ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 เตรียมใช้ระบบประเมินภาษาอังกฤษออนไลน์ ปี 62

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการได้เผยแพร่ข่าวเรื่อง ระบบประเมินภาษาอังกฤษออนไลน์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ  ได้หารือความร่วมมือด้านการประเมินผลภาษาอังกฤษออนไลน์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร กับ Professor Barry O’Sullivan, Head of Assessment Research and Development, British Council London โดยมีเนื้อหาดังนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านการจัดทำระบบประเมินภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับนักเรียนไทยทั้งประเทศ โดยได้เชิญ British Council มาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบการประเมินผลภาษาอังกฤษออนไลน์ ทั้งการประเมินผลระหว่างเรียนหรือในขณะที่จัดการเรียนการสอน (Formative Assessment), การประเมินผลสรุป Read More …

ดราม่าผักชีโรยโรงเรียน!!! ที่แท้เราทำเพื่อเรา เพื่อโรงเรียน หรือเพื่อตัวผอ.?

” สวัสดีค่ะ วันนี้เรามีเรื่องอยากระบายเกี่ยวกับโรงเรียนของเราค่ะ เราเป็นเด็กม.6 ที่โรงเรียนกำลังเตรียมงานประเมิน โรงเรียนพระราชทาน เป็นระยะเวลาสัปดาห์กว่าที่เรามาโรงเรียนแต่กลับไม่ได้เรียนหนังสือเลย เราถูกเลื่อนสอบกลางภาคมาแล้ว 3 ครั้ง จนแทบจะชนกับสอบปลายภาค และGAT PAT ที่กำลังจะมาถึง แน่นอนว่าโรงเรียนเรา ไม่มีการทบทวนความรู้ใดๆให้กับพวกเราที่กำลังจะสอบทั้งสิ้น ด้วยเหตุผลที่ผอ.บอกว่า ไม่มีเงิน แต่ผอ.กับเอาเงินไปซื้อต้นไม้เข้าโรงเรียนสร้างห้องน้ำใหม่ ปรับปรุงสถานที่ จนโรงเรียนจะกลายเป็นป่า ตลอดระยะเวลาที่ผอ.มาประจำตำแหน่งที่นี่ พวกเราไม่เคยได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเลย ทั้งๆที่รัฐบาลมีงบมาให้ อาคารเรียนใหม่ที่พวกเราร่วมการสร้างช่วยกันหาเงินจากการเปิดกล่องจากผู้ใจบุญทุกบาททุกสตางค์เข้าโรงเรียน แต่คนอื่นกลับมองว่าเป็นอาคารที่ผอ.สร้างขึ้นมา นอกจากการที่พวกเราไม่ได้ทบทวนความรู้เตรียมสอบ พวกเรากับมีงานเพิ่มขึ้นทุกวัน แม้แต่เวลาจะอ่านหนังสือเองยังแทบจะไม่มี พวกเราควรคิดอย่างไร คำว่าโรงเรียนพระราชทาน ที่ได้มาจากการฝึกซ้อม ที่ไม่เป็นปกติ ที่เรียกได้ว่าผักชีโรยหน้า พวกเราควรภาคภูมิใจงั้นหรอ ที่ได้มารู้ว่า โรงเรียนพระราชทานสำคัญกว่าอนาคตของพวกเรา โรงเรียนที่มาเพื่อให้ได้ความรู้กลับไป กลับไม่ได้อะไรเลย เกียรติจอมปลอมที่ได้มาจากการหลอกลวง Read More …

6 ประโยชน์ของการวัดผลและประเมินผลการศึกษา

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา มีประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการตัดสินใจของครู ผู้บริหารและนักการศึกษา ซึ่งพอจะสรุป ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ประโยชน์ต่อครู ช่วยให้ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมเบื้องต้นของนักเรียน ครูก็จะรู้ว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานพร้อมที่จะเรียนในบทต่อไปหรือไม่ ถ้าหากว่านักเรียนคนใดยังไม่พร้อมครูก็จะหาทางสอนซ่อมเสริม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูปรับปรุงเทคนิคการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกด้วย 2. ประโยชน์ต่อนักเรียน ช่วยให้นักเรียนรู้ว่าตัวเองเก่งหรืออ่อนวิชาใด เรื่องใด ความสามารถของตนอยู่ในระดับใด เพื่อที่จะได้ปรับปรุงตนเอง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนของตนให้ดียิ่งขึ้น 3. ประโยชน์ต่อการแนะแนว ช่วยให้แนะแนวการเลือกวิชาเรียน การศึกษาต่อ การเลือกประกอบอาชีพของนักเรียนให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพตลอดจนช่วยให้สามารถแก้ปัญหาทางจิตวิทยา อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพต่างๆของนักเรียน 4. ประโยชน์ต่อการบริหาร ช่วยในการวางแผนการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหารโรงเรียน ช่วยให้ทราบว่าปีต่อไปจะวางแผนงานโรงเรียนอย่างไร เช่น การจัดครูเข้าสอน การส่งเสริมเด็กที่เรียนดี การปรับปรุงรายวิชาของโรงเรียนให้ดีขึ้น เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังมีประโยชน์ต่อการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสม Read More …