สพฐ. เชิญชมถ่ายทอดสด การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

เรียน ผอ.สพป./สพม. ทุกท่านค่ะ สพฐ. จัดประชุมการพิจารณารับรองหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน ประกอบด้วย หลักสูตรจากหน่วยงานภายนอกที่ใช้งบประมาณของตนเอง หลักสูตรจากหน่วยงานภายนอกที่จัดร่วมกับ สพฐ. หลักสูตรจาก สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน จึงขอเรียนเชิญท่าน ผอ.สพป./สพม.ทุกท่าน บุคลากรของเขตพื้นที่ และข้าราชการครู ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด video conference เรื่อง “การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ” ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป ………………………………………………….. จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้ารับฟังค่ะ เกศทิพย์ ศุภวานิช 16 พฤษภาคม 2562 ที่มา : รักครู.com