คิดยังไง?กับครูที่ออกข้อสอบเหมือนที่สอนพิเศษของตัวเอง #กระทู้การศึกษา

ผมหมายถึง คิดว่า เหมาะสม/ไม่เหมาะสม ยังไงบ้าง ที่ครูที่สอนอยู่ในโรงเรียน ชวนเด็กไปเรียนพิเศษกับตัวเองหลังเลิกเรียน แล้วก่อนสอบกลาง-ปลายภาค ก็จะติวก่อนสอบให้กับเด็กที่เรียนพิเศษ และเอาข้อสอบที่ติวน้นมาออกข้อสอบ หรือเป็นข้อสอบที่มีความคล้ายกับที่สอนพิเศษมากๆ เช่น เปลี่ยนแค่ตัวเลขในโจทย์ หรือเปลี่ยนแค่ตัวละคร ตัวอย่างเช่น นายแดงมีเงิน 10 บาท ซื้อลูกอม 5 บาท เหลือกี่บาท เปลี่ยนเป็น นายดำมีเงิน 10 บาท ซื้อลูกอม 5 บาท เหลือกี่บาท ส่วนตัวคิดว่าเหมือนบังคับให้ไปเรียนพิเศษกับตัวเองเลย และเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอามากๆ เพราะ เหมือนเป็นการคอรัปชั่นเอามากๆ จ่ายเงินเพื่อให้รู้ข้อสอบ ใครไม่จ่ายก็ไม่รู้ ประเด็นไม่ได้อยู่ที่เรียนรู้เรื่องหรือไม่ หรือเวลาเรียนในห้องมันไม่เพียงพอ แต่อยู่ที่ เอาข้อสอบที่เหมือนกันมาสอบซ้ำ จนเกิดความไม่เท่าเทียม Read More …

เมื่อพ่อแม่ชาวไทย กำลังอัดเงินใส่การศึกษาลูก…อยากให้อ่านกันสัก 2 นาที…

เมื่อพ่อแม่ชาวไทย กำลังอัดเงินใส่การศึกษาลูก… พ่อแม่ชาวไทย รักและห่วงลูกไม่แพ้ชาติใดในโลก พ่อแม่ที่มีกำลัง จะจัดเต็มลูกรัก ตั้งแต่แรกตั้งครรภ์ ฝากท้องอย่างดี คลอดอย่างดี หมออย่างดี และเป็นพ่อแม่ที่ “ตีค่าการศึกษาลูก” สูงเวอร์อย่างยิ่ง • เด็ก 2 ขวบเพิ่งเดินแข็ง เราก็ส่งเข้าเนอสเซอรี่ ปีละ 8 หมื่น กลัวลูกจะพัฒนาการช้าไม่ทันเพื่อน … กลายเป็นส่งลูกอายุน้อยเกินไปติดหวัดที่โรงเรียน เพราะเด็กยังไม่มีภูมิต้านทาน • อนุบาลยันประถม เราจัดเต็ม ทั้งใน นอกหลักสูตร เด็กอนุบาล 3 ต้องกวดวิชาสอบเข้า ป.1 และเสริมด้วยวาดภาพ จินตคณิต ว่ายน้ำ ไวโอลิน เปียโน อังกฤษ Read More …

ถ้าผมเป็น ผอ. โรงเรียน (เรื่องโรงเรียน ที่พ่อแม่ร่วมผลักดันได้) โดย ดร. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

ผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ส่วนมาก จะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ของเด็กไทยนั้นอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า 50% ในเกือบทุก รายวิชา (ลองดูข่าวนี้ครับ http://bit.ly/LowONET) ซึ่งจริงๆ ปัญหาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น นั้นไม่ได้เพิ่งจะเป็นปัญหานะครับ จริงๆ มันเป็นปัญหาที่สืบเนื่อง ที่แก้อย่างไร ก็ไม่เคยแก้ได้มานานแล้วนะครับ เชื่อไหมครับว่า มาตรการในการเพิ่มคะแนน O-NET ของโรงเรียนส่วนใหญ่นั้นคืออะไร ส่วนใหญ่มักจะใช้การเก็งข้อสอบ และติวให้กับนักเรียนก่อนการสอบ O-NET ซึ่งไม่เคยได้ผลเลยครับ มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ ที่จะใช้การติวเพียงไม่กี่สัปดาห์ แก้ปัญหาการเรียนไม่รู้เรื่องของเด็กนักเรียนที่สั่งสมมาเป็นปีๆ ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนในระดับประถมศึกษา หลายๆ โรงเรียน เกี่ยวกับ “แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้” โดยผมพยายามที่จะเน้นการแก้ไขปัญหาในระดับประถมศึกษาก่อน เพราะผมเชือว่าหากเราสามารถทำให้เด็กประถมศึกษามีพื้นฐานความรู้ที่ดี ตลอดจนมีเจตคติ และวิธีการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จะดีขึ้นเองโดยอัตโนมัติ . ในทุกๆ Read More …

มาแล้ว!!!ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อ วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ได้เผยแพร่ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. … โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….   เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….   ซึ่งเป็นการดำเนินการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พ้นจากราชการไปแล้วให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทอื่นที่พ้นจากราชการไปแล้ว และให้สอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรหลักซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต อันได้แก่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ท. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู.. – หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตรวจสอบ.. – รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น.. – การวิเคราะห์ผลกระทบ.. Read More …

วิชาวิทยาการคำนวณ องค์ความรู้แห่งโลกอนาคต

เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งในการเสริมแกร่งองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สำหรับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้จัดสัมมนาวิชาวิทยาการคำนวณ (computing science) ให้กับครูผู้สอนกว่า 500 คน เพื่อจุดประกายความคิด และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอดการสอน เพราะวิชาวิทยาการคำนวณจะถูกบังคับใช้ในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2561 ภายในงานสัมมนามีหลากหลายวิทยากรมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ รวมถึง “ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์” ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่มาฉายภาพถึงความสำคัญของวิชาวิทยาการคำนวณ ทั้งในบริบทของไทยและต่างประเทศ “2-3 ปีที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาอย่างมาก มีหลายประเทศที่ให้เด็กเริ่มเรียนโค้ดดิ้ง อย่างประเทศฟินแลนด์ และเอสโตเนีย ที่ให้นักเรียนเริ่มเรียนตั้งแต่ ป.1 หรือเกาหลีใต้ ที่ส่งเสริมให้เด็กทุกชั้นเรียนได้เรียนโค้ดดิ้ง รวมถึงประเทศจีนที่ให้เด็กชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 40 Read More …