การศึกษาไทย…ไปถึงไหนแล้ว?? ผู้เขียน สหัส แก้วยัง

ที่มา คอลัมน์ มติชนมติครู ผู้เขียน สหัส แก้วยัง ย่างเข้าปีที่ 5 แล้วที่รัฐบาล คสช.ภายใต้การบริหารงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปัจจุบันที่ทุกคนถามถึงผลงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ทุกคนต่างมีคำตอบอยู่ในใจแล้วว่าสอบผ่าน หรือสอบตก ผลงานที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้ คือผลงานด้านการศึกษาที่รัฐบาลนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมา 3 คน แล้วเป็นทหาร 2 คน ปัจจุบันคนที่ 3 เป็นนายแพทย์ มีการปฏิรูปการศึกษา ทุกคนที่เข้ามาบริหารกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาจึงเกิดทุกยุคทุกสมัย และทุกคนที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็จะเน้นการปฏิรูปการศึกษา แต่ความเป็นจริง การปฏิรูปการศึกษาไม่ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน คุณภาพการศึกษาโดยรวมยังไม่ดีขึ้น พูดง่ายๆ ก็คือคุณภาพการศึกษายังไม่บรรลุเป้าหมาย จึงทำให้วนไปวนมากับคำว่าปฏิรูปจนเราเคยชินเป็น คำธรรมดาๆ ขาดมนต์ขลังไปเสียแล้ว รัฐบาลชุดนี้ก็เข้ามาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร Read More …

ของจริงมาแล้ว!คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)+คู่มือ

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://logbook-teacher.otepc.go.th ปกสวยมาก โหลดเลย  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://logbook-teacher.otepc.go.th ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ. วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/85168

“เลิกถามหาคะแนน O-Net ดีไหม?” วีระ สุดสังข์

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเปือยนาสูงภายใต้การบริหารของข้าพเจ้าได้รับการประเมินมาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรกประเมินโดยคณะกรรมการโรงเรียนศีลห้า ครั้งที่สองประเมินโดยคณะกรรมการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเปิดเทอมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นับแต่เปิดเทอมจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน การจัดการเรียนการสอนยังไม่ได้ดำเนินการไปตามปรกติ เนื่องจาก  ๑.ครูต้องไปราชการเพื่ออบรม ประชุม สัมมนา เข้าค่ายลูกเสือ สับเปลี่ยนกันไปทั้งวันราชการและวันหยุด ๒.ครูต้องเตรียมตัวรับการประเมินจากโครงการเรียนศีลห้าและโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ๓.ครูต้องฝึกซ้อมนักเรียนรำสะเองและการแสดงรายการ TO BE NUMBER ONE เพื่อไปร่วมงานหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นในตำบลตามคำขอของ อบต.และนายอำเภอ ๔.ครูต้องฝึกซ้อมนักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๕.ครูต้องฝึกซ้อมการสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารีเพื่อไปประกวดการสวนสนามในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๖.ครูต้องฝึกซ้อมกีฬาเพื่อไปแข่งขันกีฬา อบจ.ระหว่างวันที่ ๒-๖ กรกฎาคม ๗.ครูต้องฝึกซ้อมรำสะเองชุดใหญ่เพื่อไปแสดงปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.ในวันที่ ๖ Read More …

โครงการอาหารกลางวัน ‘โยนบาปให้ครู’ หรือ ‘งบต่อหัวไม่เพียงพอ??

หลังจากมีข่าวทางโซเชียล เกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน ขนมจีนคลุกน้ำปลา ไม่เหมาะสมกับเงิน 20 บาทต่อหัว ผู้บริหารถูกตั้งข้อหาบริหารเงินไม่โปร่งใส อาจต้องออกจากราชการ หากจะพิจารณาโดยไม่มองว่า ใครผิดใครถูก ผู้บริหารคนนั้น บริหารเงินโปร่งใสหรือไม่โปร่งใส มีการยักยอกเงินจากค่าอาหารกลางวันมาเป็นเงินในกระเป๋าตัวเองหรือไม่ ผู้ที่รู้ที่แท้จริง คือเจ้าตัวหรือผู้บริหารคนนั้น ลองมาพิจารณาอีกครั้งเกี่ยวกับค่าของเงินยุคเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป เมื่อ 50 ปีผ่านมา ปลาทูเข่งละ 3 บาท หรือ 3-5 ตัว ราคา 5 บาท แต่ปัจจุบัน ปลาทูตัวละ 100 บาทก็มี มะนาว กิโลกรัมละ 1 บาท ปัจจุบันลูกละ 5 บาทก็มี ก๋วยเตี๋ยว Read More …

การปฏิรูปการศึกษา การศึกษายุค 4.0 : โดย ประเสริฐ ตันสกุล

การปฏิรูปการศึกษา การศึกษายุค 4.0 ต้องการการสั่งสอน และการเสี้ยมสอนสรรค์สร้างลักษณะนิสัยด้วย ทุกครั้งที่เปลี่ยนกลุ่มอำนาจเข้ามาเป็นรัฐบาล เรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ กับการศึกษา จะเป็นสามเรื่องหลักที่รัฐบาลทุกคณะสัญญากับประชาชนว่าจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ สองเรื่องแรกเป็นเรื่องเฉพาะหน้า ทำได้จริงอย่างที่พูดหรือไม่ คนทั่วไปก็รู้ได้ จากการดำเนินชีวิตปกติประจำวัน ส่วนเรื่องที่สาม คือการปฏิรูปการศึกษาที่ทำมาหลายครั้งหลายรอบแล้ว เรื่องแก้กฎหมาย ปรับปรุงกระทรวง ทำแผนการศึกษาห้าปี สิบห้าปี ยี่สิบปี ต่อไปอาจร้อยปี ผลิตครูให้มีคุณภาพ เป็นเรื่องที่ได้ฟังซ้ำๆ เหมือนฟังแผ่นเสียงตกร่องอยู่ แม้แต่ครั้งนี้เสียงร้องและทำนองคล้ายของใหม่ แต่ที่แท้เป็นของเก่าเล่าใหม่ จัดฉากใหม่โดยยึดติดอยู่กับหลักคิดเดิมที่ว่า การศึกษาคือ การ “สั่งสอน” ให้มีความรู้เนื้อหาวิชา ด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมให้คนที่ไม่เคยสอนมากำหนดและรับรองหลักสูตรมาตรฐาน จัดโครงสร้างและตำแหน่งบริหาร เพื่อให้มีอำนาจมากขึ้น ขีดวงให้ครูเดินประเมินทุกย่างก้าว ไม่ยอมไปไหน ในช่วงนี้ นิยมพูดกันว่าเราอยู่ในยุค 4.0 Read More …