รมว.ศธ. คนใหม่พร้อมขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวานนี้ ผม(รมว.ศธ. ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ )และครอบครัวได้รับพระมหากรุณาธิคุณ เป็นมงคลสูงสุดในชีวิต ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ได้รับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ผมขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่กรุณาทูลเกล้าเสนอชื่อผม ให้ดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ผมจะทำหน้าที่ที่ท่านนายกฯ ให้ความไว้วางใจ อย่างสุดความสามารถ ใช้ประสบการณ์ที่มีเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของกระทรวงศึกษา ให้มีความก้าวหน้าและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาและการเรียนรู้ในโลกที่กำลังโดนเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผมทำคนเดียวไม่ได้ครับ หากขาดความร่วมมือร่วมใจ ไม่ว่าจะจากเจ้าหน้าที่กระทรวงทุกท่าน คุณครูทุกคน เด็ก นักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาของบ้านเราครับ ผมอยากขอเชิญให้ทุกคน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันครับ มาร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ยังคงมีอยู่ในระบบการศึกษา มาร่วมกันสร้างและพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กนักเรียน ลูกหลานของพวกเราทุกคน สามารถเติบโตมีศักยภาพและเป็นกำลังหลักของประเทศ ผมจะรีบดำเนินการรับฟังข้อมูลทุกด้านไม่ว่าแผนงาน แนวทางการพัฒนาการศึกษา และปัญหาที่ยังคงมีอยู่ในกระทรวงฯ และระบบการศึกษา หลังจากผมวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ผมจะมานำเสนอและแบ่งปันต่อทุกท่านครับ มาร่วมทำงานด้วยกันกับผมนะครับ เราจะเดินหน้าไปด้วยกันครับ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ11 Read More …

การปฏิรูปการศึกษาที่ไม่ได้ “หัวใจครู”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เรื่องที่ท่านทำดี มีประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศไทย – มอบของขวัญให้ครู โดยยกเลิกทำ logbook ท่านกล้าที่จะยกเลิกเมื่อเห็นว่าทำไปแล้วเป็นภาระที่ครูทำ เสียเวลาในการ เตรียมการสอน – กล้าตัดสินใจยกเลิก MOE NET มอบของขวัญให้นักเรียน ให้โรงเรียนเลือกใช้อินเทอร์เน็ต สพฐ.จัดสรรงบสนับสนุน – ไม่มีการประเมินภายนอกโดย สมศ. – แก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้สั้น กระชับ อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน (เนื้อหา 2 หน้า) – เป็นต้นแบบความตรงต่อเวลา ตรงไปตรงมา เวลาท่านบรรยายเริ่มตรงเวลาและจบตรงเวลา – สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว – ลดภาระงานครู Read More …

ได้ผล! ร.ร.ทุ่งยาวคำโปรย ทดลองลดเรียน เพิ่มกิจกรรม ครู-เด็ก แฮปปี้

ผอ.โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย เผย ปรับลดเวลาเรียนได้ผล เด็กเรียนรู้-พัฒนาทักษะหลายด้าน ผู้ปกครองยินดี ยัน ผลโอเน็ตคะแนนเพิ่ม 6 รายวิชา คาด นร.ไม่กดดัน เหมือนแนวทางเดิมที่เคยใช้ ระบุ บูรณาการกิจกรรมต้องปรับไปตามสภาพแวดล้อม นร. เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 58 จากกรณีที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายปรับลดเวลาเรียน โดยเพิ่มเวลาทำกิจกรรม ทางกระทรวงศึกษาธิการ จึงสนองนโยบายดังกล่าว โดยจะนำร่องโรงเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน 3,500 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ขณะเดียวกันนโยบายดังกล่าวถูกดำเนินการมา แล้วในหลายๆ โรงเรียน เช่น โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย หมู่ที่ Read More …