​“ครู คือ นักสร้างแรงบันดาลใจ”

การปฏิรูปการเรียนรู้ เรารู้จักคำนี้มาหลายปีแล้ว และทุกคนพยายามเข้าใจว่า การปฏิรูป คือ การเปลี่ยนแปลง ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยมีตัวบ่งชี้ว่าเราปฏิรูปแล้ว คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ทุกนิ้วชี้ไปที่ ตัวเลขที่ได้จากการทดสอบระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ที่ทุกคนเชื่อว่า นั่นคือ มาตรฐาน ดังนั้นการกระทำทุกอย่างที่เชื่อว่าจะส่งผลให้ค่าสถิติเหล่านั้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงถูกนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการติวข้อสอบ การเลือกใช้หนังสือเรียนของสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่จัดวิทยากรมาอบรมวิธีการสอนที่กำลังเป็นเรื่อง Hot issue อยู่ กับโรงเรียนเพียงครึ่งวันเพื่อเป้าหมายกระตุ้นยอดขายแบบเรียนของแต่ละสำนัก และอีกมากๆหลายวิธีการที่ฉาบฉวย ไม่ถึงแก่นความรู้ ไม่ลงสู่การปฏิบัติ จนลืมนึกถึงทักษะ ที่จำเป็นที่เด็กๆ ต้องได้รับการฝึกฝน อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ หรือเกิดเป็นวัฒนธรรมในการเรียนรู้ ซึ่งตอนนี้เรารู้จักกันในนาม ทักษะในศตวรรษที่ 21 เรามักจะตัดสินสิ่งที่เห็นด้วยตา และประสบการณ์ Read More …

ทำไม นักเรียนไทยทุกคน ต้องเรียนลูกเสือ?

หลายคนคงสงสัยว่าทำไมจึงต้องเรียนวิชาลูกเสือ และวิชานี้มีความสำคัญมากมายขนาดไหน จึงต้องถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน       สมมาต สังขพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ บอกเล่าถึงหัวใจสำคัญของการเรียนลูกเสือ ก่อนจะไขข้อสงสัยที่เด็กรุ่นใหม่ๆ อาจดูแคลนการเรียนลูกเสือ ทำนองว่า ‘จะเรียนไปทำไม เรียนแล้วได้อะไร เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิต’ ทั้งอธิบายเพิ่มเติมว่าในยุคที่ค่านิยมของผู้คนเปลี่ยนไป หลักสูตรลูกเสือมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงบ้าง       “ย้อนไปหลายสิบปีก่อนหน้านี้ การเรียนลูกเสือจะมีหลักสูตรการสอนที่ทำให้ผู้เรียนนำไปใช้ได้จริง มีทั้งการสอนปีนต้นไม้ การใช้กิ่งไม้จุดไฟเมื่ออยู่ในป่า การทำกับข้าว มีการตั้งแคมป์ เข้าค่าย เดินป่า แล้วก็มีการกำหนดให้ลูกเสือสามัญทำหน้าที่เป็นลูกเสือจราจร ให้ความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่คนใช้รถใช้ถนน แล้วก็มีการบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ อีก เช่น ในอดีต หลายๆ โรงเรียนในกรุงเทพฯ ก็จะให้ลูกเสือ เนตรนารี ไปบำเพ็ญประโยชน์ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง คอยช่วยเหลือคนเฒ่าคนแก่ คอยช่วยขนสัมภาระ ขนข้าวขนของขึ้นรถไฟ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้คนที่มาใช้บริการ”       มาถึงวันนี้ภาพดังกล่าวแทบไม่มีให้เห็นแล้ว หลายโรงเรียนละเลยกับการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ด้วยเหตุผลที่ต่างมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนเรียนเก่ง สอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ติด Read More …

ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ได้เผยแพร่เอกสาร  “ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” https://www.otepc.go.th/images/0_%E0%B8%A0%E0%B8%81./%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%9A/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A2_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A2.pdf

เทคนิคการ “เก็บเด็ก” ด้วย “3E” และ “ซีโฟร์ ”

“เก็บเด็ก” ไม่ได้หมายถึง การจัดการให้เด็กที่ไม่พึงประสงค์หายไปจากสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งลมหายใจหากแต่หมายถึงการจัดการให้พฤติกรรมไม่พึงประสงค์หายไป หลายครั้งที่เราซึ่งหมายถึงทั้งผู้ใหญ่และสังคมนั้นเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมักจะเกาไม่ถูกที่คัน หรือแม้แต่การจัดกิจกรรมที่เรียกกันว่า “กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์”นั้น บางครั้งเราก็จัดให้เด็กในลักษณะของการจัดตามความต้องการของเราเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเราคิดว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม ในการจัดกิจกรรมหลาย ๆครั้ง เราจึงพบเห็นผู้ที่จัดกิจกรรมมักจะกลัวว่าผู้เข้าร่วมหรือกลุ่มเป้าหมายจะไม่ได้รับความรู้ จึงพยายามยัดเยียดความรู้ให้โดยเฉพาะการใช้รูปแบบการบรรยายไม่เว้นแม้แต่ในระบบโรงเรียน ซึ่งการบรรยายจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อผู้บรรยายเป็นผู้มีความรู้เฉพาะเรื่องสูง ประกอบกับเนื้อหาเป็นเนื้อหาเฉพาะแต่การบรรยายหากจะได้ผลดีสมควรต้องใช้ควบคู่กับการให้ความรู้โดยวิธีอื่นด้วย “ผมไม่เข้าเรียนเพราะมีความรู้สึกว่าครูสอนไม่ได้เรื่อง ไม่มีมาตรฐานการให้คะแนนผลกลับกลายมาเป็นว่าเราหมดสิทธิสอบ” “ผมไม่เห็นว่าการที่เราผมยาวหรือใส่กางเกงยีนส์ไปเรียนมันจะทำให้ผลการเรียนเราลดลงหรือจะทำให้เราเป็นคนดีหรือไม่ดีกว่าเดิมขึ้นมาได้ แต่พอเราผมยาวครูก็ไม่ให้เข้าห้องเรียน” “เวลาเราเข้าห้องสาย เพราะคาบก่อนเรียนอีกตึกหนึ่งซึ่งไกลมาก แต่อาจารย์ไม่ฟังเหตุผล ไม่ยอมให้เข้าห้องเรียน ไม่รู้จะไปอยู่ไหนก็ไปร้านเกมแทนดีกว่า” เสียงพร่ำบ่นของน้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่สะท้อนให้เห็นกระบวนการควบคุมเชิงอำนาจ โดยผู้มีอำนาจตามสถานะหรือบทบาท ซึ่งในที่นี้รวมถึง ครู อาจารย์ ทั้งหลายทั้งการศึกษาในและนอกระบบ ซึ่งการมุ่งสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพโดยไม่คำนึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู้และการไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของผู้เรียนในลักษณะของการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมย่อมเกิดผลในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกเนื่องจากไม่ได้มุ่งแก้ที่สาเหตุของพฤติกรรมด้วยกระบวนที่เป็นขั้นเป็นตอน เช่น กระบวนการ 3E ที่ต้องเริ่มต้นโดยการใช้ E ตัวที่ 1 ก่อนหากใช้แล้วไม่ได้ผล ก็ทดลองใช้ E ตัวที่ 2 และ ใช้ E ตัวที่ 3 เป็นลำดับสุดท้าย กล่าวคือ v E 1 : Read More …

ทำไมไทยไม่รับเอาระบบการศึกษาแบบประเทศที่พัฒนาแล้วมาใช้หรือครับ?​ ทำไมยังสอนแบบยัดเยียดทุกอย่างให้เด็กขนาดนี้?

ผมเป็นเด็กอายุ​ 17 ปีคนหนึ่งที่เกิดความสงสัยเรื่องนี้ขี้นมา​ ได้ยินมานานแล้วว่าเด็กไทยเรียนหนักกว่าเด็กต่างชาติ​ แต่แล้วทำไมเด็กต่างชาติเขาเก่งกว่าเรา? ผมว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของเด็กแล้วละครับ​ ควรจะถามระบบการศึกษาของไทยมากกว่า​ ว่าคุณทำไมพยายามจะเป็นแบบเดิมทำไมไม่เปลี่ยนสักที? ​ ได้ยินมาตลอดว่าจะปฏิรูปการศึกษา​ สุดท้ายทุกปีก็ไม่มีอะไรต่างกัน​ ทั้งที่ๆเรามีตัวอย่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วตั้งหลายประเทศ​ ระบบการศึกษาบอกให้เราเอาแบบอย่างเด็กต่างชาติที่ตั้งใจเรียน​ แต่ถามว่าระบบการศึกษาไทยเอาแบบอย่างของระบบการศึกษาแบบชาติที่พัฒนาแล้วหรือไม่? คำตอบคงไม่ต้องบอก​ ทำไมถึงเป็นแบบนี้? ใครมีความรู้หรือมีความเห็นยังไงมาแชร์กันครับ