คนรุ่นใหม่ เห็นแก่เงิน, ขี้เกียจ, และด่าไม่ได้จริงหรือ?

คนทำงานรุ่นใหม่เป็นคนที่โดนต่อว่าแล้วขี้น้อยใจ เข้างานไม่ตรงเวลา และมักเปลี่ยนงานเพื่ออัพเงินเดือน?? .. หรือจริง ๆ แค่เป็นคนที่หัวหน้างานไม่เข้าใจ? เมื่อวานนี้ต้องไปพูดให้กลุ่มสมาชิกของ wecosystem ฟังเรื่อง People Management จึงทำให้ได้ข้อมูล research มาบางส่วนและเป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุน “ความจริงที่เปลี่ยนไป” ของคนทำงานรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี แต่ 30นาทีที่มีทำให้ไม่สามารถพูดได้จบ ดังนั้นมาเขียนไว้ตรงนี้ต่อเลยละกัน… ปัจจุบันคนทำงานที่มีอายุตั้งแต่ 20ต้น ๆ จนถึง 30 กว่า ๆ ถือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen Y) ซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนกลุ่มที่เกิดมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท มือถือสมาร์ทโฟน เกิดมาก็เจอเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว จะหาข้อมูลก็แค่เปิด Google พิมพ์สองทีก็เจอ ซึ่งแตกต่างกับคนที่อยู่ในฐานะ “หัวหน้า” หรือผู้ใหญ่บางคนที่ตอนประถมจะหาข้อมูลทีต้องวิ่งไปหอสมุดแห่งชาติ-เทเวศน์ จะทำรายงานต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีดที่ลบไม่ได้ง่ายเหมือนกดปุ่ม delete หรือจะฟังเพลงทีต้องกรอเทปไปข้างหน้าหรือถอยหลังให้ตรง Read More …