แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอนุบาล แบบเรียนเสริมภาษาอังกฤษ แจกฟรี 100+ ชุด!!

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอนุบาล แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอนุบาล แจกฟรี!!! จัดเต็มกว่า 100 ชุด สำหรับหนูน้อยที่ยังไม่เข้าอนุบาล พ่อแม่ก็สามารถนำแบบฝึกหัดลากเส้นให้น้องๆ ได้ฝึกการเขียนก่อนได้ค่ะ ให้เด็กๆ ได้คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ และรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ สำหรับหนูน้อยในชั้นอนุบาลเราได้รวบรวมแบบทดสอบ เพื่อให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเตรียมพร้อมก่อนขึ้นชั้นประถมเช่นเดียวกัน แบบฝึกหัดลากเส้น แบบฝึกหัด ลีลามือ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ชุด Number 1 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ชุด Number 2 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ชุด Number 3 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ชุด Number 4 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ชุด Number 5 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ Read More …

รวมไว้ให้แล้ว “แบบฝึกหัดอนุบาล กว่า 60 แบบฝึก” เอาไว้ฝึกลูกช่วงปิดเทอม

  แบบฝึกหัดอนุบาล หรือแบบฝึกหัดสำหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง สิ่งที่ครูปฐมวัยมอบหมายให้เด็กปฐมวัยทำ เพื่อฝึกฝนให้เด็กเกิดทักษะและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในด้านต่างๆ โดยให้เด็กได้ฝึกฝนในเนื้อหาสาระที่ได้เรียนไปแล้ว เพื่อให้เด็กเกิดทักษะและความชำนาญ และควรเป็นการฝึกฝนที่เด็กสามารถนำสิ่งที่ฝึกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวม แบบฝึกหัดอนุบาล กว่า 60 แบบฝึก การจัดให้เด็กปฐมวัยทำ แบบฝึกหัด จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการและทักษะทางด้านต่างๆ เป็นไปตามวัยเพื่อเติมเต็มศักยภาพของเด็ก ดังนั้น การทำแบบฝึกหัดจึงเป็นการทบทวนสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้วในสาระหรือทักษะที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การจัดทำหรือเลือกแบบฝึกหัดควรคำนึงถึงหลักของพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก และให้คำนึงว่า การบังคับให้เด็กทำแบบฝึกหัดโดยไม่คำนึงถึงความพร้อม วุฒิภาวะ ความต้องการและความสนใจของเด็ก ย่อมทำให้เด็กเกิดความเครียดและมีผลต่อการพัฒนาเด็กโดยรวมในอนาคตต่อไป Amarin Baby & Kids จึงมี แบบฝึกหัดอนุบาล สำหรับเด็กน้อยที่เตรียมเข้าอนุบาล กำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล หรือเตรียมจะเข้า ป.1 มาฝากเพื่อให้คุณแม่ไว้ฝึกหัดเด็กๆ กันค่ะ คลิกดาวน์โหลดได้เลย Read More …

5 สัญญาณบ่งบอกว่าลูกยังไม่พร้อมเข้าเรียนอนุบาล

เด็ก ๆ ก่อนวัยเรียน ในช่วง 2-3 ขวบ ควรมีโอกาสในการเตรียมความพร้อมสำหรับที่จะเข้าเรียนอนุบาล และพร้อมช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง รวมถึงอีกหลายปัจจัยเข้ามาประกอบทั้งเรื่องของสังคม อารมณ์ความรู้สึก ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาการของกล้ามเนื้อต่าง ๆ ซึ่งเด็กแต่ละคนจะมีความสามารถในการพัฒนาตนเองที่แตกต่างกัน เช็กความพร้อมของลูกของคุณดู หากเจ้าตัวเล็กมีสัญญาณเหล่านี้แสดงว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับการเข้าเรียนอนุบาลก็ได้ 5 สัญญาณบ่งบอกว่าลูกยังไม่พร้อมเข้าเรียนอนุบาล #1 ยังไม่ได้ฝึกการใช้ห้องน้ำ หรือยังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างมากในการทำกิจวัตรประจำวัน เด็กในวัยก่อนอนุบาลต้องเริ่มหัดใช้ห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัวเองได้ หรือแม้แต่การช่วยเหลือตัวเองเล็ก ๆ น้อย ๆ ลองดูซิว่าลูกหัดใส่เสื้อผ้าหรือกางเกงเองได้หรือยัง เริ่มที่อยากจะเรียนรู้การติดกระดุมหรือรูดซิปบ้างหรือเปล่า สวมใส่รองเท้าเองได้ไหม แม้แต่การตักอาหารกินข้าวด้วยตัวเอง เหล่านี้คุณได้เริ่มหัดให้ลูกเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าอนุบาลหรือยัง เพราะเมื่อเด็ก ๆ ได้ไปโรงเรียนที่มีเพื่อนคนอื่นอยู่ในห้องราว 20 คนหรือมากกว่าและมีครูหนึ่งหรือสองคนเป็นผู้ดูแลนั้นความมีอิสระและการสามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเองนั้นสำคัญมากเวลาอยู่ในห้องเรียน   #2 สามารถรับฟังหรือปฏิบัติตามคำสั่งได้หรือไม่ คุณพ่อคุณแม่ลองออกคำสั่งให้ลูกลองทำตามซัก Read More …

การจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองอนุบาล Brain-Based Learning

หลักการเรียนรู้ของสมอง สมองเป็นอวัยวะ พิเศษ ของร่างกาย ต้องการทั้ง อาหารกาย และ อาหารใจในสัดส่วนที่ ถูกต้อง เหมาะสม ตลอดช่วงอายุ ตั้งแต่ อยู่ในครรภ์มารดา ถึง วัยชราสมองต้องการ อาหารใจทั้งใน การเจริญเติบโต การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้/การทำงาน ให้เต็มที่ สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีความพร้อมครบทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ความพร้อมด้านอารมณ์…เด็กเล็กต้อง เปิดสมอง/limbic ก่อนทุกครั้ง 2) ความพร้อมด้านองค์ความรู้…ความรู้ยาก/สูง เกินสมองเด็ก 3) ความพร้อมด้านพัฒนาการของสมอง…สมองส่วนหน้ายังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ สมองเรียนรู้เต็มที่ เมื่อ สมองเปิด…limbic system เปิด วิธีการเปิดสมองทำได้หลายวิธี เช่น นั่งสมาธิ Read More …

อยากให้อ่านมากๆ เพื่อบอกให้รู้ว่า”ครูอนุบาล”สำคัญมากเพียงใดต่อชีวิตเด็กเล็ก

คุณหมอท่านหนึ่ง เขียนมาในคอมเมนต์หนึ่ง ดีมาก อยากให้อ่านมากๆ เพื่อบอกว่าครูอนุบาลสำคัญมากเพียงใดต่อชีวิตเด็กเล็ก “ขออนุญาตเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะคะ เพราะเห็นว่ามันตรงกับทุกสิ่งที่คุณหมอพยายามบอกมาตลอดในเพจตอนเด็กๆเป็นเด็กเกิดปลายปีทำให้อายุน้อยที่สุดในห้องอนุบาล ผลคือเขียนหนังสือไม่ค่อยได้ ทำอะไรช้ากว่าเพื่อนๆ ซ้ำร้ายเจอคุณครูที่ไม่เข้าใจ พูดทำร้ายจิตใจว่า เธอโง่ เพราะมีเด็กในห้อง45คน แต่สอบได้ที่44 คนที่ได้ที่45เพราะป่วยมาสอบไม่ได้ พอครูตราหน้าว่าเราโง่ ก็เลยคิดว่าตัวเองโง่ สุดท้ายไม่อยากไปโรงเรียน แม่ถามว่าทำไมก็เลยบอกแม่ไปตามจริง แม่จึงไปขอพบครูใหญ่และเล่าให้ฟังเลยได้เปลี่ยนห้องไปเรียนกับคุณครูที่ใจดีอีกท่านนึง รู้สึกรักแม่มากที่แม่ไม่เคยพูดคำว่าโง่กับเราหรือซ้ำเติมและแม้กระทั่งกดดันเรื่องการเรียน วันหยุดก็เล่นดินเล่นทรายจริงๆ แต่การเรียนก็ทรงๆ ลายมือไม่สวยเพราะนิ้วมือไม่พร้อม กว่าจะทันคนอื่นคือขึ้นป.1 เกือบๆเจ็ดขวบ ตอนนี้กลายเป็นม้าตีนปลายจากเคยเป็นที่โหล่ก็ได้ลำดับดีขึ้น แต่ดีที่สุดคือตอนป.3 เจอคุณครูที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต เหมือนนางฟ้าสำหรับตัวเองเลยก็ว่าได้ จำได้ว่าป่วยเป็นอีสุกอีใส คุณครูท่านนี้มาเยี่ยมบ้านและคุยกับคุณแม่เราแอบได้ยิน คุณครูบอกว่าลูกคุณแม่เป็นเด็กฉลาดและเก่งมาก เวลาสอนอะไรไปก็จะจดจำได้ไวและสมาธิดีมาก ได้ฟังรู้สึกว่าหัวใจพองโต บอกตัวเองว่า ตกลงเราฉลาดเหรอเนี่ย555 นึกมาตลอดว่าโง่ นับจากวันนั้นก็สอบได้ที่หนึ่งมาตลอด ไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นวิชาสาขาไหนก็ชนะตลอด แซงหน้าเพื่อนที่เคยเรียนเก่งกว่าเราตอนอนุบาล Read More …