“ปัจจัยแห่งความสำเร็จ” ของคุณภาพการศึกษา Wasawat Deemarn

“คุณภาพของระบบการศึกษาหนึ่งจะไม่มีวันสูงไปกว่าคุณภาพของครูของระบบการศึกษานั้นไปได้” พ่อกับแม่ได้แวะมาเยี่ยมผมที่บ้านในวันพ่อแห่งชาติที่ผ่านมา พ่อได้ยื่นกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ถูกตัดเป็นสี่เหลี่ยมให้ 1 แผ่น ซึ่งเป็นบทความของ “อาจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ“ เขียนไว้ เรื่อง “ปัจจัยแห่งความสำเร็จของคุณภาพการศึกษา“ แต่พ่อไม่ได้เขียนหรือบอกที่มาเอาไว้ให้ทราบ มุมมองของอาจารย์วรากรณ์ในบทความนี้ นำมาซึ่งแนวความคิดที่น่าสนใจในการพัฒนาวงการการศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ “ครู“ จึงขอนำบทความดังกล่าวนี้มาเขียนไว้ในบันทึกนี้ เพื่อยังประโยชน์ต่อคนที่ต้องการใช้มันให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และวงการการศึกษาบ้านเรา   ****************************************************************************   “ปัจจัยแห่งความสำเร็จ” ของคุณภาพการศึกษา   การปฏิรูปการศึกษาเป็นอันดับต้น ๆ ของวาระแห่งชาติของเกือบทุกประเทศในโลก รัฐบาลของประเทศเหล่านี้ทุ่มเงินรวมกันมหาศาลไม่ต่ำกว่า 2 ล้าน ๆ เหรียญสหรัฐสำหรับการศึกษาในปี 2006 นอกจากนี้ยังพยายามยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่ก็น่าประหลาดใจที่คุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ดีขึ้น แต่ละประเทศมีคุณภาพการศึกษาที่แตกต่างกันมาก มันน่าจะมีปัจจัยแห่งความสำเร็จบางอย่างของประเทศที่ประสบความสำเร็จ ตัวอย่างของคุณภาพการศึกษาที่แตกต่างกัน ได้แก่ สถิติที่ว่าต่ำกว่าร้อยละ 1 ของเด็กในแอฟริกาและตะวันออกกลางมีผลสัมฤทธิผลทางการศึกษาในระดับเดียวกัน หรือ สูงกว่าสัมฤทธิผลโดยเฉลี่ยของเด็กสิงคโปร์ ทั้ง Read More …

หลัก 10 ประการ ของความเป็นครูดี

การเป็นครู ไม่ใช่ใครก็สามารถเป็นได้ เพราะการเป็นครูนั้น นับว่ายากไม่เบา แต่ที่ยากยิ่งกว่าการเป็นครู ก็คือการจะเป็นครูที่ดี ซึ่งต่อไปจะกล่าวถึงหลักของการเป็นครูดี 1. มุ่งมั่นวิชาการ ครูมีบทบาทหน้าที่ในการเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ที่จำเป็นสำหรับครู คือ – ศาสตร์ที่จะสอน ครูต้องติดตามความก้าวหน้าของวิชาที่จะถ่ายทอด จากหนังสือ เอกสาร วารสาร ตามสื่อต่าง ๆ ตลอดจนเข้าประชุมเพื่อรับรู้ความคิดใหม่ ๆ ข้อค้นพบที่ขยายความรู้ออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะเตรียมพร้อมให้ตนเองมีความรู้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ – ศาสตร์การสอน แม้ครูจะมีความรู้ดีในศาสตร์สาขาที่ชำนาญ แต่ความรู้เหล่านั้น จะไม่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพครูแม้แต่น้อย หากครูยังขาดความรู้เรื่องของการถ่ายทอดวิชาการเหล่านั้น ครูจึงจำเป็นต้องติดตาม ศึกษา ค้นคว้า ให้ทันต่อความก้าวหน้าของศาสตร์การสอนเพื่อค้นหาวิธีการที่จะอธิบายหรือถ่ายทอดให้ศิษย์เข้าใจสาระต่าง ๆ – ศาสตร์การพัฒนาคน โดยที่อาชีพครูเป็นอาชีพสร้างคนที่มีศักยภาพให้แก่ประเทศชาติ ผู้สร้างจึงจำเป็นต้อง เอาใจใส่ และถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาคนให้มีความพร้อมด้านวิชาการ Read More …

หมอธีชี้การศึกษาไทยป่วยปางตาย!!! หวังรร.ประชารัฐช่วยฟื้นสภาพ

คณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ E5 เดินหน้าเฟส2ขยายอีกขยายโรงเรียนประชารัฐเพิ่มอีก 1,246 โรง ภายในปี 2561 ตามเป้า ร้อยละ 10-15 ของโรงเรียนทั่วประเทศ “ธีระเกียรติ”ชี้การศึกษาไทยป่วยปางตาย เชื่อโรงเรียนประชารัฐช่วยฟื้นได้ ปฎิรูปการศึกษาครั้งนี้สำเร็จ ด้าน “กอบศักดิ์” หวังแนวคิดทำเว็บไซตเกี่ยวกับอาชีพ -จัดทำสมุดพกคุณธรรมอิเลคทรอนิกส์ใช้ประเมินความดีและประเมินคุณสมบัติอันพึงประสงค์ สร้างเด็กพัฒนาประเทศ   ที่ศูนย์ปฏิบัติงาน connext ed – มีการประชุมหัวหน้าคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน (E5) โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ หัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน กล่าวว่า จากความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของการยกระดับการศึกษาของโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) และโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ที่เกิดขึ้น นำโดยรัฐบาลภายใต้แกนนำของ พล.อ.ประยุทธ์ Read More …

ด่วน!!!วาง 12 แนวทางยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติ!

คณะกรรมการอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษา วาง 12 ประเด็นหลักยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติ พ.ศ.. พร้อมเปิดให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นก่อน พ.ร.บ.ฉบับนี้จะเสร็จสมบูรณ์ . วันนี้ (19  ธ.ค.) นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระฯ ว่า  ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดทำกรอบแนวคิดการปฎิรูปการศึกษาของคณะกรรมการอิสระฯ ซึ่งเตรียมที่จะนำไปเสนอรวมอยู่ในแผนบูรณาการของคณะกรรมการปฎิรูปประเทศ 12 คณะ เพื่อจัดทำเป็นแผนปฎิรูประดับชาติของรัฐบาล โดยรูปแบบของการปฎิรูปการศึกษานั้นจะมุ่งเน้นใน 4 ด้าน คือ การยกระดับผู้เรียน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสร้างความเป็นเลิศให้แก่ผู้เรียน และการสร้างธรรมาภิบาล ซึ่งประเด็นหลักเหล่านี้จะครอบคลุมทุกด้านสำหรับการจัดทำแผนปฎิรูประดับชาติ  ซึ่งนอกจากแผนปฎิรูปการศึกษาแล้วคณะกรรมการอิสระฯจะเสนอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการด้วย ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..ที่มีสาระสำคัญในการจัดทำระบบการศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตของประเทศ โดยการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีกรอบแนวคิดที่สำคัญ 12  ข้อ Read More …

5 สิ่งที่ทำให้ระบบการศึกษาของ “ญี่ปุ่น” แตกต่างจาก “ไทย”

ถ้าหากจะพูดถึง ญี่ปุ่น แล้วยังมีอีกหลากหลายเรื่องที่เรายังไม่รู้ ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ชอบไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนั้นเพราะความสวยงามของธรรมชาติในประเทศ และความอบอุ่นของคนในประเทศญี่ปุ่นเองที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้ญี่ปุ่นกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวในฝันของใครหลายๆคน แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีเรื่องราวของวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกมากมายที่มีให้เราได้ศึกษา ซึ่งวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นมีส่วนสำคัญมากที่ทำให้ประเทศเกิดความอบอุ่นและประชากรทุกๆคนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ยกตัวอย่างวัฒนธรรมของนักเรียนญี่ปุ่นที่เราอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน คือในช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวันของทุกวันนักเรียนจะรับประทานอาหารพร้อมกับคุณครู เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีวัฒนธรรมของนักเรียนญี่ปุ่นอีกมากมายที่น่าสนใจ ลองยกตัวอย่างเป็นข้อๆให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นดังนี 1.ไม่มีการสอบในสามปีแรก เนื่องจากญี่ปุ่นนั้นให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของการให้ความสำคัญต่อตัวบุคคล เพราะฉะนั้นในสามปีแรกของการเข้าเรียนนั้นจะยังไม่มีการสอบจนกว่าจะอยู่ในเกรดสี่จึงจะมีสอบ ด้วยสาเหตุที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องการให้เด็กๆเกิดความเครียดมากจนเกินไป เพราะฉะนั้นในช่วงสามปีแรกจึงเป็นเน้นการพัฒนาจากตัวนักเรียนเอง และสอนมารยาทการอยู่ในสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะความกดดันต่างๆในช่วงสามปีแรกของการศึกษาจึงไม่มีการสอบ และคิดว่าการวัดผลของนักเรียนจากการสอบเพียงอย่างเดียวจะเป็นการลดประสิทธิภาพของนักเรียนอีกด้วย 2.ไม่มีภารโรง สำหรับโรงเรียนของญี่ปุ่นั้นไม่มีภารโรงแต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลว่าโรงเรียนนั้นจะสกปรก เพราะเด็กๆจะเป็นคนช่วยกันทำความสะอาดและดูแลโรงเรียน โดยนักเรียนนั้นจะเป็นคนทำความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ำ ซึ่งเป็นวิธีฝึกการทำงานเป็นทีมและพัฒนาความรับผิดชอบของเด็ก ซึ่งจะทำให้เด็กๆรักความสะอาด และนี่ถือเป็นบทเรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการดูแลผู้อื่น จะมีการแบ่งกลุ่มและเปลี่ยนกันรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ เพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนก็จะได้ประสบการณ์ในทุกๆหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3.นักเรียนจะกินอาหารที่เหมือนกัน โดยญี่ปุ่นนั้นมีการคำนึงถึงสุขภาพของนักเรียนเป็นหลัก เพราะฉะนั้นในการทานอาหารมื้อกลางวันก็จะเป็นอาหารที่เหมือนกัน คุณภาพและมาตรฐานแบบเดียวกัน โดยจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพ สำหรับการทำอาหารนั้นพ่อครัวเองก็จะต้องถูกฝึกและรับการอบรมให้ได้รับมาตรฐาน ในส่วนของวัตถุดิบจะใช้เป็นของสดที่ได้คุณาพจากในท้องถิ่นของตนเอง ยกเว้นคนที่แพ้อาหารบางอย่างก็จะทำอาหารพิเศษให้ แต่ก็ต้องนั่งรับประทานในพื้นที่เดียวกัน 4.การสอนศิลปะดั้งเดิม ที่พลาดไม่ได้เลยคือการที่โรงเรียนในญี่ปุ่นั้นจะมีการสอนศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานของนักเรียนญี่ปุ่น ยกตัวอย่างการเขียนตัวอักษด้วยพู่กัน ซึ่งจะทำให้เด็กมีความรู้ในด้านภาษา Read More …