“ความกตัญญูที่แท้จริง” (อยากให้คนรุ่นใหม่ได้อ่านบ้าง)

วันหนึ่งมีคนมาถามท่านว่ายทวนน้ำเกี่ยวกับความกตัญญูว่า โยม : แม่ของหนูอยากไปเที่ยวต่างประเทศปีละครั้ง หนูจึงต้องพาแม่ไปตามที่แม่ต้องการ เพราะหนูคิดว่าแม่เลี้ยงดูหนูมา เมื่อก่อนหนูอยากได้อะไรแม่ก็ซื้อให้ อยากไปไหนแม่ก็พาไป มาวันนี้หนูมีรายได้เป็นของตัวเองแล้วหนูจึงควรตอบแทนแม่บ้าง หนูทำแบบนี้ดีแล้วหรือไม่คะ? ว่ายทวนน้ำ : ธรรมดาของพ่อแม่นั้นเมื่อเขาให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามา เขาย่อมมีความคิด มีคาดหวังในตัวเรา หวังให้เราตอบสนองความต้องการของเขา ให้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้ ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ นั่นคือกิเลสของพ่อแม่ เขาต้องการให้เราสนองกิเลสให้เขา ซึ่งก็เป็นธรรมดาของปุถุชน หากลูกคนไหนไม่ยอมสนองกิเลสพ่อแม่บางคนเขาถือว่าลูกคนนั้นอกตัญญูด้วยซ้ำ โยม : มีบางครั้งแม่หนูอยากทานอาหารทะเลสด ๆ เวลาสั่งอาหารเขาก็ต้องฆ่ากุ้ง ฆ่าปลา ฆ่าหอยเป็น ๆ ถ้าหนูไม่ทำให้ ไม่สั่งให้ ไม่พาไปกินแม่ก็โกรธหนู หนูควรทำยังไงดีคะ? ว่ายทวนน้ำ : เป็นปัญหาโลกแตกของครอบครัว เจ้าชายสิทธัตถะก็ไม่ต่างกัน เมื่อท่านเกิดมาท่านก็ถูกกิเลสของพ่อยัดเยียดให้ทำในสิ่งที่พ่อต้องการ เอ็งต้องเป็นกษัตริย์ต่อจากพ่อ Read More …

วิจัยชี้! พ่อแม่ 3 ประเภท ทำลูกกลายเป็นคน “อกตัญญู”

จะสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนกตัญญูรู้คุณ มักมาจากคำพูดและการกระทำของผู้ปกครองสะสมเป็นเยี่ยงอย่าง  แต่ถ้าปลูกฝังลูกหลานด้วยตัวอย่างผิดๆ จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ก็อาจทำให้ลูกไม่เคารพพ่อแม่ หรือกลายเป็นเด็ก อกตัญญู ไปเลยก็ได เมื่อพูดถึงเรื่องคุณธรรมในการเป็นคนดีนั้น คนจีนมักจะยึดในหลักความเชื่อต่อ “ขงจื๊อ” ซึ่งเป็นปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลต่อคนจีน หลักคำสอนหนึ่งของ “ขงจื๊อ” นั้น ในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่หรือการจัดชุดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งหนึ่งในคู่ความสัมพันธ์ก็คือบิดามารดากับบุตรธิดา โดยบิดามารดาจะต้องให้ความเมตตากรุณา และบุตรธิดาก็จะต้องให้ความเคารพและกตัญญูเวที ซึ่งความกตัญญูนี้เองที่เป็น 1ใน 8 คุณธรรมที่สำคัญของขงจื๊อ ในอักษร “กตัญญู” ในภาษาจีน (孝) ครึ่งบนของตัวอักษรนั้นเป็นอักษรภาพของ “คนแก่” ส่วนครึ่งล่างนั้นจะเป็นตัว “เด็ก” ซึ่งหมายความว่าเมื่อพ่อแม่นั้นแก่เฒ่าลง ลูกที่อยู่เบื้องล่างจะเปรียบเสมือนมือเท้าที่คอยเฝ้ารับใช้ดูแลท่าน ดังนั้นในสังคมจีนจึงให้ความสำคัญคุณธรรมในเรื่องของ “ความกตัญญู” เป็นอันดับแรกๆ ของความดีงาม หากแต่เมื่อสังคมเจริญมากขึ้น วิถีชีวิตของคนก็แปรเปลี่ยนไป จากครอบครัวใหญ่ที่ช่วยอยู่ดูแลกัน Read More …