PISA 2018″ คณิต/วิทย์ ไทยไม่เปลี่ยนแปลง แต่ผลการประเมินด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

การแถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2018 วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง PISA ประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี Read More …

ดาวน์โหลดเลย แผนการสอน+เฉลย อนุบาลจนถึงม.ปลาย

สำนักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ ดาวน์โหลด แผน+เฉลย ได้แล้ว. อนุบาล https://sites.google.com/a/aksorn.com/teacher-resources/kindergarten ประถมศึกษา https://sites.google.com/a/aksorn.com/teacher-resources/primary-ay https://sites.google.com/a/aksorn.com/teacher-resources/primary-ss มัธยมศึกษาตอนต้น https://sites.google.com/a/aksorn.com/teacher-resources/secondary-ay https://sites.google.com/a/aksorn.com/teacher-resources/secondary-ss มัธยมศึกษาตอนปลาย https://sites.google.com/a/aksorn.com/teacher-resources/highschool-ay https://sites.google.com/a/aksorn.com/teacher-resources/highschool-ss ขอบพระคุณ http://www.aksorn.com/

สพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจในการนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซักซ้อมความเข้าใจในการนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69/2562

ผ่านพ้นไปแล้วอย่างน่าประทับใจกับงาน Thailand’s Education Leader Symposium ปี 2019

ที่สุดแห่งปรากฏการณ์ ที่อักษรได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการศึกษาไทย . ผ่านพ้นไปแล้วอย่างน่าประทับใจกับงาน Thailand’s Education Leader Symposium ปี 2019 งานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์จากนักการศึกษาชั้นแนวหน้าระดับโลก ร่วมปลดล็อคและค้นหาศักยภาพที่แท้จริงในตัวผู้เรียนออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะนี่คือหน้าที่สำคัญที่สุดของ “ครู” . มองเห็นระบบประเมินผลที่สามารถยกระดับการเรียนการสอน และค้นหาแนวทางที่ผลักดันให้ผู้เรียนไปสู่จุดหมายได้อย่างแท้จริง ก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดพร้อมศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่แท้จริง ที่ไม่ว่าโรงเรียนไหนไหน ก็สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้ จนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ พร้อมพิสูจน์บทบาทของความสำเร็จในการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ วิชาแห่งโลกอนาคต ที่จะทำให้ครูไทยมั่นใจได้ว่า ประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นโมเดลต้นแบบของการเรียนวิทยาการคำนวณได้เช่นกัน . และความฝันที่จะสร้างโรงเรียนสู่มาตรฐานระดับโลกคงไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างที่คิด อักษรขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปรากฏการณ์นี้ และ ในปีหน้า เราจะกลับมาอีกครั้งพร้อมพลังการเรียนรู้ครั้งใหม่ที่จะส่งต่อถึงผู้บริหารสถานศึกษาแน่นอน พร้อมแชร์ต่อถึงครูทุกท่านแล้วที่ https://www.facebook.com/AksornACT/videos/1790730024567035/ AKSORN #AKSORNTeachingForum2019 #TELS Read More …

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา