10 สิ่งที่บ่งบอกว่าคุณคือผู้บริหารโรงเรียนที่ล้มเหลว

ว่ากันว่าผู้บริหารที่ดีที่สุดในโลกนี้ก็คงจะไม่มี แต่จะให้ดีที่สุดก็คือผู้บริหารที่มีข้อที่ดีมากกว่าข้อเสีย เชื่อแน่ว่าคุณครูหลายท่าน ผู้ปกครองหลายคน รวมทั้งตัวนักเรียนเองต่างก็เคยประสบพบเจอกับผู้บริหารที่เก่งแต่เรื่องอ่านหนังสือมาสอบ สอบเข้ามาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารได้ แต่ในทางปฏิบัติจริงกลับสวนทางกัน วันนี้ทางทีมงานข่าวของเราจึงได้รวบรวม ตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่า ผู้บริหารโรงเรียนอย่างไรบ้างที่ล้มเหลวทางการบริหาร เพื่อให้ท่านๆทั้งหลายเหล่านั้น อาจจะได้ปรับปรุงตัวเองอยู่บ้าง 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตกต่ำ ยกตัวอย่างเช่นคะแนนโอเน็ต NT หรือคะแนนการวัดผล ไม่ว่าจะเป็นจากทางกระทวง จากเขตพื้นที่ หรือจากตัวของทางโรงเรียนเอง ตกต่ำลงเรื่อยๆ หลายคนอาจจะเถียงว่า เรื่องนี้ก็ควรจะโทษครู แต่ถ้าจะพูดกันตามตรงถ้าหัวไม่ส่าย หางก็คงจะไม่กระดิก เรื่องนี้ถ้าผู้บริหารกำชับอย่างจริงจังและวางระบบช่วยเหลือ ส่งเสริมครู โฟกัสไปที่การสอนโดยแท้จริง ก็คงจะไม่มีปัญหา หากแต่เขาหรือท่านเหล่านั้นไม่ได้ตั้งใจเพียงพอ 2.หลงอำนาจมากจนเกินไป ผู้นำที่มีวุฒิภาวะทางการบริหารงานจะทำงานโดยไม่พยายามสร้างความกลัวหรือความเครียดเข้าไปข้างในจิตใจของลูกน้อง ผู้นำที่พยายามใช้อำนาจบังคับในลูกน้องประทับใจไม่ก่อผลดีใด ๆการขู่เข็ญยกตนข่มท่าน ท่านก็สามารถทำได้และควบคุมลูกน้องได้ แต่สิ่งที่ท่านจะไม่ได้คืองานที่ทำด้วยใจ และความรักและศรัทธาในตัวท่าน 3.ปล่อยปละละเลยจนทำให้งานเสียระบบ ปล่อยให้ลูกน้องมาทำงานสายเป็นกิจวัตรไม่ตำหนิติเตียนใดๆ ไม่มีมาตรการมาทำเป็นข้อตกลง ใครจะลาก็ลา Read More …

ส.บ.ม.ท.ค้าน แก้ไขข้อบังคับต่อตั๋วครูทุก 5 ปี ไม่มีตลอดชีพ

นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา (กมว.)ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอบอร์ดคุรุสภาแก้ไขข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559จากที่ให้ข้าราชการครูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีวิตได้ แต่ต้องเป็นข้าราชการครูที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาแล้ว 3 ครั้ง รวมระยะเวลาการทำงาน 15 ปี เพราะถือว่ามีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญแล้ว เปลี่ยนเป็นต้องต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทุก 5 ปี โดยในการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น ครูทุกคนจะต้องมีหลักฐานยืนยันด้วยว่า ในระยะเวลา 5 ปีได้รับการพัฒนาอะไรมาบ้าง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครูต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพราะเกรงว่าหากมีการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพแล้ว อาจจะทำให้ครูไม่มีการพัฒนาใด ๆ และขณะนี้ก็ยังไม่มีใครได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพเลยแม้แต่คนเดียว เนื่องจากตามข้อบังคับคุรุสภา ฯ ปี 2559 จะทำให้เริ่มมีผู้ครบกำหนดต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาแล้ว 3 ครั้งและจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพในเดือนธันวาคม 2562 นั้น นายรัชชัยย์ฯเห็นว่ามติดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้และจะทำให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพในเดือนธันวาคม 2562ทั้งประเทศ ต้องเสียสิทธิไปเนื่องจากความเห็นของกลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่คน “การปฏิบัติหน้าท่ีครูมานานถึง 15 Read More …

เกมและการเล่นเกม ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ

การเป็นผู้นำเกม การเป็นผู้นำเกม หมายถึง ศิลปะต่างๆ ของที่จะทำให้ผู้อื่นสนุกสนาน จากเกม และทักษะทางกีฬาให้มากที่สุดที่จะมากได้ ซึ่งลักษณะต่างๆ พอประมวลได้ดังนี้ 1. ตระหนักและเข้าใจเรื่องความสนุกสนานร่าเริงของชีวิตและศิลปในการดำเนินชีวิตแตะละบุคคล 2. ต้องเป็นผู้กระตือรือร้นในหน้าที่การงาน อันจะทำให้ทุกคนกระตือรือร้นอยากร่วมในกิจกรรมด้วย 3. มีอารมณ์ขัน ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ จะทำให้ผู้เข้าร่วมสนุกสนานเต็มที่ แต่มิได้หมายความว่าขันไปเสียหมด ไม่สมเหตุสมผลและไม่แสดงลักษณะเคร่าเครียดจนเกินไป 4. มีอารมณ์มั่นคง ต้องอดทนต่อการกระทำผิดๆ และถูกๆ ของผู้เข้าร่วมและมีความพยายามช่วยแก้ไขให้ถูกวิธีและเกิดความสนุกสนานในที่สุด 5. ต้องเป็นคนสุภาพเรียบร้อย พูดจาไพเราะเสมอ 6. พยายามมองผ่านความผิดเล็กๆ น้อยๆ ไปเสียบ้าง คือไม่พยายามจู้จี้ในความผิดเล็กๆ น้อยๆ ของผู้เข้าร่วม เพราะจะทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดความเบื่อหน่าย 7. มีสุขภาพและพลานามัยดีทั้งทางกายและทางจิต 8. มีลักษณะนิสัยเป็นมิตรต่อทุกคน Read More …

คุณครูดูเลยฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือน สำหรับการเลื่อนเงินเดือน ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบใหม่

เปิดฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือน สำหรับการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบใหม่ ข้อมูลจากการประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และหลักวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

สพฐ.แจ้งให้บรรจุแต่งตั้ง ผอ.รร.ป้ายแดง ลงปฏิบัติงานที่สถานศึกษา 1 มีนาคม 2562 ทันที

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 847 ,848, ว 849 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ 1. ว847 ถึง ศธจ. 2. 848 ถึง สศศ. 3. ว849 ถึง สพท. ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันศุกร์ ที่ 8 เดือน Read More …