อันดับ 1 ของเอเชีย อันดับ 3 ของโลก ประเทศที่นักศึกษาอยากมาเรียนต่อมากที่สุด

ระดับโลก! ไทยครองแชมป์ ประเทศจุดหมายปลายทางของนักศึกษาที่อยากมาเรียนต่อมากที่สุดในเอเชีย 2019 และเป็นอันดับ 3 ของโลก Educations.com เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลด้านการศึกษา เผยผลการจัดอันประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักศึกษาที่อยากมาเรียนต่อมากที่สุด จากความคิดเห็นของนักศึกษาทั่วโลกกว่า 20,000 คน กับความถามที่ว่า ประเทศไหนที่อยากไปศึกษาต่อมากที่สุดในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย และด้วยเหตุผลอะไร ดยไทยเป็นประเทศยอดนิยมอันดับ 1 ของเอเชีย เหนือกว่าญี่ปุ่นที่มาเป็นอันดับ 2 และเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากรองจากนิวซีแลนด์และสเปน สำหรับไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ติดอันดับท็อป 10 ของโลก ด้วยเหตุผลความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม เป็นประเทศไทยที่สวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย คือดินแดนแห่งรอยยิ้ม ผู้คนเป็นมิตร นอกจากนี้ยังมีอัตราค่าครองชีพที่ไม่แพงสำหรับนักศึกษาต่างประเทศที่เข้ามาเล่าเรียน โดยทางเว็บไซต์ระบุว่า มีนักศึกต่างชาติอยู่ในเมืองไทยราวๆ 20,000 คน 10 อันดับประเทศจุดหมายปลายทางของนักศึกษาที่อยากมาเรียนต่อมากที่สุดในเอเชีย ปี Read More …

ปัญหาการศึกษาไทย มุ่งผลิตผู้ตามห้ามคิด ยิ่งเรียนยิ่งเหลื่อมล้ำ

“การศึกษาไทย” ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัย โลกเปลี่ยน คนเปลี่ยน ที่อยู่อาศัยก็ไปถึงดาวอังคารแล้ว แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน นั่นคือ ระบบการศึกษาไทย ไม่ว่าจะกี่พรรค กี่รัฐบาล ทำไมถึงทำไม่สำเร็จ พี่แคมปัส ติดตามการศึกษามาหลายปีดีดะ แต่ก็ไม่เห็นว่าอะไรจะดีขึ้น ทุกอย่างคือภาพฝัน ซึ่งเราเองก็เชื่อว่า ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเล็งเห็นปัญหา แต่ยังคงหาวิธีแก้ไม่สำเร็จ อาจเป็นเพราะระบบการศึกษาของบ้านเรา มันกินวงกว้างและใหญ่เกินไป เกินจะเยียวยาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น ไม่แปลกที่ระบบการรับนักศึกษาหรืออะไรก็ตามแต่ ยังคงวนเวียนและเป็นความเหลี่ยมล้ำ ระหว่างลูกคนรวยกับลูกตาสีตาสา ที่โอกาสทางการศึกษาแตกต่างกันอย่างชัดเจน พอจะนึกภาพออกแล้วใช่มั้ย? ว่าทำไมการศึกษาเป็นวงวน ประหนึ่งถูกสาป โลกเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน คนที่ดูแลและบริหารด้านนี้ ยิ่งที่เปลี่ยนความคิดใหม่ สร้างสรรค์และออกแบบการเรียนรู้ให้ทันสมัยตาม ในงานเสวนาการศึกษา เราได้ฟังความเห็นหนึ่งน่าสนใจ นั่นคือความเห็นของ “ธานินทร์ เอื้ออภิธร” Read More …

อนาคตการศึกษาไทยไม่มีในและนอกระบบ

กอปศ. ชี้ อนาคตการศึกษาไทยไม่มีในและนอกระบบ ต้องเพิ่มการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นให้มากขึ้น วันนี้ (18 มี.ค.) นายไกรยส ภัทราวาท กรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ บอร์ด กอปศ. มอบหมายให้ศึกษารายละเอียดการรูปแบบระบบการศึกษาในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ ซึ่งมาตรา44 กำหนดให้ระบบการศึกษาเป็น3ระบบ คือ การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นั้น พบว่า สถานการณ์การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน กำลังแรงงานที่มีอยู่กว่า40ล้านคน มีคุณวุฒิสูงสุดประมาณ ม.3หรือเทียบเท่า ม.3กว่า60% ขณะที่ประเทศไทยกำลังต้องการพัฒนาประเทศไปสู่ 4.0 ซึ่งกำลังแรงงานกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีทักษะในการประกอบอาชีพที่ค่อนข้างต่ำ หรือ อาจจะยังไม่มีเลย ดังนั้น ถ้าเราจะพัฒนาประเทศไปสู่ 4.0 ก็มีความจำเป็นต้องดูแลคนกว่า60%ของกำลังแรงงานให้พัฒนาตัวเอง แต่การจะให้กลับไปสู่การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ Read More …

สอนให้สนุก นักเรียนตั้งใจเรียนทำอย่างไร? มาดูกัน!

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมักพบว่า นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน ขาดความสนใจ ขาดความมุ่งมั่น ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้ฟังผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เป็นปัญหาถกเถียงกันไม่รู้จบในปัจจุบัน ยิ่งผลการสอบวัดผลระดับชาติ ที่เรียกว่า NT หรือ O-net ของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551 ออกมาสดๆ ร้อน แล้วน่าตกใจว่าการจัดการเรียนการสอนไม่สามารถพัฒนานักเรียนได้เลย ตามความหมายของคะแนนที่ออกมา ทำให้ผู้ใหญ่ใน สพฐ. ต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาดังกล่าวบางคนอาจวิจารณ์ว่า สอบไม่ตรงกับที่สอน หรือ นักเรียนไม่ตั้งใจสอบก็ตามที ปัญหานี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าเกี่ยวกับ ครู นักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อการสอน จากประสบการณ์และได้ฟังผู้รู้หลายท่านได้ให้แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอยากเรียนรู้ ของผู้เขียน จึงเก็บมาฝากท่านผู้อ่าน เพื่อให้ภาคเรียนนี้ ครูเราจะได้ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ดังนี้ 1. ต้องรู้เขา รู้เรา 1.2 Read More …

“ปัจจัยแห่งความสำเร็จ” ของคุณภาพการศึกษา Wasawat Deemarn

“คุณภาพของระบบการศึกษาหนึ่งจะไม่มีวันสูงไปกว่าคุณภาพของครูของระบบการศึกษานั้นไปได้” พ่อกับแม่ได้แวะมาเยี่ยมผมที่บ้านในวันพ่อแห่งชาติที่ผ่านมา พ่อได้ยื่นกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ถูกตัดเป็นสี่เหลี่ยมให้ 1 แผ่น ซึ่งเป็นบทความของ “อาจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ“ เขียนไว้ เรื่อง “ปัจจัยแห่งความสำเร็จของคุณภาพการศึกษา“ แต่พ่อไม่ได้เขียนหรือบอกที่มาเอาไว้ให้ทราบ มุมมองของอาจารย์วรากรณ์ในบทความนี้ นำมาซึ่งแนวความคิดที่น่าสนใจในการพัฒนาวงการการศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ “ครู“ จึงขอนำบทความดังกล่าวนี้มาเขียนไว้ในบันทึกนี้ เพื่อยังประโยชน์ต่อคนที่ต้องการใช้มันให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และวงการการศึกษาบ้านเรา   ****************************************************************************   “ปัจจัยแห่งความสำเร็จ” ของคุณภาพการศึกษา   การปฏิรูปการศึกษาเป็นอันดับต้น ๆ ของวาระแห่งชาติของเกือบทุกประเทศในโลก รัฐบาลของประเทศเหล่านี้ทุ่มเงินรวมกันมหาศาลไม่ต่ำกว่า 2 ล้าน ๆ เหรียญสหรัฐสำหรับการศึกษาในปี 2006 นอกจากนี้ยังพยายามยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่ก็น่าประหลาดใจที่คุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ดีขึ้น แต่ละประเทศมีคุณภาพการศึกษาที่แตกต่างกันมาก มันน่าจะมีปัจจัยแห่งความสำเร็จบางอย่างของประเทศที่ประสบความสำเร็จ ตัวอย่างของคุณภาพการศึกษาที่แตกต่างกัน ได้แก่ สถิติที่ว่าต่ำกว่าร้อยละ 1 ของเด็กในแอฟริกาและตะวันออกกลางมีผลสัมฤทธิผลทางการศึกษาในระดับเดียวกัน หรือ สูงกว่าสัมฤทธิผลโดยเฉลี่ยของเด็กสิงคโปร์ ทั้ง Read More …