10 ลักษณะของคน EQ ต่ำ!

1. โกรธง่าย เรื่องเล็กน้อยก็เอามาเป็นอารมณ์
2. ชอบการปะทะทันที ในขณะที่ยังมีอารมณ์โกรธอยู่
3. ฟังเพื่อการโต้แย้งกลับเท่านั้น
4. โต้แย้งกลับด้วยคำพูดหยาบเหน็บแนบเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บปวด
5. ชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่น
6. ไม่ชอบให้ใครขัดใจ คือไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นต่าง
7. ชอบอยู่กับคนที่เห็นดีเห็นงามกับตนเองเท่านั้น
8. แสดงความก้าวร้าวหรือชักสีหน้าเมื่อรู้สึกไม่พอใจ
9. มือสั่นหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเมื่อโกรธมาก
10.ตัดความสัมพันธ์กับคนรอบตัวได้ง่าย

การแก้ไข
เมื่อคุณได้อ่านตรงนี้เท่ากับได้สำรวจตัวเองเบื้องต้นแล้ว
ขั้นต่อไปควรปฏิบัติตามดังนี้
1. เมื่อรู้สึกโกรธให้บอกกับตัวเองว่า ตอนนี้กำลังโกรธ
2. โกรธแล้วให้ออกห่างจากสิ่งเร้าให้เร็วที่สุด
3. อธิบายกับตัวเองเป็นตัวหนังสือทำไมถึงโกรธ
4. ตอบโต้กลับด้วยการอธิบายเฉพาะในสิ่งที่คุณเขียนไว้
5. ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนไม่ตอบโต้กลับเลยเมื่อมีสิ่งเร้า

เคล็ดลับคือ พยายามอ่านหรือโพสในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์บ่อยๆ เพื่อเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วย

https://pantip.com/topic/35576240

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *