สพฐ.จัดทัพบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

เลขาธิการกพฐ.วางยุทธศาสตร์จัดทัพบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มอบ สพท.ไปคิดแนวทางยุบ หรือ ควบรวมโรงเรียนเล็กให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วย วันนี้ (6 ส.ค.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 ส.ค.2562 เวลา 9.30 น. ตนจะประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (สพท.) โดยตนจะกำชับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562-2565 ใน 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1.จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 2.สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ 5.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม นอกจากนี้ Read More …

อันดับ 1 ของเอเชีย อันดับ 3 ของโลก ประเทศที่นักศึกษาอยากมาเรียนต่อมากที่สุด

ระดับโลก! ไทยครองแชมป์ ประเทศจุดหมายปลายทางของนักศึกษาที่อยากมาเรียนต่อมากที่สุดในเอเชีย 2019 และเป็นอันดับ 3 ของโลก Educations.com เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลด้านการศึกษา เผยผลการจัดอันประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักศึกษาที่อยากมาเรียนต่อมากที่สุด จากความคิดเห็นของนักศึกษาทั่วโลกกว่า 20,000 คน กับความถามที่ว่า ประเทศไหนที่อยากไปศึกษาต่อมากที่สุดในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย และด้วยเหตุผลอะไร ดยไทยเป็นประเทศยอดนิยมอันดับ 1 ของเอเชีย เหนือกว่าญี่ปุ่นที่มาเป็นอันดับ 2 และเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากรองจากนิวซีแลนด์และสเปน สำหรับไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ติดอันดับท็อป 10 ของโลก ด้วยเหตุผลความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม เป็นประเทศไทยที่สวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย คือดินแดนแห่งรอยยิ้ม ผู้คนเป็นมิตร นอกจากนี้ยังมีอัตราค่าครองชีพที่ไม่แพงสำหรับนักศึกษาต่างประเทศที่เข้ามาเล่าเรียน โดยทางเว็บไซต์ระบุว่า มีนักศึกต่างชาติอยู่ในเมืองไทยราวๆ 20,000 คน 10 อันดับประเทศจุดหมายปลายทางของนักศึกษาที่อยากมาเรียนต่อมากที่สุดในเอเชีย ปี Read More …

ปัญหาการศึกษาไทย มุ่งผลิตผู้ตามห้ามคิด ยิ่งเรียนยิ่งเหลื่อมล้ำ

“การศึกษาไทย” ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัย โลกเปลี่ยน คนเปลี่ยน ที่อยู่อาศัยก็ไปถึงดาวอังคารแล้ว แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน นั่นคือ ระบบการศึกษาไทย ไม่ว่าจะกี่พรรค กี่รัฐบาล ทำไมถึงทำไม่สำเร็จ พี่แคมปัส ติดตามการศึกษามาหลายปีดีดะ แต่ก็ไม่เห็นว่าอะไรจะดีขึ้น ทุกอย่างคือภาพฝัน ซึ่งเราเองก็เชื่อว่า ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเล็งเห็นปัญหา แต่ยังคงหาวิธีแก้ไม่สำเร็จ อาจเป็นเพราะระบบการศึกษาของบ้านเรา มันกินวงกว้างและใหญ่เกินไป เกินจะเยียวยาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น ไม่แปลกที่ระบบการรับนักศึกษาหรืออะไรก็ตามแต่ ยังคงวนเวียนและเป็นความเหลี่ยมล้ำ ระหว่างลูกคนรวยกับลูกตาสีตาสา ที่โอกาสทางการศึกษาแตกต่างกันอย่างชัดเจน พอจะนึกภาพออกแล้วใช่มั้ย? ว่าทำไมการศึกษาเป็นวงวน ประหนึ่งถูกสาป โลกเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน คนที่ดูแลและบริหารด้านนี้ ยิ่งที่เปลี่ยนความคิดใหม่ สร้างสรรค์และออกแบบการเรียนรู้ให้ทันสมัยตาม ในงานเสวนาการศึกษา เราได้ฟังความเห็นหนึ่งน่าสนใจ นั่นคือความเห็นของ “ธานินทร์ เอื้ออภิธร” Read More …

สิงคโปร์ ขึ้นแท่นอันดับ 1 ม.ปลายดีที่สุดในโลก เวียดนาม แซงขึ้น ส่วนไทยอันดับร่วง

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายภาวิช ทองโรจน์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลจากรายงานUniversal Basic Skills What Countries Stand To Gain สิงคโปร์ อันดับ 1 ม.ปลายดีที่สุดในโลก ซึ่งได้มีการวิเคราะห์และจัดอันดับระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน 76 ประเทศทั่วโลก และพบว่ามี 20 ประเทศอันดับแรก ที่สามารถจัดระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดีที่สุดในโลก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 20 อันดับ ประเทศที่มีระบบการศึกษา ม.ปลาย ดีที่สุด Read More …

ความหมายของแต่ละตัวอักษรคำว่าCippa Modelคือ

คำตอบ=>               C   มาจากคำว่า   Construct   หมายถึง  การสร้างความรู้ตามแนวคิด ช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง  ทำความเข้าใจ  เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายแก่ตนเอง  และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง             I  มาจากคำว่า   Interaction  หมายถึง  การช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม              P  มาจากคำว่า   Physical  Participation    หมายถึง  การช่วยให้ผู้เรียนมีบทบาท  มีส่วนร่วมทางด้านร่างกาย  ให้ผู้เรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย             P  มาจากคำว่า   Process   Learning    หมายถึง  การเรียนรู้ กระบวนการ  ต่างๆ ของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี  ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ  ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต              A  มาจากคำว่า   Application   การนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียน