)
เริ่มต้นเฉลี่ย: 28,068 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 993,285 บาท)
เฉลี่ยสิบปีให้หลัง: 50,916 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,801,842 บาท)
สูงสุดเฉลี่ย: 59,955 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,121,719 บาท)

7. ไอร์แลนด์ (Ireland)
เริ่มต้นเฉลี่ย: 30,813 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,090,427 บาท)
เฉลี่ยสิบปีให้หลัง: 52,926 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,872,973 บาท)
สูงสุดเฉลี่ย: 64,805 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,293,354 บาท)

6. แคนาดา (Canada)
เริ่มต้นเฉลี่ย: 59,349 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,100,274 บาท)
เฉลี่ยสิบปีให้หลัง:     63,348 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,241,793 บาท)
สูงสุดเฉลี่ย: 65,688 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,324,602 บาท)

5. ออสเตรีย (Austria)
เริ่มต้นเฉลี่ย: 34,406 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,217,578 บาท)
เฉลี่ยสิบปีให้หลัง: 41,554 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,470,535 บาท)
สูงสุดเฉลี่ย: 68,489 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,423,725 บาท)

4. สหรัฐอเมริกา (United States)
เริ่มต้นเฉลี่ย: 43,218 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,529,421 บาท)
เฉลี่ยสิบปีให้หลัง: 54,253 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,919,934 บาท)
สูงสุดเฉลี่ย: 68,796 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,434,589 บาท)

3. เกาหลีใต้ (South Korea)
เริ่มต้นเฉลี่ย: 26,862 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 950,606 บาท)
เฉลี่ยสิบปีให้หลัง: 40,500 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,433,235 บาท)
สูงสุดเฉลี่ย: 75,249 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,662,952 บาท)

2. เยอรมนี (Germany)
เริ่มต้นเฉลี่ย: 56,340 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,993,790 บาท)
เฉลี่ยสิบปีให้หลัง: 66,052 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,337,483 บาท)
สูงสุดเฉลี่ย: 75,845 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,684,043 บาท)

1. ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
เริ่มต้นเฉลี่ย: 73,584 ดอลลาร์สหรัฐ (2,604,030 บาท)
เฉลี่ยสิบปีให้หลัง: 94,509 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3,344,535 บาท)
สูงสุดเฉลี่ย: 129,731 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4,590,990 บาท)

*9 ประเทศที่ครูมีรายได้ต่ำสุด

9. ชิลี (Chile)
เริ่มต้นเฉลี่ย: 17,496 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 619,157 บาท)
เฉลี่ยสิบปีให้หลัง: 23,523 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 832,444 บาท)
สูงสุดเฉลี่ย: 37,452 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,325,371 บาท)

8. โคลอมเบีย (Colombia)
เริ่มต้นเฉลี่ย: 17,476 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 618,450 บาท)
เฉลี่ยสิบปีให้หลัง: 31,871 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,127,868 บาท)
สูงสุดเฉลี่ย: 35,581 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,259,159 บาท)

7. กรีซ (Greece)
เริ่มต้นเฉลี่ย: 18,462  ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 653,343 บาท)
เฉลี่ยสิบปีให้หลัง:    21,071 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 745,671 บาท)
สูงสุดเฉลี่ย: 34,776 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,230,671 บาท)

6. เม็กซิโก (Mexico)
เริ่มต้นเฉลี่ย: 24,231 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 857,499 บาท)
เฉลี่ยสิบปีให้หลัง: 30,132 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,066,327 บาท)
สูงสุดเฉลี่ย: 34,675 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,227,097 บาท)

5. ตุรกี (Turkey)
เริ่มต้นเฉลี่ย: 27,434 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 970,849 บาท)
เฉลี่ยสิบปีให้หลัง: 28,216 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 998,522 บาท)
สูงสุดเฉลี่ย: 31,314 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,108,156 บาท)

4. โปแลนด์ (Poland)
เริ่มต้นเฉลี่ย: 15,135 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 535,605 บาท)
เฉลี่ยสิบปีให้หลัง: 20,325 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 719,272 บาท)
สูงสุดเฉลี่ย: 25,882 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 915,926 บาท)

3. สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)
เริ่มต้นเฉลี่ย: 16,955 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 600,012 บาท)
เฉลี่ยสิบปีให้หลัง: 17,381 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 615,088 บาท)
สูงสุดเฉลี่ย: 20,210 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 715,202 บาท)

2. ฮังการี (Hungary)
เริ่มต้นเฉลี่ย: 13,861 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 490,520 บาท)
เฉลี่ยสิบปีให้หลัง: 18,285 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 647,079 บาท)
สูงสุดเฉลี่ย: 25,735 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 910,724 บาท)

1. สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)
เริ่มต้นเฉลี่ย: 11,524 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 407,817 บาท)
เฉลี่ยสิบปีให้หลัง:    13,587 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 480,824 บาท)
สูงสุดเฉลี่ย: 16,757 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 593,005 บาท)

*หมายเหตุ: ข้อมูลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2016 นอกจากนี้ จากการจัดอันดับของ OECD ได้จัดอันดับ ‘เอสโตเนีย’ อยู่ในกลุ่ม 10 ประเทศที่ครูมีรายได้ต่ำที่สุด แต่เนื่องจากในเอกสารยังไม่มีตัวเลขระบุรายได้ที่ชัดเจน จึงขอไม่นำมารวมในการจัดอันดับ

แล้วครูไทยล่ะ ได้เงินเดือนเท่าไหร่?
สำหรับอัตรารายรับของครูในประเทศไทย OECD ไม่ได้ระบุไว้ในลำดับข้างต้น อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติระเบียบเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) เมื่อ พ.ศ. 2558 ระบุว่า
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพนั้น กำหนดขั้นต่ำที่ 15,050 บาทสำหรับครูผู้ช่วย ซึ่งหากเทียบเป็นรายปีนั้น จะมีรายได้อยู่ที่ 180,600 บาท
ขณะที่ลำดับขั้น คศ.5 (เชี่ยวชาญพิเศษ) นั้น มีเงินเดือนขั้นสูงอยู่ที่ 76,800 บาท ซึ่งหากเทียบรายรับรายปีจะตกที่ 921,600 บาท

ภาพประกอบ: Nisakorn Rittapai​
อ้างอิง:
 – http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-at-a-glance-2016_eag-2016-en#page422
– พระราชบัญญัติระเบียบเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) ปี2558

ที่มา http://themomentum.co

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *