งานวิจัยเผย! ‘ลูกคนเดียว’ มีพัฒนาการทางด้านลักษณะนิสัย แตกต่างไปจาก ‘เด็กที่มีพี่น้อง’

เราคงจะเข้าใจกันดีว่าอุปนิสัยของลูกๆ นั้นจะเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ และสภาพแวดล้อม ที่เป็นปัจจัยให้พวกเขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่จากผลงานวิจัยล่าสุดก็พบว่า จริงๆ แล้วการเป็นลูกคนเดียว หรือมีพี่น้อง ก็อาจจะส่งผลกับสมองที่เป็นส่วนสำคัญในการกำหนดอุปนิสัย และบุคลิกของเด็กด้วยเช่นเดียวกันนะ!?     งานวิจัยชิ้นนี้มาจากมหาวิทยาลัยซีหนาน ที่ตั้งอยู่ในเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน โดยนักวิจัยได้ทำการศึกษาจากอาสาสมัครที่อยู่ในวัยนักศึกษาทั้งหมด 250 คน ซึ่งแบ่งออกเป็นคนที่เป็นลูกคนเดียว 50% และอีก 50% ก็เป็นเด็กที่เกิดมามีพี่น้อง โดยศึกษาถึงในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการเข้าสังคม และบุคลิกภาพ ด้วยวิธีการสแกนสมองและให้เข้าร่วมตอบบทสัมภาษณ์ จากการศึกษาก็พบว่ามันมีความแตกต่างกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนระหว่างเด็กที่เป็นลูกคนเดียวกับเด็กที่มีพี่น้อง…     เด็กที่เป็นลูกคนเดียวจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเลิศกว่า แต่พวกเขาจะมีลักษณะทางบุคลิกภาพที่น่าพอใจน้อยกว่า หรือกล่าวคือพวกเขาแสดงให้เห็นว่ามีความเห็นแก่ตัว ต้องการที่พึ่งพิง และเข้าสังคมได้ยากกว่า     เท่านั้นยังไม่พอนักวิจัยยังเปิดเผยอีกว่า ความแตกต่างของพวกเขาไม่ได้แสดงให้เห็นผ่านการตอบคำถามในการสัมภาษณ์เท่านั้น แต่สมองของพวกเขาก็ยังมีการพัฒนาการที่แตกต่างกันด้วย Read More …

ลูกไม่เชื่อฟัง พ่อแม่ต้องรีบสอน 5 อย่างนี้ สร้างให้ได้ก่อน 8 ขวบ!

ลูกไม่เชื่อฟัง พ่อแม่ พฤติกรรมนี้ จะเริ่มหนักขึ้นอย่างจริงจัง เมื่อลูกเข้าวัย 8-12 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยแห่งการมีอิสระในการตัดสินใจ เพราะเด็กในวัยนี้จะเริ่มมีความคิด และบุคลิกภาพเป็นของตัวเองชัดเจน มองโลกและตัดสินใจแบบของตัวเอง โดยไม่ต้องผ่านการมองจากผู้ใหญ่ พ่อแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อพัฒนาการทุกๆ ด้านของลูก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตใจ นั่นเพราะมีหน้าที่ในการเลี้ยงดู อบรม สั่งสอนลูกโดยตรง ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงต้องจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมให้กับลูก เพื่อให้ลูกพร้อมที่จะเรียนรู้และรับฟังคำสั่งสอนนั้นๆ ทั้งนี้ เพราะสิ่งที่ถือว่ามีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อพัฒนาการของลูกก็คือการเลี้ยงดูที่อบอุ่น เอาใจใส่และเต็มไปด้วยความรักของพ่อแม่นั่นเอง มีงานวิจัยมากมายที่กล่าวตรงกันว่า การที่คุณพ่อคุณแม่โอบกอดสัมผัสลูกด้วยความรัก จะทำให้ลูกรู้สึกอบอุ่นและเป็นสุข ซึ่งจะส่งผลให้สมองเกิดการหลั่งของสารเคมีที่ทำให้เด็กมีความสุขและอารมณ์ดีเบิกบาน (Endorphin) ทำให้สมองของเด็กเจริญเติบโตได้ดี มีความจำดี และสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ลูกไม่เชื่อฟัง พ่อแม่ต้องรีบสอน 5 อย่างนี้ สร้างให้ได้ก่อน 8 ขวบ! แต่อย่างไรก็ดี ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนลูกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำควบคู่กันไป ซึ่งเมื่อถึงวัยและเวลาอันสมควร Read More …

6 วิธีเลี้ยงลูกให้ถูกทาง ส่งเขาสู่ความสำเร็จในอนาคต!

การที่จะปูทางให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิต คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ พ่อแม่จำต้องทุ่มเท ทั้งกำลังกายและใจ เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้แก่ลูกน้อย เพื่อเป็นพื้นฐานให้เขาสามารถก้าวข้ามอุปสรรค และประสบความสำเร็จในอนาคตได้ วันนีเรามีวิธีการ เลี้ยงลูก ที่จะส่งเขาได้ถึงฝั่งฝันอันสวยงามเหมือนอย่างที่ตั้งใจ เพียง 6 ข้อง่ายๆ ดังนี้ค่ะ 6 วิธี เลี้ยงลูก ให้ถูกทาง ส่งเขาสู่ความสำเร็จในอนาคต     1. เข้าใจธรรมชาติของลูก เมื่อลูกน้อยเข้าสู่ช่วงอายุ 1-2 ขวบ เป็นวัยที่เริ่มมีความคิด ความอ่านเป็นของตัวเอง และเริ่มกล้าแสดงออกในเรื่องที่เขาสนใจมากขึ้น แต่ปัจจุบันพ่อแม่มือใหม่ส่วนใหญ่มักมองข้ามสิ่งเล็กๆ ที่ลูกสนใจตั้งแต่เด็กๆ เพียงแค่คิดว่า “เดี๋ยวโตไปก็รู้เอง” ดังนั้น การเลี้ยงลูกที่ถูกต้อง คุณแม่จะต้องเริ่มสังเกตพฤติกรรมของลูกอย่างใกล้ชิด ว่าเขาถนัดหรือมีแววความสามารถในเรื่องใดเป็นพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่เนิ่นๆ Read More …