ด่วนที่สุด [ศธ 0206.4/420] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ (ว 24/2560)

ด่วนที่สุด [ศธ 0206.4/420] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ (ว 24/2560) อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/734 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/329 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด   ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ. วันที่ 19 เมษายน 2561 https://www.kroobannok.com/84324

ศธ. เดินหน้าประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ แต่งตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือใน 2 เรื่องหลัก เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาสามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว คือ การจัดทำมาตรฐานของสถานศึกษา แยกตามระดับและประเภทการศึกษา และการจัดทำแนวทางดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงใหม่ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษารูปแบบเฉพาะกิจในครึ่งหลังของปีงบฯ 2561 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ระยะที่ 2 การประเมินในปีงบฯ 2562 และระยะที่ 3 ในปีงบฯ 2563 เลขาธิการ Read More …

‘แปะเจี๊ยะ’ สินบนสถาบันการศึกษา เงินกินเปล่าของเด็กที่กลวงเปล่า

‘แปะเจี๊ยะ’ สินบนสถาบันการศึกษา ถ้าพูดถึงวงการการศึกษาไทยในช่วงนี้ ก็คงไม่มีข่าวอะไรเป็นทีเด็ดสร้างกระแสร้อนไปกว่า เรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล คิดนอกกรอบออกมาดังๆ ในการดึงแปะเจี๊ยะขึ้นมาไว้บนโต๊ะเสียเลย เพราะยอมรับว่าถึงอย่างไร ศธ.เองก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้จริง แล้วจะเป็นอะไร หากผู้ปกครองที่มีฐานะดี จะอยากให้ลูกเข้าโรงเรียนดังได้โดยกระบวนการยัดเงิน หรือจะเรียกให้เพราะว่าอะไร ก็ตามแต่ที่จะสรรหา ซึ่งภายหลังก็บ่ายเบี่ยงเนื่องจากกระแสสังคมรับไม่ได้และกดดันอย่างหนาหู  ‘แปะเจี๊ยะ’ และ ‘เก๋าเจี๊ยะ’ เป็นคำพูดสำเนียงจีนที่มักได้ยินคู่กันมาเสมอ และเป็นคำที่มีความหมายไม่ผิดแผกกันมากนัก ซึ่งต่างก็ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพื่อความสะดวกสบายในการทำการค้าในสมัยก่อน คำว่า แปะเจ๊ยะ กับ เก๋าเจี๊ยะ เดินทางข้ามทะเลมาพร้อมกับชาวจีน การจ่ายแปะเจี๊ยะ หรือเงินกินเปล่า ในสมัยก่อนชาวจีนมักจะจ่ายให้เจ้าหน้าที่ตามท่าเรือเพื่อความคล่องตัวในการนำสินค้าขึ้นมาขาย ส่วนเก๋าเจี๊ยะ ถือเป็นเงินที่จ่ายสำหรับค่าคุ้มครองก็ว่าได้ เพราะเป็นส่วนที่พ่อค้าแม่ค้าต้องตระเตรียมไว้ให้เจ้าหน้าที่ที่มักมารีดไถ เพื่อตัดปัญหารบกวนการทำมาหากิน แบบว่าปนรำคาญเล็กๆ ประมาณว่า เงินให้สุนัขมันรับประทานจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับตูอีก ทำนองนั้นไป กลายเป็นว่าดีเอ็นเอตัวร้ายดังกล่าวได้ฝังรากลึกในนิสัยคนไทย ยิ่งมารวมกับระบบอุปถัมภ์ของเจ้าขุนมูลนายด้วยแล้วก็ทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นจนถอนรากดึงโคนไม่ออกสักที Read More …

หมดยุค”ปริญญาแปะฝาบ้าน”!! “ทักษะอาชีพ-ชีวิต”สำคัญกว่า?

“กับดักรายได้ปานกลาง”… หรือภาวะที่สังคมหนึ่งจากเดิมเคยมีรายได้จากอาชีพประเภท “ใช้แรงงานมาก” กระทั่งในยุคต่อมา ประชากรโดยรวมในสังคมนั้น มีการศึกษาที่ดีขึ้น พร้อมกับอัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทว่าศักยภาพประชากรยังไม่อาจก้าวไปสู่ขั้น “สังคมนวัตกรรม” ที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูง ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถ “ลดตัว” ลงไปแข่งขันกับสังคมที่อยู่ระดับล่างที่ค่าแรงถูกได้อีกต่อไป นี่คือสภาพที่ “ประเทศไทย” กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน!!! ไม่นานนี้ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(DPU) จัดการประชุมนานาชาติ หัวข้อ “การยกระดับกำลังคนของไทย : ทางออกจากกับดักรายได้ปานกลาง” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่ง “น.ส.อกิโกะ ซากาโมโตะ” ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะและการจ้างงาน องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) เปิดเผยผลการสำรวจผู้ประกอบการในอาเซียนจำนวน 4,076 ราย Read More …

จะยกคุณภาพ..การศึกษา ต้องพัฒนา “ครู”

ผู้เขียน ดร.กมล รอดคล้าย ในกระบวนการจัดการศึกษา เด็ก และ ครู ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะเด็กเป็นผลผลิตของระบบการศึกษา ในขณะที่ครู คือบุคลากรซึ่งประกอบอาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการจัดการศึกษา เพราะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้เรียนมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาไว้ว่า “การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” คนที่จะทำให้จุดมุ่งหมายดังกล่าวประสบผลสำเร็จ ก็น่าจะได้แก่ครู อย่างไรก็ตาม วิกฤตของระบบการผลิตและพัฒนาครู ยังเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบัน ทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ งบประมาณด้านการศึกษาของไทยซึ่งสูงกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) Read More …