สงสัยค่ะ ครูป.1 สอนได้กี่วิชาคะ

สงสัยค่ะ ลูกดิฉันเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนแห่งหนึ่ง การเรียนเป็นไปอย่างดีค่ะ คะแนนออกมาดีพอสมควรค่ะ ถือได้ว่าเป็นเด็กที่เรียนดีค่ะ (ไม่ได้เข้าข้างลูกตัวเองหรอกนะคะ) >>>ตอนนี้น้องขึ้นป.1 ค่ะ  ได้ย้ายโรงเรียนมาเข้าที่โรงเรียนเอกชนอีกที่หนึ่งค่ะ เพราะน้องสาวดิฉันเรียนอยู่ม.ต้น (1-3)และเรียนได้เกรดดีมากค่ะ ดิฉันเลยย้ายลูกมาเรียนค่ะ เพราะคิดว่าน่าจะดีทำให้ลูกดิฉันเรียนดีเหมือนกันค่ะ >>>ตอนนี้ลูกดิฉันเรียนมาได้ 2 เดือนค่ะ ดิฉันสังเกตุเห็นน้องเรียนถอยหลังลงค่ะ ไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนค่ะ ตอนอยู่อนุบาลเวลากลับบ้านมาน้องจะหยิบการบ้านมาทำเองเลยค่ะ แต่ตอนนี้ต้องคอยถาม และน้องก้อบอกว่าไม่มี หรือทำที่โรงเรียนแล้วบ้าง ดิฉันเชื่อใจน้องค่ะ เพราะน้องเป็นเด็กดีมาโดยตลอด >>>ดิฉันสงสัยค่ะ น้องจากที่เคยเป็นเด็กร่าเริง เปลี่ยนไปค่ะ การบ้านไม่ทำ ไม่ส่งการบ้าน เวลาเรียนไม่ตั้งใจเรียนค่ะ  (ครูประจำชั้นบอกมาค่ะ) >>>ดิฉันเลยเริ่มถามน้องค่ะ น้องไม่ค่อยตอบค่ะ จะนิ่งเงียบไปเรย เครียดมากค่ะ สุดท้ายก้อตอบค่ะ คำตอบที่ได้ยินคือ “ครูสอนไม่ดี” >>>ช็อกมากค่ะ พอได้ยินปุ๊บถามต่อเลยค่ะ ” วิชาอะไรที่ครูสอนไม่ดี” Read More …

กลยุทธ์การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ครบวงจรในหนึ่งเดียว!

การอ่านออกเขียนได้ในระดับพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการสื่อสารและการเรียนรู้ วิชาการต่างๆ เป็นความจำเป็นพื้นฐานของผู้เรียนทุกระดับ แต่จากข้อมูลการทดสอบประเมินทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติปัจจุบันกลับพบ ว่ายังมีผู้เรียนจำนวนมากที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในระดับพื้นฐานดัง กล่าว และจากการทดสอบเขียนตามคำบอกจาก “คำตรงมาตราทั้ง ๙ แม่ซึ่งมีพยัญชนะต้นครอบคลุมอักษรสามหมู่ ครอบคลุมสระไม่น้อยกว่า ๒๐ สระขึ้นไป รวมทั้งครอบคลุมคำควบกล้ำ คำอักษรนำ และคำผันเสียงวรรณยุกต์ทุกหมู่อักษร” ที่ผู้เขียนได้ทดสอบกับผู้เรียนตั้งแต่ ป.๒ ขึ้นไปในภูมิภาคต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ได้คะแนนไม่ผ่านร้อยละ ๕๐ อยู่ที่ระหว่างร้อยละ ๒๐ – ๘๐ ของแต่ละโรงเรียน โดยที่การดำเนินการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนก็ยังเป็นไปแบบไม่แม่นตรง ไม่ก่อให้เกิดสัมฤทธิผลในการแก้ไขอย่างแท้จริง ผู้เรียนที่ยังคงถูกทอดทิ้งให้อยู่ในโลกมืดของการอ่านเขียนยังมีอีกมากมาย ผู้เขียนได้มีส่วนร่วมกับการดำเนินกิจกรรมแก้ปัญหาเรื่องนี้ทั้งเขียน หนังสือชื่อ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” ให้การอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำโครงการจัดครูอาสาปฏิบัติการสอนเชิงวิจัยและกำกับตามนิเทศแบบมี ส่วนร่วม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน Read More …

9 ขั้นตอนปั้นเด็กป.1 ให้อ่านออก-และเขียนได้ (คุณลักษณะของครูป.1)(ทำตามนี้สำเร็จชัวร์!)

เด็กจบ ป.๑ จะอ่านออกเขียนได้ ตามเป้าหมายข้อ ๑ ของซูปเปอร์บอร์ดแห่งนายกรัฐมนตรีนั้น “ทุ่งสักอาศรม” เชื่อว่าสามารถทำให้เป็นไปได้จริง ๑๐๐% ครับ แต่โรงเรียนโดยผู้บริหารสถานศึกษาและครู ป.๑ จะต้องปฏิบัติการ “ประกันผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม” ดังต่อไปนี้ครับ ๑. ครู ป.๑ ต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ ๑.๑ ครู ป.๑ ต้องมีทักษะอ่านออกเขียนได้ รวมทั้งออกเสียงชัดอักขระ และผันเสียงวรรณยุกต์ถูกต้องเป็นอย่างดี (เคยพบว่าครู ป.๑ บางท่านอ่อนภาษาไทยมากๆ เช่นอ่านไม่คล่อง เขียนตามคำบอก คำ ป.๑ จำนวน ๒๐ คำ ได้ไม่ถึง ๑๐ คำก็มี แม้อาจจะเป็นเพียงครูส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ครูส่วนใหญ่ก็ตาม Read More …