สพฐ. ยืนยัน โรงเรียนรัฐ”เสรีแต่งกายไม่ได้”เพราะขัดระเบียบ

กรณีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาแต่งกายด้วย “ชุดไปรเวท” เข้าเรียนได้ทุกวันอังคาร ในมุมมองของผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุว่า จะนำไปเป็นบรรทัดฐานใช้กับโรงเรียนของรัฐไม่ได้ เนื่องจากมีระเบียบกำหนดไว้อย่างชัดเจน สพฐ. ยืนยัน โรงเรียนรัฐ”เสรีแต่งกายไม่ได้”เพราะขัดระเบียบ เมื่อวันที่ (8 ม.ค. 62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 ที่ระบุชัดเจนว่าโรงเรียนสังกัดรัฐบาลกำหนดให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบที่โรงเรียนกำหนดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ หากจะใช้เครื่องแบบเป็นอย่างอื่น เช่น ชุดลำลอง ชุดไทย ฯ ต้องได้รับอนุญาตจากศึกษาธิการจังหวัดก่อนจึงจะสามารถทำได้ นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุว่า เมื่อระเบียบกำหนดไว้เช่นนี้ โรงเรียนของรัฐจึงไม่สามารถทำเช่นเดียวกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส่วนกรณีที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมบางส่วนว่า “ชุดไปรเวท”ที่อนุญาตให้นักเรียนใส่ได้ทุกวันอังคารเป็นโครงการวิจัยด้านการศึกษาที่เหมาะสมหรือไม่ นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระบุว่า คณะกรรมการได้พูดคุยกับทีมผู้บริหารโรงเรียนแล้วว่า Read More …