8 สูตรลับคณิตศาสตร์ ที่ไม่มีสอนในห้องเรียน!

บางทีการเรียนคณิตศาสตร์ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยาก หรือน่าเบื่อเสมอไปนะ เพราะถ้าเราลองจำสูตรในแบบที่เราเข้าใจง่ายมาช่วยในการเรียนก็จะทำให้เราอยากเรียนคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น ลองมาดูกันเลย 8 สูตรลับคณิตศาสตร์ ที่ไม่มีสอนในห้องเรียน และยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำได้อีกด้วย 1. การคูณเลข 2 หลักในใจ 2. ความสัมพันธ์ของสูตรคูณแม่ 9 3. การบวกลบเลขเศษส่วนโดยใช้วิธี “ผีเสื้อ” 4. การคูณด้วยเลข 11 (เช่น 11 X 32) 5. วิธีจำเลขทศนิยม 7 ตัวแรกของค่า พาย (π) คือ นับจำนวนตัวอักษรในแต่ละคำของประโยคนี้ “How i wish i could calculate Pi” Read More …

หมอชี้’เด็ก’มีปัญหาเรียน 20-30% ปัจจัยครอบครัว-โรงเรียนล่มสลาย!

พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ปัญหาการเรียน ของโรงพยาบาล(ร.พ.)สมิติเวช กล่าวถึงปัญหาการเรียนของเด็กไทยว่า ปัจจุบันเด็กไทยมีปัญหาในการเรียนมากถึง 20 -30% โดยมีสาเหตุ 3 ปัจจัย คือ 1.ปัจจัยจากตัวของเด็กเอง เช่น สมาธิสั้น พบประมาณ 8% หรือ เป็นโรคแอลดี คือ เด็กจะฉลาดแต่จะไม่มีความสามารถในเรื่องของการอ่านเขียน แต่ถ้ามีการพูดให้ฟังก็สามารถจดจำและเข้าใจได้ดี พบประมาณ 6% ส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของอารมณ์และความขี้เกียจของเด็ก 2.ปัจจัยจากผู้ปกครองที่เลี้ยงผิดวิธี เด็กเติบโตแต่ด้านร่างกาย จิตใจยังไม่มีวุฒิภาวะ ควรสอนให้เด็กมีวินัยการเรียนเพื่อดำรงชีวิต 3.โรงเรียนและระบบการศึกษาที่สอนให้ท่องจำทำข้อสอบให้ได้คะแนนดี ส่วนต่างประเทศเน้นทักษะการดำเนินชีวิตเช่น วิชาดนตรี วิชาพละ ฯลฯ เท่ากับวิชาการ “ปัจจัยจากผู้ใหญ่ทั้งครอบครัวหรือโรงเรียนทำให้เด็กมีปัญหาที่ลดลงได้นอกจากปัญหาตัวเด็ก การเลี้ยงดูแบบไทยผู้ปกครองมองว่าเป็นเด็กตลอด เด็กโตแต่ใจไม่โตจึงเกิดปัญหาฆ่ากันตายเพราะความหึงหวง ส่วนระบบการศึกษาของไทยนักเรียนมากเกินกว่าที่ครูผู้สอนจะดูแลได้และส่วนใหญ่ก็จะเน้นถึงแต่เรื่องเนื้อหาวิชาการ โดยเอาคะแนนเป็นตัววัด Read More …

ฝากครูไทยนำปรัชญาจีน คำสอน “ขงจื่อ” แก้ปัญหาสังคมไทย ยึดหลัก13 ประการสร้างคนดี!

13 หลักสอน “ขงจื่อ” สร้างคนดี หลักปรัชญาขงจื่อที่จะทำให้ชีวิตก้าวหน้า และประสบความสำเร็จอย่างสูงในแวดวงธุรกิจนั้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงนั้นประกอบด้วย หลักของความ “ซื่อสัตย์ ซื่อตรง” เป็นหัวใจของการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจ คือเวลาค้าขาย หรือเป็นพนักงานในบริษัท คนจีนจะเน้นความตรงไปตรงมา ไม่คดโกงใครเพื่อให้ได้ประโยชน์ส่วนตน ในภาคธุรกิจหากยึดหลักความซื่อสัตย์ ซื่อตรงเป็นนิจ ธุรกิจก็จะมีความน่าเชื่อถือ ใครก็อยากทำการค้าการขายด้วย ขณะที่ลูกจ้างนั้น เมื่อซื่อตรงก็จะได้รับความไว้วางใจจากนายจ้าง นายจ้างให้ความรัก ที่ผ่านมาแถวทรงวาด เยาวราช จะเห็นได้ว่าธุรกิจของคนจีนนั้นลูกจ้างก็มักจะซื่อสัตย์ ซื่อตรงอยู่กับนายจ้าง 2-3 ชั่วคนก็มีให้เห็นดาษดื่น นอกจากนี้ ขงจื่อ ยังสอนว่า คนเราต้องกล่อมเกลาจิตใจตัวเองให้เป็นคนดี ก็จะทำให้ครอบครัวดีได้อย่างสมานฉันท์ ข้อสำคัญคือ ต้องมีความ “ขยันขันแข็ง” ต้อง “ประหยัด” ใช้เงินเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ ต้อง “ถ่อมตน”ไม่โอ้อวดว่าเก่ง ว่ารวย ที่สำคัญต้องมีความ “ถูกต้อง” อย่างเช่นได้เงินมาก็ต้องได้เงินมาอย่างถูกต้อง ถ้าต้องปล้น ต้องโกงชาติบ้านเมืองเพื่อให้ตัวเองร่ำรวยไม่เอา คนจีนสมัยโบราณยึดถือหลักความคิดนี้มาก Read More …

7 เคล็ดลับ ลูกความจำดี+เรียนเก่ง!

ลูกความจำดี เรียนเก่ง : สมอง มีหน้าที่อะไร ? สมองมีหน้าที่ควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหว  พฤติกรรม และภาวะธำรงดุล (homeostasis) เช่น การเต้นของหัวใจ  ความดันโลหิต  สมดุลของเหลวในร่างกาย และอุณหภูมิ เป็นต้น หน้าที่ของสมองยังเกี่ยวข้องกับการรู้ (cognition) อารมณ์ ความจำ การเรียนรู้การเคลื่อนไหว (motor learning) และความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้1   สมองคืออวัยวะที่สำคัญของร่างกายมนุษย์  สมองเป็นศูนย์รวมของความคิด ความทรงจำ จินตนาการ การวางแผน และการแก้ปัญหาต่างๆ  สมองจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก หากได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสมและถูกวิธี   Good to know… “สมองเด็กแรกเกิดจะมีน้ำหนักประมาณ 30-40% ของผู้ใหญ่ และเพิ่ม เป็น Read More …

เอาคุณครูของเราคืนมา! Take our teacher back!

เมื่อวิชาครู แปลงร่างกลายเป็นวิชาการศึกษา ท่านที่เคารพ ในบทความทางการศึกษาของผมแทบทุกบทความ จะใช้คำว่า “วิชาครู Pedagogy” ในทุกที่ ที่มีความหมายว่า “สาสตร์แห่งการสอนคน Science of human instruction” แทนคำว่า “วิชาการศึกษา Academic education” ที่นักวิชาการและนักการศึกษารุ่นใหม่ยุคปัจจุบันคุ้นเคยกัน ผมยอมรับในความขัดแย้ง “ของท่าน” ทุกประการ เพราะความเห็นต่าง ทำให้เรา “หาทางเรียนรู้ เพื่อสร้างปัญญา” ได้ทุกกรณีเสมอ.. ผมเชื่อมั่นว่า “อาชีพครูต้องสอนคน Child Centered” นั้นหมายความว่า “ครูต้องสามารถหาทางเปลี่ยนพฤติกรรมของ “ศิษย์ตน” จากความไม่รู้ไปสู่ความรู้ และนำความรู้นั้นไปเปลี่ยนให้เป็นปัญญา เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดคุณค่าแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ Read More …