ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาเสรีภาพของการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมงานได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณอกิล อี รอส ผู้อำนวยการ Chapin High School รัฐเซาท์แคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ในงาน Thailand’s Education Leader Symposium ปี 2019 ซึ่งทาง บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ได้จัดขึ้น ผู้เขียนได้สัมภาษณ์ในหัวข้อที่สงสัยต่อการจักการศึกษาของประเทศมหาอำนาจว่ามีความแตกต่างจากประเทศของเราอย่างไรบ้าง ซึ่งการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ก็ได้รับคำตอบจากคุณอกิล อี รอส ได้เป็นอย่างดี พอที่จะไล่เรียงเป็นข้อ ๆ 7 ข้อดังนี้ 1.ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นกระทรวงที่บริหารจัดการการศึกษาจากส่วนกลาง แต่เป็นการบริหารจัดการศึกษาโดยท้องถิ่น นั่นก็คือขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละรัฐว่าจะจัดการศึกษาให้กับเด็ก Read More …

ครูที่ดีไม่โกงเวลาเด็ก ( 4 ข้อที่ครูกำลังโกงเวลาเด็กโดยไม่รู้ตัว)

1.เข้าสอนสายประจำ กว่าจะเข้าสอนได้แวะคุยกับคนโน้นคนนี่ แวะโน่นแวะนี่กว่าจะถึงห้องสอนของตัวเองก็สายไปแล้ว 10- 20 นาที แบบนี้เรียกว่าโกงเวลาเด็ก 2.ใช้งานเด็กไปทำอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่นใช้เด็กไปซื้อของข้างนอกเช่น ส้มตำ น้ำปั่น ฯลฯ หรือใช้ให้ไปทำอย่างอื่นที่ครูควรจะเป็นคนทำในขณะที่เด็ก ๆ กำลังเรียนกันอยู่ แบบนี้เรียกว่า ขโมยเวลาเด็ก 3.ครูที่พูดนอกเนื้อหา เวลาสอนชอบพูดนอกเนื้อหา เล่าถึงแต่ชีวประวัติของตัวเอง เก่า ๆ ซ้ำ ๆ ไปมา จนบางครั้งนักเรียนจดจำได้มากกว่างานสอนเสียอีก หรือเล่าเรื่องอื่น พูดเรื่องอื่นที่ไม่ตรงกับเนื้อหาที่กำลังสอน จนทำให้นักเรียนสับสนว่ากำลังเรียนหรืออะไรกันแน่ 4.ทิ้งห้องเรียน ครูไม่อยู่ในห้องเรียน ไปทำอย่างอื่นบ้าง ไปเดินห้างฯ จับกลุ่มคุยกันบ้าง (หรือบางครั้งครูอาจจะมีความจำเป็นที่เจ้านายสั่งให้ทำ) จำเป็นต้องละทิ้งห้องเรียน ปล่อยให้นักเรียน เรียนอยู่ในห้องที่ไม่มีครูคอยกำกับ ควบคุมหรือชี้นำ 5.

ครูฟินแลนด์ไม่จำเป็นต้องอยู่โรงเรียนในวันที่ไม่มีงานสอน

ชั่วโมงการทำงานมีพื้นฐานจากภาระงานสอน ชั่วโมงการทำงานของครูฟินแลนด์ส่วนใหญ่คิดจากภาระงาน คือ จำนวนคาบสอน คาบละ 45 นาที จำนวน 16-24 คาบต่อสัปดาห์ ตามแต่ประเภทของสถานศึกษาและวิชาที่สอน ครูในสถาบันอาชีวศึกษามีจำนวนชั่วโมงการทำงานที่แตกต่างออกไปซึ่งสอดคล้องกับงาน หากเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ จำนวนชั่วโมงที่ครูฟินแลนด์สอนนั้นน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ในปีหนึ่ง จะมีวันเปิดเรียนจำนวน 185-195 วัน ครูไม่จำเป็นต้องอยู่ประจำที่โรงเรียนในวันที่ไม่มีภาระงานสอนหรืองานอื่นๆ นอกจากการสอนแล้ว ภาระงานของครูหมายรวมถึงการวางแผนการสอน การเตรียมสอน และภาระงานหลังสอน (เช่น การตรวจการบ้าน) ครูยังมีภาระงานด้านการพัฒนาองค์กรและการร่วมงานกับเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว และผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ด้านสวัสดิการสังคมของนักเรียน เจ้าหน้าที่จากคลินิกให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวในท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติงานสอนของครู โดยกำหนดให้ครูปฏิบัติกิจกรรมเหล่านี้เป็นชั่วโมงทำงานจำนวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามข้อตกลงร่วมกันของครูในระดับการศึกษาภาคบังคับและ 3 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ Read More …

เป็นครูธุรการถูก ผอ. และครูพัสดุ กลั่นแกล้ง

สอบถามค่ะเป็นเหมือนกันไหมคะ ผอ. ที่โรงเรียนให้ธุรการ ทำงานพัสดุ รวมถึงงานที่เกี่ยวกับงานของโรงเรียนให้เราทำหมด แล้วยังมาบอกว่าครูพัสดุบอกว่าถ้าเราไม่ทำ ก็จะมีผลต่อการประเมินต่อสัญญาจ้าง ถ้าเราทำงานผิดพลาดก็จะบ่นจะด่าตลอด แต่พอครูพัสดุทำผิดก็ไม่ว่าอะไรเลย แล้วอีกอย่างคือเวลามีงานที่ต้องไปประชุมหรือส่งเอกสารที่ สนง.เขตพื้นที่ ก็จะให้เราไปล่าสุดจะให้เราไปด้วยแต่ไปกับ ผอ.อีก ร.ร นึง รวมเป็น 3 คน ซึ่งมันทำให้เราอึดอัดมาก จึงหาทางออกว่ามีธุระจะเอารถไปเอง ทุกวันนี้ทำงานอยู่กับความหวาดระแวง ไม่มีความสุขเลย

สพฐ.กำชับเขตพื้นที่ห้ามมีทุจริตอาหารกลางวัน

สพฐ.เข้ม เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 กำชับ ผู้บริหารโรงเรียนและเขตพื้นที่งบทุกบาทในโครงการอาหารกลางวันต้องใช้ทำอาหารให้เด็กอย่างเดียว ห้ามนำงบไปใช้อย่างอื่น วันนี้ (6 พ.ย.) ดร.อํานาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 พ.ย.นี้ จะมีการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ซึ่งตนกำชับให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาดูแลโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 อย่างเต็มที่ เนื่องจากนาย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยนักเรียนจะต้องได้รับอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด พร้อมกำชับด้วยว่า เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันมื้อละ 20 บาทต่อคนต่อวัน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยแล้ว ให้โรงเรียนนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาหารกลางวันนักเรียนเพียงอย่างเดียว Read More …