6P คาถาที่จะทำให้คุณครูมีความสุขกับการทำงาน

คนเราทุกคนปรารถนาที่จะมีหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า ได้ทำงานที่ตัวเองรัก และทำอย่างมีความสุข ครั้งนี้อักษรได้นำคาถา 6P ให้หมั่นท่องไว้เสมอ แล้วเราจะเป็นคนทำงานที่มีความสุขที่สุดครับ

#6Pคาถาดีชีวีเลิศ
#อักษรยืนหนึ่งคุณภาพ
___________________________________
อักษรผู้นำนวัตกรรมด้านการศึกษา
www.aksorn.com

ที่มา : อักษรเจริญทัศน์ อจท.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *