9 ข้อของ”ลูกศิษย์” ถ้ามีคุณครูรักตายเลย!

1.ตั้งใจเรียน
เวลาครูสอนหนังสือจะตั้งใจฟังแล้วนึกภาพตาม หากมีข้อสงสัยก็จะยกมือถามอย่างสร้างสรรค์ เมื่อได้จังหวะ และไม่คุยกันในขณะที่ครูสอน

2.แต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกกฎระเบียบ
ครูทุกๆคนจะรู้สึกดีมากๆเมื่อได้เห็นนักเรียนของตนเอง แต่งกายถูกระเบียบ ตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้า เพราะสิ่งนี้จะสื่อถึงความรับผิดชอบต่อตัวเองในอนาคต มันจะช่วยทำให้ครูรู้สึกหายห่วงกับอนาคตของพวกเขา

3.ตรงต่อเวลา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ครูสั่ง จะเป็นเรื่องการเข้าเรียน หรือเรื่องอื่นๆในชีวิต ถ้าทำสิ่งนี้ได้มันจะช่วยบ่งบอกถึงความรับผิดชอบที่เรามีในด้านอื่นๆของชีวิตได้เป็นอย่างดี

4.ศึกษาค้นคว้าตำรามาก่อนที่จะเรียน
อ่านหนังสือหรือทำการศึกษาข้อมูลมาก่อนที่จะเรียน พอมาถึงคาบเรียนก็จะเข้าใจสิ่งที่ครูสอนเพิ่มเติม เป็นอย่างดีและสิ่งนี้จะช่วยเบาแรงของครู และจะช่วยให้เราเรียนรู้ได้ดีขึ้นกับการได้ศึกษาในสิ่งที่เราเคยอ่าน

5.มีอุปกรณ์ครบ
พร้อมที่จะเรียนอยู่เสมอ มีสมุดอุปกรณ์ครบทุกอย่าง ไม่ใช่ว่าจะมาหาเอาในคาบเรียน เวลาครูให้ทำงาน สมุดก็ไม่มีืหนังสือก็ไม่มี มีแต่เหตุผลสารพัด

 

6.เคารพครูบาอาจารย์ พ่อแม่ ผู้มีพระคุณ
คุณสมบัติข้อนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรมาก เพราะว่าทุกคนจะรักคนที่รักและเคารพพวกเขาอยู่แล้ว จริงไหม? ถ้าอยากได้ความรักจากใครจงรักเขาก่อน เขาถึงจะรักเราเนอะ

 

7.ตั้งเป้าหมายในการเรียน
นักเรียนหลายคนเรียนไปโดยขาดเป้าหมายของชีวิต บางคนที่ครูเคยถามบอกว่าต้องการแค่ผ่านก็พอ หรือไม่ก็ขอแค่ได้เกรด 1 ความจริงแล้วครูอยากจะให้นักเรียนตั้งเป้าหมายไว้สูงๆ อย่างเช่นเกรด 4 เพราะถ้าเผื่อพลาดขึ้นมาเราอาจจะได้เกรด 3 อย่างน้อยไม่ใช่ก็ใกล้เคียงล่ะใช่ไหม?

 

8.สงสัยให้รีบถามครู

ถ้าส่งสัยให้รีบถามครู เพราะครูจะรู้สึกดีมากถ้ามีนักเรียนกล้าถามกล้าสงสัยในส่งที่พวกเขากำลังสงสัยในเนื้อหาที่กำลังเรียนอยู่ นั่นแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่นักเรียนกำลังมีต่อการเรียนรู้

 

9.เคารพตัวเอง

อยากให้นักเรียนเคารพตัวเอง มองเห็นตัวเองนั่นมีค่า อย่าดูถูกตัวเอง ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆ บอกตัวเองว่าสามารถสู้ได้ทุกปัญหา เธอเองก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใคร อย่าดูถูกตัวเองว่าโง่และปึก เพราะทุกคนสามารถที่จะพัฒนาได้

9 ข้อต่อไปนี้หากนักเรียนบางท่านมีไม่ครบก็ไม่เป็นไร แต่ครูเชื่อว่าครูทุกคนล้วนแล้วก็รักและหวังดีกับลูกศิษย์ของตัวเองทุกคนอยู่แล้ว เพราะถ้าไม่รักก็คงจะไม่เรียกว่า “ลูก”…ศิษย์หรอกจริงไหมครับ?

 

บทความที่มา http://kruvoice.com และ ครูนอกกรอบ

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *