#ใช้อารมณ์ตีลูก ปวดใจยิ่งกว่า ใช้ไม้ตี!! (คำสารภาพ ของแม่ ที่กระหน่ำตีลูก)

แม่เสียใจ… แผลที่แม่ตีไป… หนูเจ็บมากไหมลูก?? (คำสารภาพ ของแม่ ที่กระหน่ำตีลูก) และแล้วผู้หญิงธรรมดาอย่างแม่ ก็พ่ายแพ้ให้กับปีศาจในใจตัวเอง ตอนโมโห คิดแต่เพียงว่า ต้องตีให้รู้สำนึก  ต้องกำราบไว้บ้าง เพราะหนูเป็นลูก เพราะแม่เป็นแม่ กี่ครั้งแล้วนะที่แม่สัญญากับตัวเอง ว่าจะไม่ตีลูกด้วยอารมณ์ แต่แม่ก็ทำ กี่ครั้งแล้ว ที่ตีหนู แล้วมานั่งร้องไห้ฟูมฟาย เสียใจ เฝ้าโทษตัวเอง แม่อยากบอกหนูเหลือเกินว่า แม่เสียใจมากแค่ไหน แม่โมโห แล้วกระหน่ำตี ให้หนูหยุด ทำตามคำสั่ง คำบอกของแม่ คำสัญญาไม่รู้ต่อกี่ครั้ง กลายเป็นเพียงลมปากเป่า ที่ทำให้ลูกเสียใจ ถ้าแม่ มีสติสักนิด คงไม่ต้องทำให้ชีวิตของหนูมีจุดเล็กๆ มาสะกิดในใจ ตั้งแต่เกิด แม่เฝ้าถนอมเลี้ยงดู แต่สุดท้าย แม่นี่แหล่ะ Read More …

ทำไมเด็กนักเรียนสมัยนี้ ไม่กลัวครู !!! ควรแก้ที่ผู้ใหญ่มิใช่เด็ก (อยากให้คุณครูและผู้ปกครองได้อ่าน!)

ภาพจากพันทิป เชื่อแน่ว่าคุณครูหลายคนอาจจะเคยเจอกับปัญหานี้ วันนี้แอดมินจะได้ค้นหาข้อมูลหาสาเหตุว่าทำไม เด็กๆทุกวันนี้ไม่ค่อยกลัวครูสักเท่าไหร่นัก จากการค้นหาข้อมูลก็ได้พบกับผู้ที่ได้ให้คำตอบเป็นข้อข้อดังนี้ 1.จะกลัวทำไมครับ…? ครูไม่ได้มีไว้ให้กลัว ครูคือคนที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เป็นคนเก่ง และอบรมให้เป็นคนดี ครูบางคนมีความรู้น้อย แต่ก็ยังพยายามสอนอย่างตั้งใจ ครูบางคนมีความรู้มาก และถ่ายทอดสอนนักเรียนไม่งกวิชา ครูบางคนมีความรู้น้อย แต่ทำตัวเองเสมือนมีความรู้มากและเอาแต่สั่งงานไร้สาระ ครูบางคนมีความรู้มาก แต่หวงวิชาและเก็บไปสอนเฉพาะถ้าเรียนพิเศษด้วย ครูบางคนเอาแต่สอนวิชาการ ไม่อบรมให้เป็นคนดี ครูบางคนทั้งสอนและพยายามอบรมเด็กให้เป็นคนดีของสังคม ครูก็มีหลายแบบ เหมือนๆ กับนักเรียน มีทั้งที่มาสอนตามหน้าที่ และที่มีจิตวิญญาณของครูจริงๆ ครูคนที่น่าเคารพ จึงควรจะเคารพ ครูอาจจะดุ ก็มีเหตุผลกันไป แต่นักเรียนไม่ได้มีหน้าที่ ที่จะต้อง”กลัว” ครู แต่ประการใด 2.เด็กสมัยนี้มีความคิดที่อิสระมากขึ้น ออกนอกกรอบกันมากขึ้น  ครูเองถ้าไปตีกรอบเด็ก เด็กก็จะทำลายมัน เพราะบางคนอยากเป็นตัวของตัวเอง บางทีถ้าครูไร้เหตุผล เด็กก็ไม่ทนนะครับ Read More …

8 เหตุผลทำไมเด็กไทยจึงได้เกรดน้อยๆถึงขั้นติด 0 ติด ร.!

เคยสงสัยกันไหม เพื่อนที่โรงเรียน…ทำไมบางคนเรียนเก๊งเก่ง ได้ 4 ตลอด ทำไมบางคนตกแล้วตกอีก ซ่อมแล้วซ่อมอีก ก็ไม่ผ่าน ทั้ง ๆ ที่ ที่โรงเรียนผม วัด IQ กันออกมาเนี่ย แต่ละคนก็ไม่ได้ต่างกันมากนัก บางคนเห็น IQ แค่ประมาณ 100 นิด ๆ ยังได้ 3-3.5 บางคน IQ 100 เหมือนกัน ได้แค่ 1-2…(หรือ 0 ก็มี) เคยมีเพื่อนโดนอาจารย์ถามว่าทำไมเธอถึงซน ทำไมเธอถึงไม่เคยเรียน วัน ๆ นั่งคุย นั่งหลับ เล่นเกมใต๊โต๊ะ เพื่อนคนนั้นตอบไปว่า Read More …

สอนแบบนี้นักเรียนไม่เบื่อ!!!บทบาทของครูในการเรียนรู้แบบ Active Learning!!!

  ในยุคปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเชื่อว่าในวงการครู-อาจารย์ในทุกระดับคงจะคุ้นเคยหรือได้ยินคำว่าActive Learning กันมาก และค่อนข้างจะเป็นคำที่อยู่ในยุค ซึ่งฮิตติดตลาด (ครู) ผู้เขียนเคยค้นหาและสอบถามว่ามีคำศัพท์ใดๆ ในภาษาไทยที่จะใช้เรียกแทนคำนี้ได้บ้างหรือไม่ ซึ่งราชบัณฑิตท่านหนึ่งก็บอกแก่ผู้เขียนว่า ถ้าจะให้ใช้ตรงตัวเลยก็ต้องใช้ว่า “การเรียนรู้แบบกัมมันต” เพราะคำว่า Active แปลเป็นไทยคือ กัมมันต ผู้เขียนคิดว่าน่าจะทำให้ครู-อาจารย์ทั้งหลายต้องฉงนกันต่ออีกกระมังว่า แล้วเจ้ากัมมันตนี้แปลว่าอย่างไรอีก ฉะนั้นจึงขอทับศัพท์ว่า Active Learning หรือใช้คำย่อว่า AL ในการเขียนต่อไปนี้ ก่อนอื่น ขอให้นิยามหรือคำจำกัดความเกี่ยวกับ AL ดังนี้ ผู้เขียนเห็นด้วยกับนิยามที่ว่า AL นั้น “เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ ครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรงลง แต่ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะทำกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Read More …

อย่าลืมเป้าหมายการศึกษา : โดย ดร.กมล รอดคล้าย!

ในทางทฤษฎีการศึกษามีหน้าที่สำคัญ 3 ประการ คือการผลิตกำลังคน (Manpower) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม ที่จะให้การศึกษาสร้างคนที่มีคุณภาพเพื่อออกไปพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า หลายๆ ประเทศก็มีหลักคิดคล้ายๆ กันนี้ และบางประเทศให้ความสำคัญกับการสร้างคน ถึงขั้นกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์หรือทิศทางพัฒนาประเทศกันเลยทีเดียว เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เยอรมนี เป็นต้น วันนี้ประเทศไทยเราก็ตระหนักถึงการสร้างคนเช่นเดียวกัน และอย่าว่าแต่ภาครัฐเลย ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงครอบครัวและปัจเจกบุคคลต่างๆ ก็เรียกร้องการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพกว่าคนรุ่นเก่า ทุกครั้งที่มีประเด็นเกี่ยวกับการศึกษา จึงมีผู้เข้ามาร่วมให้ความเห็น ร่วมวิจารณ์ เสนอแนะ เสนอตัวเข้ามาผลักดันให้การศึกษาสร้างคนที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมได้อย่างแท้จริง ซึ่งต้องนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี แต่ปัญหาสำคัญที่พบก็คือ ในความประสงค์ดีเหล่านี้ อาจยังขาดเป้าหมาย ทิศทางและวิธีการที่ชัดเจน Read More …