เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน

การสร้างวินัยเชิงบวก เป็นวิธีจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของเด็กอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ใช้วิธีการลงโทษ  จะมีจุดมุ่งหมายให้เด็กรู้จักควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตัวเอง มากกว่าที่จะโดนบังคับ เพื่อให้เด็กเกิดการปรับพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีขึ้นและมีผลต่อเนื่องไปในอนาคต               การสร้างวินัยเชิงบวกนั้น มีความแตกต่างจากการลงโทษปกติ เพราะการลงโทษโดยทั่วไปนั้น เป็นการบังคับให้หยุดพฤติกรรมจากภายนอก ซึ่งสามารถหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กได้ทันที แต่ไม่อาจจะทำให้เด็กสำนึกได้ด้วยตัวเอง และยิ่งลงโทษมากเท่าไหร่ การแสดงพฤติกรรมต่อต้านของเด็กก็มีมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากการสร้างวินับเชิงบวกที่เน้นการพูดคุย ปรับความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อหาทางแก้ปัญหาในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก ถึงแม้ว่าวิธีนี้อาจต้องใช้เวลาในการปรับพฤติกรรมนานกว่าวิธีแรก แต่ถ้าสามารถทำให้สำเร็จ จะทำให้เด็กมีวินัยจากใจของตัวเองและจะเป็นผลที่ดีต่อเด็กไปในระยะยาว               การสร้างวินัยเชิงบวก เป็นวิธีการที่สอดคล้องกับธรรมชาติการรับรู้และการเรียนรู้ของเด็ก กล่าวถึงเด็กจะรับรู้สิ่งที่เราสื่อสารได้ดีเมื่อเราตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางร่างกายและจิตใจของเด็กก่อน แล้วสมองของเด็กจึงจะเปิดรับสิ่งที่เราต้องการสื่อสาร และเด็กจะเรียนรู้สิ่งที่เราสื่อสารได้ดีเมื่อเราสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กก่อน แล้วสมองของเด็กจะพร้อมทำความเข้าใจ เทคนิคของการสร้างวินัยเชิงบวก     Read More …

10 เหตุผล ทำไมคนที่ชอบอ่านหนังสือ ถึงมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้นำที่ดีกว่า?

การอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจน้อยลง จากผลการสำรวจและสถิติต่างๆ ชี้ให้เห็นว่าการลดลงนี้นับเป็นพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก เพราะการขาดแคลนนักอ่านเท่ากับการขาดแคลนผู้นำ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะการอ่านหนังสือช่วยให้คุณค้นพบหนทางในการเป็นผู้นำที่ดีได้ ผู้นำที่มีชื่อเสียงมากมายหลายคนตั้งแต่ Steve Jobs ไปจนถึง Elon Musk ล้วนแล้วแต่มีส่วนร่วมในการรังสรรค์ผลงานทางสติปัญญามากมายส่วนหนึ่งเพราะพวกเขาเป็นนักอ่าน พวกเขามีทักษะในการผูกสัมพันธ์ที่ดีกว่า นักวิจัยหลายท่านกล่าวว่า การอ่านหนังสือส่งเสริมให้สมองพยายามที่จะเชื่อมโยงตัวผู้อ่านกับเหล่าตัวละครในหนังสือ ต่อให้เราห่างหายจากการอ่านหนังสือไปหลายวัน แต่สมองของเราก็จะยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงตัวเรากับประสบการณ์และพฤติกรรมของตัวละครเหล่านั้นอยู่ การที่เราเชื่อมโยงกับตัวละครต่างๆ ในหนังสือ จะทำให้เราได้พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และกลายเป็นคนที่ผูกสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ได้เก่งขึ้น พวกเขามีคลังคำศัพท์ในสมอง คนที่ชอบอ่านหนังสือจะมีโอกาสพัฒนาคำศัพท์ที่พวกเขารู้จักที่บ่งบอกถึงอารมณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น การอ่านหนังสือให้มากขึ้นจะช่วยเปิดกว้างคำศัพท์ต่างๆต่อผู้อ่านมากขึ้น และด้วยความสามารถด้านคำศัพท์ที่ดีขึ้นนี้เอง คนๆ นั้นจะมีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้นตามไปด้วย ซึ่งช่วยได้มากในการแสดงออกทางความคิดและความต้องการ สิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถแสดงความต้องการได้อย่างชัดเจน นำไปสู่การมีภาวะผู้นำที่ดีได้ พวกเขามีมุมมองที่กว้างไกล แทนที่จะมองโลกเพียงแค่ในมุมที่เราต้องการจะรับรู้ นักอ่านจะมองโลกในแบบภาพรวม การอ่านจะช่วยให้คุณได้ท่องไปในที่ใหม่ๆ มีส่วนร่วมในหัวข้อสนทนาต่างๆ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่หลากหลาย การมีมุมมองที่กว้างไกลจะทำให้คุณไม่ติดอยู่กับเรื่องราวเดิมๆ ซ้ำๆ หรือความจริงเพียงด้านเดียว Read More …

วิธีการดูแลและจัดการกับเด็กเจ้าอารมณ์!

วัยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ เด็กๆ จะเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวก่อน โดยเฉพาะครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมแรกของชีวิต เป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมทุกพฤติกรรม ตั้งแต่ความนุ่มนวลอ่อนโยน จนถึงความก้าวร้าว ในปัจจุบันนี้มีเด็กๆ เป็นจำนวนมากที่หลายคนมองว่าเขาเป็นเด็กก้าวร้าว เพราะเห็นภาพเด็กแสดงความรู้สึกที่รุนแรงเมื่อไม่ได้ดังใจ เด็กที่ควบคุมตัวเองไม่ได้จะแสดงพฤติกรรมที่ขาดการยับยั้ง ไม่รู้ถึงผลที่ตามมา ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุเช่น ขาดแบบอย่างที่ดีให้ทำตาม ไม่ได้รับการช่วยเหลือชี้แนะแนวทางการแสดงออกที่เหมาะสม มีความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือสมอง ซึ่งการดูแลช่วยเหลือเด็กก้าวร้าวนั้นสามารถทำได้ดังนี้ 1. วางแผนการช่วยเหลือเด็กแต่ละคนให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก 2. ตรวจสอบดูว่าเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวจริงหรือไม่ เด็กบางคนที่บ้านของเด็กหยาบคาย ก้าวร้าวเป็นกิจวัตร ภาพปกติของเด็กคนนั้นจึงหยาบคายก้าวร้าว 3. ผู้ดูแลพูดบอก สอนให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เสนอทางเลือกให้เด็ก เช่น “หนูต้องขอก่อนแล้วรออีกหน่อยนะ” “ตีไม่ได้ ยืนนิ่งๆก่อน” “ของนี้มีไว้เล่นแบบนี้ ขว้างไม่ได้” “ถ้าหนูเล่นโดยไม่ตีเพื่อน เพื่อนจะเล่นกับหนู แล้วจะสนุกมากด้วย” 4.ใช้เครื่องตั้งเวลาในการกำหนดเวลาเล่นของเล่นซึ่งเป็นเวลาที่ได้ตกลงกันตั้งแต่ก่อนเล่นของเล่นเสียเครื่องตั้งเวลาจะเป็นสัญญาณการยุติการเล่น 5. ให้เด็กได้มีโอกาสเลือกของเล่นด้วยตนเองก่อนที่ผู้ดูแลจะเสนอของเล่นแก่เด็ก Read More …

เกรดมีผลต่อชีวิตจริงๆ ตั้งใจเรียนเหอะ

มีคนคิดว่าอยู่ที่ผลงานทำงาน นี่ก็จริง แต่ก่อนจะเข้าทำงานที่ดีๆได้เกรดคือใบเบิกทาง สมัยก่อนตอนมัธยมผมเรียนเก่งมาก สอบเข้าวิศวะ ม.รัฐแห่งหนึ่งได้ แต่พอเข้ามหาลัยดันติดเกมออนไลน์ื สองปีแรกเกรดดับอนาถ 2 นิดๆ มี F ด้วย จนมาสำนึกได้ปี 3-4 ทำเกรดได้ 3 up สี่เทอมรวด แต่กรรมเก่ามันมี เฉลี่ยจบมาเกรด 2.6 หลายที่สมัครงานรับ 2.8 บ้าง 3 บ้าง อดเลยครับ แล้วเกรดงี้ไม่มี profile อะไร เหมือนยากอะ ไปสมัครหลายที่ สัมภาษณ์แล้วเงียบหาย จนสุดท้ายมาได้งานบริษัทไอทีเล็กๆ รับเงินเดือนหมื่นกว่าๆ ขณะเพื่อนที่ได้ไปบริษัทดีๆเริ่มก็ 20,000 กว่าๆละ ถือว่าโชคดีอย่างบริษัทมันเล็กได้เรียนรู้ทุกอย่าง Read More …

เหตุผลที่เราควรขอบคุณคนที่แสดงท่าทีไม่ชอบคุณอย่างชัดเจน

เหตุผลที่เราควรขอบคุณคนที่แสดงท่าทีไม่ชอบคุณอย่างชัดเจน 1. เราทุกคนมักจะตกเป็น ” ผู้ ร้ า ย “ ในเรื่องเล่าของใครบางคนเสมอแหละ 2. ควรขอบคุณคนที่แสดงท่าที ” ไม่ชอบคุณอย่างชัดเจน “ เพราะคนส่วนใหญ่มักฉลาดพอที่จะเงียบไว้ ซึ่งไม่เป็นผลดีกับคุณมากกว่า 3. การมองโลกในแง่ดี ไม่ได้หมายถึงว่าคุณมีความสุขตลอดเวลา แต่มันหมายถึงว่าในยามที่ ” เ กิ ด เ รื่ อ ง เ ล ว ร้ า ย “ คุณยังตระหนักรู้เสมอว่าอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่าไป แล้วสิ่งที่ดีๆก็จะเข้ามาแทนที่ 4. บางคน ” ทำ ร้ า ย “ เราด้วยคำพูด บางคน ” Read More …