สอนลูกคบเพื่อนอย่างไรไม่ให้เป็นภัยในภายหลัง!

สอนลูกคบเพื่อนอย่างไรสบายใจทั้งครอบครัว เด็ก ๆ อาจจะไม่รู้จักที่จะแยกแยะว่าใครดี ใครไม่ดี การสอนลูกเรื่องการคบเพื่อน ไม่ใช่การสอนให้เลือกคบคน  เช่น คบแต่คนเก่ง  คบแต่คนรวย  คบแต่คนที่มีฐานะเท่าตนเอง แต่เป็นสอนให้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ไม่ให้ใครมาเบียดเบียนเราและเราก็ไม่เบียดเบียน หรือสร้างความเดือดร้อนให้ใคร ที่สำคัญพ่อแม่ควรเคารพในการตัดสินใจคบเพื่อนของลูกด้วย เทคนิคการสอนลูกคบเพื่อน  มีดังนี้ 1. อย่าควบคุมเรื่องการคบเพื่อนของลูก ข้อนี้หมายถึง พ่อแม่ไม่ควรเข้าไปยุ่งหรือควบคุมการคบเพื่อนของลูก  หรือดุว่าลูกหากพ่อแม่คิดว่า เพื่อนลูกที่คบอยู่นั้นเป็นเพื่อนไม่ดี  เพราะการควบคุมหรือออกคำสั่งจะทำให้ลูกต่อต้าน  และอาจเกิดความคิดที่ว่า  เขาเองมีความคิดเป็นของตนเองแล้ว  พ่อแม่ทำไมไม่เข้าใจ จะก่อให้เกิดปัญหากับลูกมากกว่าแก้ปัญหา 2. แทรกซึมไม่ใช่แทรกแซง แทรกซึม  หมายถึง   คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูลูกอยู่ห่าง ๆ  เพื่อดูว่าเพราะอะไรลูกถึงเลือกคบเพื่อนคนนี้  ทั้ง ๆ ที่พ่อแม่มองว่าไม่น่าคบ ถือเป็นการเรียนรู้ลูกของเราไปด้วย  การไม่เข้าไปยุ่งกับการคบเพื่อน Read More …