14 วิธีสังเกต ลูกเสี่ยงเป็นออทิสติก!(แชร์เพื่อบอกต่อจะได้หาวิธีรักษา)

ออทิสติก (Autistic) คือ กลุ่มอาการที่แสดงความผิดปกติของพัฒนาการของเด็ก ลักษณะอาการของเด็กที่เป็นออทิสติก คือ ชอบแยกตัว อยู่กับตัวเอง ไม่พูดหรือติดต่อสื่อสารทางภาษากับคนอื่น และมีปัญหาด้านพฤติกรรม การที่พ่อแม่จะรู้ว่าลูกมีความผิดปกติหรือไม่นั้น สามารถสังเกตได้เมื่อลูกมีอายุ 3 เดือนขึ้นไป โดยสังเกตจากภาษาทางกาย เพราะเด็กปกติจะมีการโต้ตอบกับพ่อแม่ จะยิ้ม หัวเราะ จดจำหน้าพ่อแม่ได้ และมีการตอบสนอง ส่วนเด็กที่เป็นออทิสติก จะแสดงอาการเฉยๆ เมื่อเห็นสิ่งรอบข้าง และมีการกระทำที่ซ้ำๆ ซากๆ เช่น ขยับมือแบบเดิมๆ หรือเพ่งมองอะไรซ้ำๆ หากพบพฤติกรรมเช่น 14 ข้อด้านล่างนี้ คุณพ่อคุณแม่ควรรีบเข้าพบและปรึกษาแพทย์ทันที

  • คุณพ่อคุณแม่ลองเช็คพฤติกรรมของลูกๆด้วย 14 วิธีสังเกต ลูกเสี่ยงเป็นออทิสติก ดังนี

1. อายุ 2 – 3 เดือน ไม่สามารถสบตาได้

2. อายุ 3 เดือน ไม่สามารถยิ้มให้พ่อแม่หรือไม่ยิ้มเมื่อได้ยินเสียงพ่อแม่

3. อายุ 6 เดือน ไม่สามารถส่งเสียงหัวเราะหรือไม่แสดงท่าทางอาการดีใจใดๆ

4. อายุ 8 เดือน ไม่ร้องเรียกหาหรือมองตามเมื่อพ่อแม่ออกห่าง

5. อายุ 9 เดือน ไม่ส่งเสียงอ้อแอ้หรือไม่พูดคุย

6. อายุ 1 ขวบ ไม่ตอบสนองเมื่อถูกเรียกชื่อ

7. อายุ 1 ขวบ ไม่ใส่ใจเสียงเรียกของบุคคลรอบข้าง แต่มักไปยึดติดกับเสียงอื่นๆรอบตัว

8. อายุ 1 ขวบ ไม่ออกเสียงตอบโต้ใดๆ

9. อายุ 1 ขวบ ไม่สามารถโบกมือบายๆได้

10. อายุ 1 ขวบ ไม่มองตามที่ชี้

11. อายุ 1 ขวบ 4 เดือน ไม่เริ่มพูดคุย

12. อายุ 1 ขวบ 6 เดือน ไม่สามารถแสดงความสนใจหรือบอกสิ่งที่ชื่นชอบได้

13. อายุ 2 ขวบ ไม่สามารถออกเสียง 2 พยางค์ได้

14. ในแต่ละครั้ง เมื่อทำสิ่งใดได้จนชำนาญ แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่สามารถทำได้แล้ว

 

เมื่อเราสามารถสังเกตเห็นความผิดแปลกของพฤติกรรมลูกได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งจะได้เข้ารับการรักษาหรือบำบัดได้เร็วขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ โดยไม่เป็นภาระและไม่รู้สึกแปลกแยกหรือแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆ

 

ที่มาจาก www.parenting.com

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *