10 วิธีสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน!!!

board-1666644_960_720

1. ทำให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้
เช่น ตั้งใจเรียนแล้วจะได้อะไรมีผลอะไรต่ออนาคตระยะยาว
เงินเดือน/ค่าครองชีพ/สวัสดิการโก้หรูแค่ไหนที่เป็นคนมีการศึกษาการศึกษาจะให้ประโยชน์อะไรกับเราได้บ้างเราควรเรียนเพื่ออะไร?

2.อย่าทำให้พวกเขารู้สึกไม่ดีต่อการเรียนรู้
เช่น อย่าตำหนิไปสอนไปบ่นไปอย่าดูถูกหรือตราหน้าพวกเขาว่าโง่อย่าสอนด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวอย่าตะคอกด้วยอารมณ์เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้พวกเขารู้สึกไม่ดีต่อการเรียนรู้!หรือรู้สึกเกลียดในวิชาที่เขากำลังเรียนอยู่ไป


3.ไม่มุ่งเน้นให้เด็กแข่งขันกับผู้อื่น

สอนให้พวกเขามุ่งเน้นที่จะแข่งขันกับตัวเอง เปรียบเทียบการเรียนรู้กับตัวเอง
อย่าไปให้ความสนใจกับลำดับที่ในการสอบ แต่จงให้พวกเขาสนใจที่จะพัฒนาตนเอง
สู่การเรียนรู้ที่ดีและแข่งขันกับตัวเอง วันนี้ได้เท่าไหร่ พรุ่งนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานschool-1822565_960_720

4. ฝึกให้พวกเขาท้าทายความสามารถที่เขามี 
สอนให้พวกเขารู้จักท้าทายตัวเอง กล้าที่จะแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ กล้าที่จะซักถาม กล้าที่จะเป็นผู้นำ กลัาที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดที่ตัวเองสร้างขึ้นมา

5. ให้กำลังใจเขา อย่าซ้ำเติม
เวลาที่พวกเขารู้สึกไม่ดีต่อการเรียนรู้ หรือมีข้อสงสัยอะไร อย่าซ้ำเติมพวกเขา จงให้กำลังใจพวกเขา และคอยสังเกต พฤติกรรมของพวกเขาอยู่ตลอดเวลา ด้วยความหวังดี
6. อย่าให้รางวัล แต่จงให้คำชมเชย
เมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จต่อการเรียน อย่าให้รางวัลพวกเขา เพราะครั้งต่อไป พวกเขาอาจจะเรียนเพื่อหวังรางวัลเท่านั้น พอไม่ได้รางวัลหรือพวกเขาก็อาจจะหยุดสนใจเรียน มิได้ทำเพื่ออนาคตของตัวเอง เพราะฉะนั้น จงกล่าวคำชมเชยแทน มากกว่าการให้ของรางวัลชิ้นงาม

 

7. บอกพวกเขาให้เรียนรู้เพื่อตัวเอง
บอกพวกเขาให้เรียนรู้เพื่ออนาคตของตัวเอง ไม่ต้องตั้งใจเรียนเพื่อพ่อแม่หรือคนอื่นๆ แต่จงตั้งใจเรียนเพื่อตัวของเขาเอง ส่วนพ่อแม่ และคนอื่นๆก็จะรู้สึกดีตามมาเอง หากชีวิตของพวกเขาประสบความสำเร็จ ในการเรียนรู้และเป็นคนดี…

8. ให้พวกเขาได้มีสิทธิ์เลือกบ้าง
ไม่ควรแนะนำพวกเขาไปหมดเสียทุกอย่าง แต่ควรถามพวกเขาบ้างว่าต้องการอะไร อยากเรียนรู้ด้วยวิธีใด อย่างไร หากพวกเขาได้เลือกในสิ่งที่พวกเขาสนใจแล้ว จะทำให้พวกเขามีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น และเป็นเรื่องง่ายต่อการเรียนรู้สำหรับพวกเขาเอง

mathematics-1509559_960_720

9. สร้างความเชื่อมั่นในตัวของเขา
บอกพวกเขาว่าทุกคนสามารถเรียนเก่งได้ เป็นคนที่สุดยอดได้ เป็นอัจฉริยะได้ จงเชื่อมั่นในตัวเอง เคารพตัวเอง และอย่าดูถูกตัวเองก็พอ…

10. ฝึกให้พวกเขารู้จักการเรียนเป้าหมาย
เด็กบางคนเรียนไปเรื่อยๆ ขอแค่ผ่านก็พอและ นั่นคือสาเหตุหลักที่พวกเขาไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้  บางคนขอแค่เทอมนี้ไม่ติด 0 ติด ร  ก็พอใจแล้วต่อจากนี้ให้พวกเขาตั้งเป้าหมายของการเรียนว่าเทอมนี้จะเอาเกรด 4 กี่ วิชาดี จะเอาเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ดี ยิ่งเป้าหมายสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดี  แต่ถ้าพวกเขาทำมันไม่ได้ได้แค่เฉียดๆ ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเพรา พวกเขากำลังมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้นมาเรื่อยๆจากการตั้งเป้าหมาย
……………………………………..
บทความโดย ครูแร็คนักจิตวิเคราะห์

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *