โหลดฟรี!!![STEM] เครื่องมือสะเต็มศึกษา STEM EDUCATION โปรแกรมสำหรับสะเต็มศึกษา นวัตกรรมสำหรับ STEM

stem-education-tool

ดาวน์โหลดฟรี … เครื่องมือสะเต็มศึกษา STEM EDUCATION >>

ตัวอย่างโปรแกรมสำหรับสะเต็มศึกษา

– Chemistry Add-in,
– Mathematics Add-in,
– Math Worksheet Generator,
– Mathematics 4.0,
– Kodu Game Lab,
– Project Tuva,
– TouchDevlop,
– Worldwide Telescope, (เครื่องมือสะเต็มศึกษา สำหรับการสอนดาราศาสตร์)
– GeoGebra,
– Khan Academy

คลิกดาวน์โหลดเครื่องมือสำหรับสะเต็มศึกษา >> [https://education.microsoft.com/GetTrained/free-tools]

ที่มา : เพจ Thailand Partners in Learning
เครดิตภาพ : ดังแสดงในภาพ โดย Supoet Srinutapong

โฆษณา ทายนิสัยตามกรุ๊ปเลือดคลิกเลย

 

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *