ศธ. เดินหน้าประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ แต่งตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือใน 2 เรื่องหลัก เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาสามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว คือ การจัดทำมาตรฐานของสถานศึกษา แยกตามระดับและประเภทการศึกษา และการจัดทำแนวทางดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงใหม่ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษารูปแบบเฉพาะกิจในครึ่งหลังของปีงบฯ 2561 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ระยะที่ 2 การประเมินในปีงบฯ 2562 และระยะที่ 3 ในปีงบฯ 2563 เลขาธิการ Read More …

“หมอธี” คืนความสุขวางโรดแม็พประเมินสถานศึกษาแบบใหม่ เตรียมใช้มาตรฐานกลางศธ.แทนมาตรฐานสมศ.

“หมอธี” คืนความสุขวางโรดแม็พประเมินสถานศึกษาแบบใหม่ รมว.ศึกษาธิการ ถก แนวทางกฎกระทรวงฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 เตรียมออกประกาศมาตรฐานกลางของศธ.รองรับการประเมินในเดือนมี.ค.นี้. วันนี้ (5 มี.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยเปลี่ยนเป็นกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งจะเป็นการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ คือ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดกลไกการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินการตามาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและเกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น ที่ประชุมได้วางโรดแมปการขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับใหม่ โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่จะทำให้เกิดการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง และจะทำให้สังคมเลิกข้อถกเถียงสักทีว่าการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาเน้นแต่การประเมินด้วยเอกสารไม่ได้ยึดหลักตามบริบทของโรงเรียน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้วางแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันที โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าในเดือนก.ย.ปี 2561 จะมีสถานศึกษาจำนวนหนึ่งของทุกสังกัดทุกประเภทเข้าสู่กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ได้วางแผนจัดทำโรดแมป Read More …

หมอธี “คืนความสุขวางโรดแม็พประเมินสถานศึกษาแบบใหม่”

รมว.ศึกษาธิการ ถก แนวทางกฎกระทรวงฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 เตรียมออกประกาศมาตรฐานกลางของศธ.รองรับการประเมินในเดือนมี.ค.นี้ วันนี้ (5 มี.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยเปลี่ยนเป็นกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งจะเป็นการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ คือ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดกลไกการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินการตามาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและเกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น ที่ประชุมได้วางโรดแมปการขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับใหม่ โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่จะทำให้เกิดการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง และจะทำให้สังคมเลิกข้อถกเถียงสักทีว่าการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาเน้นแต่การประเมินด้วยเอกสารไม่ได้ยึดหลักตามบริบทของโรงเรียน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้วางแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันที โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าในเดือนก.ย.ปี 2561 จะมีสถานศึกษาจำนวนหนึ่งของทุกสังกัดทุกประเภทเข้าสู่กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ได้วางแผนจัดทำโรดแมป คือ เดือนมี.ค.ปรับปรุงมาตรฐานแต่ละระดับและแต่ละประเภทการศึกษา Read More …

ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 เตรียมใช้ระบบประเมินภาษาอังกฤษออนไลน์ ปี 62

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการได้เผยแพร่ข่าวเรื่อง ระบบประเมินภาษาอังกฤษออนไลน์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ  ได้หารือความร่วมมือด้านการประเมินผลภาษาอังกฤษออนไลน์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร กับ Professor Barry O’Sullivan, Head of Assessment Research and Development, British Council London โดยมีเนื้อหาดังนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านการจัดทำระบบประเมินภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับนักเรียนไทยทั้งประเทศ โดยได้เชิญ British Council มาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบการประเมินผลภาษาอังกฤษออนไลน์ ทั้งการประเมินผลระหว่างเรียนหรือในขณะที่จัดการเรียนการสอน (Formative Assessment), การประเมินผลสรุป Read More …

ดราม่าผักชีโรยโรงเรียน!!! ที่แท้เราทำเพื่อเรา เพื่อโรงเรียน หรือเพื่อตัวผอ.?

” สวัสดีค่ะ วันนี้เรามีเรื่องอยากระบายเกี่ยวกับโรงเรียนของเราค่ะ เราเป็นเด็กม.6 ที่โรงเรียนกำลังเตรียมงานประเมิน โรงเรียนพระราชทาน เป็นระยะเวลาสัปดาห์กว่าที่เรามาโรงเรียนแต่กลับไม่ได้เรียนหนังสือเลย เราถูกเลื่อนสอบกลางภาคมาแล้ว 3 ครั้ง จนแทบจะชนกับสอบปลายภาค และGAT PAT ที่กำลังจะมาถึง แน่นอนว่าโรงเรียนเรา ไม่มีการทบทวนความรู้ใดๆให้กับพวกเราที่กำลังจะสอบทั้งสิ้น ด้วยเหตุผลที่ผอ.บอกว่า ไม่มีเงิน แต่ผอ.กับเอาเงินไปซื้อต้นไม้เข้าโรงเรียนสร้างห้องน้ำใหม่ ปรับปรุงสถานที่ จนโรงเรียนจะกลายเป็นป่า ตลอดระยะเวลาที่ผอ.มาประจำตำแหน่งที่นี่ พวกเราไม่เคยได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเลย ทั้งๆที่รัฐบาลมีงบมาให้ อาคารเรียนใหม่ที่พวกเราร่วมการสร้างช่วยกันหาเงินจากการเปิดกล่องจากผู้ใจบุญทุกบาททุกสตางค์เข้าโรงเรียน แต่คนอื่นกลับมองว่าเป็นอาคารที่ผอ.สร้างขึ้นมา นอกจากการที่พวกเราไม่ได้ทบทวนความรู้เตรียมสอบ พวกเรากับมีงานเพิ่มขึ้นทุกวัน แม้แต่เวลาจะอ่านหนังสือเองยังแทบจะไม่มี พวกเราควรคิดอย่างไร คำว่าโรงเรียนพระราชทาน ที่ได้มาจากการฝึกซ้อม ที่ไม่เป็นปกติ ที่เรียกได้ว่าผักชีโรยหน้า พวกเราควรภาคภูมิใจงั้นหรอ ที่ได้มารู้ว่า โรงเรียนพระราชทานสำคัญกว่าอนาคตของพวกเรา โรงเรียนที่มาเพื่อให้ได้ความรู้กลับไป กลับไม่ได้อะไรเลย เกียรติจอมปลอมที่ได้มาจากการหลอกลวง Read More …