8 สิ่งที่ไม่ควร “พูด”ในที่สาธารณะ!!!

……………………………..
(เห็นหลายคนกำลังมีจุดจบที่ไม่ดีนัก
ไปกับการพูดในช่วงนี้ )
………………………………..
1. อย่าพูดในสิ่งที่ตัวเราไม่รู้จริง
เพราะอาจจะมีผู้ที่รู้จริงจังฟังอยู่ก็ได้
และอาจจะเป็นการโชว์โง่ของเราเต็มๆ

2. อย่าพูดในเวลาที่รู้สึกโกรธ
แต่จงพูดในเวลาที่อารมณ์ดี
เพราะสิ่งที่พูดออกมาในเวลาที่โกรธ
มักจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้น

3. อย่าพูด…มากจนเกินไป
แต่จงพูดแบบพอประมาณ
เพราะการเป็นผู้ฟังที่ดี
มักจะสร้างมิตรมากกว่าการพูด
มากไปจนดูน่าเบื่อหน่าย

โฆษณา

4. อย่าพูดให้ตัวเองดูดี
จนดูเป็นการข่มผู้อื่นให้ต่ำลง
เพราะจะทำให้คุณสูญเสียมิตร
มากกว่าการได้เพื่อน

5. อย่าพูดในเวลาที่ไม่ควรพูด
เพราะการพูดให้ถูกกาลเทศะ
คือสมบัติที่ดีของผู้พูดที่ดี

6. อย่าพูดเพียงเพราะอยากจะพูด
แต่จงพูดเพียงเพราะเขาอยากจะฟัง
เพราะการพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูด
อาจจะไปขัดใจอะไรใครบางคนก็ได้

7. อย่าพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง
เพราะความน่าเชื่อถือของเราอาจจะหมดไป
ทั้งชีวิต เพียงเพราะเรื่องเท็จบางเรื่อง
ที่เราเผลอพูดออกไปเท่านั้น

8. อย่าพูดในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์
เช่นการนินทาชาวบ้าน
การหมิ่นประมาทคนอื่น
เพราะมันจะเป็นการสร้างศัตรู
สร้างความขัดแย้งได้
………………………………………
ถ้าทำ 8 สิ่งนี้ได้ เชื่อแน่ว่า
คุณจะกลายเป็นคนที่พูดแล้วน่าฟังได้อย่างแน่นอน
แชร์เพื่อบอกต่อ เตือนสติให้กับนักพูด
มากมายทั้งหลาย
ที่มา ครูแร็คนักจิตวิเคราะห์

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *