ด่วนๆ ข่าวดี…สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561 ก่อนกำหนด!!

ด่วนๆ ข่าวดี…สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561 ก่อนกำหนด!! นักเรียนสามารถเข้าไปดูผลคะแนนและปริ้นท์ใบรายงานผลคะแนนรายบุคคลได้ที่ลิ้งค์ http://www.newonetresult.niets.or.th/IndividualWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx   ประกาศผลรายโรงเรียน http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx  

ว26/2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ว26/2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดาวน์โหลดหนังสือ : แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561

การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 แนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 🎉 📜โหลดเลย!! แนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 📌ดาวน์โหลด : http://bit.ly/2Ffscuy

ซักซ้อมการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูเพื่อนับมีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562

ที่ ศธ 04009/ว1676 ซักซ้อมการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูเพื่อนับมีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันอังคาร ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

แจกฟรีโปรแกรมคำนวณอัตราเงินเดือน แบบร้อยละ 2562

โปรแกรมคำนวณอัตราเงินเดือน แบบร้อยละ เวอร์ชั่น 1.09 ปรับปรุง 12 มีนาคม 2562 สามารถของโปรแกรม 1. แทรก แถวเพิ่มจำนวนครูได้ ไม่จำกัด / ลบแถว ครูได้ตามต้องการ 2. กำหนดช่วงของร้อยละได้ ตามวงเงินของโรงเรียน ดาวน์โหลด https://drive.google.com/…/1zNlHGzcPwbBmVgQd0d3QsBqDX…/view… (ดาวน์โหลดได้เลย ไม่ต้องตอบแบบสอบถาม) ขอบพระคุณที่มา Phaisarn Praditsiringarm