“เลิกถามหาคะแนน O-Net ดีไหม?” วีระ สุดสังข์

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเปือยนาสูงภายใต้การบริหารของข้าพเจ้าได้รับการประเมินมาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรกประเมินโดยคณะกรรมการโรงเรียนศีลห้า ครั้งที่สองประเมินโดยคณะกรรมการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเปิดเทอมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นับแต่เปิดเทอมจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน การจัดการเรียนการสอนยังไม่ได้ดำเนินการไปตามปรกติ เนื่องจาก  ๑.ครูต้องไปราชการเพื่ออบรม ประชุม สัมมนา เข้าค่ายลูกเสือ สับเปลี่ยนกันไปทั้งวันราชการและวันหยุด ๒.ครูต้องเตรียมตัวรับการประเมินจากโครงการเรียนศีลห้าและโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ๓.ครูต้องฝึกซ้อมนักเรียนรำสะเองและการแสดงรายการ TO BE NUMBER ONE เพื่อไปร่วมงานหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นในตำบลตามคำขอของ อบต.และนายอำเภอ ๔.ครูต้องฝึกซ้อมนักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๕.ครูต้องฝึกซ้อมการสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารีเพื่อไปประกวดการสวนสนามในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๖.ครูต้องฝึกซ้อมกีฬาเพื่อไปแข่งขันกีฬา อบจ.ระหว่างวันที่ ๒-๖ กรกฎาคม ๗.ครูต้องฝึกซ้อมรำสะเองชุดใหญ่เพื่อไปแสดงปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.ในวันที่ ๖ Read More …

กอปศ.ทำแผนเสนอรัฐบาลให้โรงเรียนบริหารแบบอิสระ

บอร์ด กอปศ. ถก ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.. เตรียมจัดทำแผนเสนอรัฐบาลให้สถานศึกษาบริหารจัดการเองแบบอิสระ หวังยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย เพราะโรงเรียนคือปัจจัยหลักของการศึกษาทั้งหมด ส่วนปรับโครงสร้างใหญ่ศธ.โยนคณะกรรมการนโยบายการศึกษาชาติตัดสินใจ วันนี้ (25 มิ.ย.) ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานที่ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กอปศ. ว่า ที่ประชุมได้พิจาณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.. ที่ได้รับฟังความคิดเห็นทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงจากเด็กและเยาวชนในระดับต่างๆไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้ โดยในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะมีประเด็นจาก ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้นำเสนอการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสถานศึกษานิติบุคคล ดังนั้นเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างระบบการศึกษาหากจะทำให้เกิดคุณภาพ สถานศึกษาต้องมีอิสระในการบริหารจัดการ ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้เราจะนำเสรีภาพไปไว้ที่โรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นปัจจัยหลักของการศึกษาทั้งหมด ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวว่า การปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาทั้งระบบ จะมีอยู่ Read More …

“อยากให้คุณครูได้อ่าน” สอนให้สนุก นักเรียนตั้งใจเรียนทำอย่างไร?

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมักพบว่า นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน ขาดความสนใจ ขาดความมุ่งมั่น ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ได้ฟังผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เป็นปัญหาถกเถียงกันไม่รู้จบในปัจจุบัน  ยิ่งผลการสอบวัดผลระดับชาติ ที่เรียกว่า NT  หรือ O-net  ของนักเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551  ออกมาสดๆ ร้อน แล้วน่าตกใจว่าการจัดการเรียนการสอนไม่สามารถพัฒนานักเรียนได้เลย  ตามความหมายของคะแนนที่ออกมา  ทำให้ผู้ใหญ่ใน สพฐ. ต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาดังกล่าวบางคนอาจวิจารณ์ว่า สอบไม่ตรงกับที่สอน  หรือ นักเรียนไม่ตั้งใจสอบก็ตามที  ปัญหานี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าเกี่ยวกับ ครู นักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อการสอน จากประสบการณ์และได้ฟังผู้รู้หลายท่านได้ให้แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอยากเรียนรู้ ของผู้เขียน จึงเก็บมาฝากท่านผู้อ่าน  เพื่อให้ภาคเรียนนี้ ครูเราจะได้ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน  ดังนี้ 1.  ต้องรู้เขา รู้เรา 1.2  ต้องรู้ว่า Read More …

เมื่อพ่อแม่ชาวไทย กำลังอัดเงินใส่การศึกษาลูก…อยากให้อ่านกันสัก 2 นาที…

เมื่อพ่อแม่ชาวไทย กำลังอัดเงินใส่การศึกษาลูก… พ่อแม่ชาวไทย รักและห่วงลูกไม่แพ้ชาติใดในโลก พ่อแม่ที่มีกำลัง จะจัดเต็มลูกรัก ตั้งแต่แรกตั้งครรภ์ ฝากท้องอย่างดี คลอดอย่างดี หมออย่างดี และเป็นพ่อแม่ที่ “ตีค่าการศึกษาลูก” สูงเวอร์อย่างยิ่ง • เด็ก 2 ขวบเพิ่งเดินแข็ง เราก็ส่งเข้าเนอสเซอรี่ ปีละ 8 หมื่น กลัวลูกจะพัฒนาการช้าไม่ทันเพื่อน … กลายเป็นส่งลูกอายุน้อยเกินไปติดหวัดที่โรงเรียน เพราะเด็กยังไม่มีภูมิต้านทาน • อนุบาลยันประถม เราจัดเต็ม ทั้งใน นอกหลักสูตร เด็กอนุบาล 3 ต้องกวดวิชาสอบเข้า ป.1 และเสริมด้วยวาดภาพ จินตคณิต ว่ายน้ำ ไวโอลิน เปียโน อังกฤษ Read More …

ถ้าผมเป็น ผอ. โรงเรียน (เรื่องโรงเรียน ที่พ่อแม่ร่วมผลักดันได้) โดย ดร. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

ผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ส่วนมาก จะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ของเด็กไทยนั้นอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า 50% ในเกือบทุก รายวิชา (ลองดูข่าวนี้ครับ http://bit.ly/LowONET) ซึ่งจริงๆ ปัญหาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น นั้นไม่ได้เพิ่งจะเป็นปัญหานะครับ จริงๆ มันเป็นปัญหาที่สืบเนื่อง ที่แก้อย่างไร ก็ไม่เคยแก้ได้มานานแล้วนะครับ เชื่อไหมครับว่า มาตรการในการเพิ่มคะแนน O-NET ของโรงเรียนส่วนใหญ่นั้นคืออะไร ส่วนใหญ่มักจะใช้การเก็งข้อสอบ และติวให้กับนักเรียนก่อนการสอบ O-NET ซึ่งไม่เคยได้ผลเลยครับ มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ ที่จะใช้การติวเพียงไม่กี่สัปดาห์ แก้ปัญหาการเรียนไม่รู้เรื่องของเด็กนักเรียนที่สั่งสมมาเป็นปีๆ ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนในระดับประถมศึกษา หลายๆ โรงเรียน เกี่ยวกับ “แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้” โดยผมพยายามที่จะเน้นการแก้ไขปัญหาในระดับประถมศึกษาก่อน เพราะผมเชือว่าหากเราสามารถทำให้เด็กประถมศึกษามีพื้นฐานความรู้ที่ดี ตลอดจนมีเจตคติ และวิธีการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จะดีขึ้นเองโดยอัตโนมัติ . ในทุกๆ Read More …