(ครู)วิชาชีพที่เป็นได้หลายๆอย่าง!

1.เป็นนักบัญชี-พัสดุ แม้วิชานี้จะไม่ได้เรียนมาโดยตรงจากวิชาชีพครู แต่เราก็สามารถทำได้ เพราะถ้าไม่มีคนทำเราก็ทำเองนี่แหละ สอนไปทำไปเครียดไป ครูไทยเก่งอยู่แล้ว 2.เป็นผู้พิพากษา บ่อยครั้งที่ครูต้องตัดสินปัญหาคดีต่างๆมากมายในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นคดีขโมยยางลบ คดีวิ่งราวดินสอ คดีกรรโชกทรัพย์(ขนม)หน้าห้องน้ำ ฯลฯ ครูก็สามารถตัดสินคดีได้อย่างเป็นธรรมและเป็นที่น่าพอใจกับนักเรียนยิ่งนัก 3.เป็นนักสืบ บ่อยครั้งที่มีคดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคดีที่กล่าวมาจากหัวข้อข้างบน หรืออาจจะเป็นคดีร้องเท้าหาย(บ่อยมาก) ครูเราก็สามารถสืบความจนนำไปสู่การจับกุมได้ในที่สุด เก่งไหม? 4.เป็นพยาบาล(นางพยายาม) บาดเจ็บมาเราปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ กำเดาไหล วิ่ง 6 ล้มหรือว่าจะเป็น 7 ล้ม เราก็ทำได้ เรื่องบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆจัดให้ แต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่เราจะส่งต่อให้หมอทันทีนะลูกๆ 555+ 5.พ่อและแม่ บางครั้งกับเด็กหลายคนที่ไม่มีพ่อแม่ ครูก็พร้อมยินดีที่จะให้คำปรึกษาได้เสมอ เด็กบางคนครอบครัวไม่เคยสนใจเลย มานั่งคิดดูเราเครียดมากกว่าพ่อแม่เขาจริงๆเสียอีกกับอนาคตของพวกเขา วันพ่อวันแม่ครูก็ทำหน้าที่แทน รู้ดีว่าแทนได้ไม่เต็มที่ แต่ครูก็ทำด้วยใจนะเด็กๆ 6.เป็นภารโรง Read More …

ครูไทย…วิชาชีพที่เต็มไปด้วยความคาดหวัง!

ครูคือหนึ่งในอาชีพที่มีความสำคัญต่อสังคม เกือบทุกประเทศทั่วโลกล้วนมีธรรมเนียม วัฒนธรรม และค่านิยมอันดีต่อครู สำหรับสังคมไทยอาชีพครูได้รับการยกย่องสูงในฐานะผู้มีวิชาความรู้และเป็นผู้เสียสละสร้างคนดีให้กับสังคม แต่ด้วยเหตุนี้ทำให้ครูได้รับการคาดหวังจากสังคมมากเป็นพิเศษซึ่งอาจกลายเป็นแรงกดดันหรือผลเสียต่อครูได้หากครูไม่ทำความเข้าใจและรับมือกับความคาดหวังเหล่านั้นให้ดี   1.ความคาดหวังจากตัวเอง อยากจะให้เด็กๆ เป็นคนดีและเก่งได้ดั่งใจ เมื่อครั้งที่เริ่มเรียนครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ นิสิต/นักศึกษาหลายคนคาดหวังว่าตัวเองจะต้องเป็นครูที่ดี หลายคนได้แรงบันดาลใจจากครูของตัวเองเรื่องความทุ่มเทในการสอนและเสียสละ แต่เมื่อเริ่มปฏิบัติการฝึกสอนความจริงกลับไม่ง่ายเช่นนั้นเพราะไม่ใช่นักเรียนทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่เราสอน เด็กหลายคนไม่สนใจการเรียน ไม่ทำการบ้าน หรือแม้แต่ดื้อแพ่งกับครู ความรู้สึกว่าเราไม่สามารถทำได้อย่างที่หวังกลายเป็นความกดดันตัวเอง แต่นั่นยังไม่เท่ากับเมื่อได้ทำงานเป็นครูจริงๆ เพราะเมื่อหมดสถานะของการเป็นนิสิต/นักศึกษาแล้ว ความรับผิดชอบในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งจะทำให้เรารู้สึกกดดันยิ่งขึ้นเมื่อผลการสอนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ 2.ความคาดหวังจากสังคม ถ้าครูมองสังคมรอบตัวจะพบว่าสังคมสร้างภาพครูไว้ในมุมบวกเป็นอย่างมาก กล่าวคือครูคือผู้สร้างคน คือบุคลากรที่สำคัญของประเทศ และเป็นแบบอย่างของเยาวชน สังคมทั่วโลกก็มีความคาดหวังต่อครูในลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น ครูไม่ควรดื่มสุรา หรือครูไม่ควรใช้ความรุนแรงกับนักเรียน ทุกวันนี้เราจะพบว่าข่าวสารในทางลบเกี่ยวกับครูแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วเพราะเราอยู่ในยุคสื่อสังคมออนไลน์ แม้กระทั่งการสอนที่ผิดพลาดก็อาจถูกนำไปเปิดเผยต่อสังคมได้เช่นกัน การแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วของข่าวในทางลบคือภาพสะท้อนว่าสังคมคาดหวังครูให้มีความประพฤติและความรู้ในทางที่ดี ต่อเมื่อครูทำไม่ได้จึงถูกตำหนิและกดดันผ่านกระแสสังคม 3.ความคาดหวังจากหัวหน้างาน เป็นเรื่องปกติในการทำงานที่ครูทุกคนย่อมได้รับความคาดหวังจากหัวหน้างาน ทั้งหัวหน้าภาควิชาไปจนถึงผู้อำนวยการโรงเรียนหรือครูใหญ่ แต่ความคาดหวังจากหัวหน้างานในวิชาชีพครูไม่ใช่แค่การคาดหวังในเรื่องการสอน แต่ยังรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย และการร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนหรือผลิตงานตามความต้องการของผู้บริหาร Read More …

ลักษณะของครูแห่งศตวรรษที่ 21

Characteristics of a 21st-century teacher 1.Learner-Centered Classroom and Personalized Instructions เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ สร้างการเรียนรู้ในแบบของคุณ “ไม่เป็นทาสของกระแสอวิชา” 2. Students as Producers สภาวะของผู้เรียน เป็นตัวกำหนดรูปแบบการเรียนการสอน 3. Learn New Technologies เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 4. Go Global ทันโลก 5. Be Smart and Use Smart Phones “ฉลาด”และ “ฉลาดใช้ Smart Read More …

7 สิ่งที่ครูการเงินไม่เคยบอกใคร(และอยากจะบอกวันนี้แล)

เป็นครูการเงินใครคิดว่าง่าย ลองมาอ่านดูแล้วกันเนอะจะได้เข้าใจ หลายคนบอกว่าใครๆก็เป็นได้ ก็ลองมาทำดู ^^ 1.เป็นครูการเงินมักจะไม่ได้นอน ถ้าได้นอนก็นอนหลับๆตื่นๆ เพราะบัญชีมันเข้ามาหลอนถึงในความฝัน วันไหนที่ไม่ได้ทำหรือทำค้างไว้ ตัวเลข หน้าผอ. ก็จะลอยเข้ามาในความฝัน จนต้องตื่นขึ้นมาดึกๆดื่นๆเพื่อทำให้เสร็จ 2.เงินหาย 10 สตางค์ลำบากใจมาก เงินหลวงไม่ใช่เงินเรา แต่ถ้าเราทำพลาดนั่นหมายถึงคุก บางทีเงินหายไปในบัญชี ทำยังไงก็ไม่ลงตัว หายไปแค่ 10 สตางค์แต่ก็ต้องหาที่มาที่ไปเพื่อทำบัญชีให้ได้ ถ้าไม่ได้ก็ต้องหาให้ได้ หาอยู่อย่างนั้นละ บางคนไม่เข้าใจว่าหาไปเพื่ออะไร แต่สำหรับเรานั่นหมายถึงคุก! 3.เป็นครูการเงินมักจะถูกเพื่อนร่วมงาน(บ่น) หลายต่อหลายครั้งที่ได้ยินผ่านหูว่า เบิกเงินเบิกยากมากกับการเงิน ยังกับเงินของตัวเอง คำพูดนี้เชื่อแน่ว่าคนที่พูดไม่เคยมาทำแน่นอน ก็เงินหลวงนะครับ ไม่ใช่เงินเรา มันลำบากตรงนี้แล เพราะต้องทำตามขั้นตอน ถ้าไม่ทำแบบนั้น ไปเที่ยวห้องกรงด้วยกันไหมครับ? 4.เป็นครูการเงินมักจะมีปัญหาครอบครัว บางครั้งครอบครัวก็ไม่เข้าใจว่าเราทำไมถึงต้องมานั่งๆนอนๆ Read More …

5 บุคลิกภาพของครูภาษาไทย ฮาไหม?(อ่านเพื่อความบันเทิงเท่านั้น)

“ครูเอกภาษาไทยเป็นครูที่มีความซับซ้อนและมีความขัดแย้งกันภายในจิตใจสูงยิ่งนัก” (ครูท่านหนึ่งเคยกล่าวเอาไว้ ^^) 1.ดุนักเรียนด้วยสีหน้าและน้ำเสียงที่นิ้มนวลแต่เจ็บปวดที่สุด ร่ำลือกันว่าครูภาษาไทยจะดูเป็นคนที่เรียบร้อยน่ารักอ่อนหวาน คำพูดคำจาดูเป็นกุลสตรี ฉะนั้นเวลาที่ต้องการที่จะดุนักเรียนก็จะดุแบบผู้ดี อย่างเช่นการดุด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและน้ำเสียงที่ดูนิ้มนวลดูอ่อนหวาน แต่ถ้าตั้งใจฟังประโยคที่ครูภาษาไทยพูดออกมาดีดีก็จะทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดลึกลงไปได้ถึงขั้นหัวใจกันเลยทีเดียว อย่างเช่นคำว่า “เอ๊ะ…ทำไมนะ เมื่อเช้าครูก็ไปทำบุญมาแล้ว…แต่ทำไมก็ยังได้ยินเสียงวิญญาณภูตผีหลายตนมาคุยกันในห้องระหว่างครูสอนอยู่อีกนะ” 2.แต่งตัวเรียบร้อยและไหว้สวย ครูภาษาไทยจัดได้ว่าเป็นครูที่แต่งตัวได้เรียบร้อยที่สุดในบรรดาครูๆทั้งหลาย ถ้าเป็นครูผู้หญิงก็จะใส่กระโปรงแบบว่ายาวไปจนถึงตาตุ่มกันเลยทีเดียว ส่วนถ้าเป็นครูผู้ชาย(ชายจริงๆ)ก็จะแต่งตัวเนี๊ยบเฉียบขาด เสื้อผ้ารัดแน่นตรึงไม่มีหละหลวม และท่าเดินของพวกเขาก็จะดูเรียบร้อยดูดีมีสกุล เพื่อที่จะได้ขลังดูราวกับว่าเป็นนางในวรรณคดีแปลงกายมา ส่วนจะเป็นนางยักษ์หรือนางฟ้านั้นก็ต้องมาแยกกันอีกที และจุดเด่นของพวกเขาก็คือการไหว้ที่ดูอ่อนช้อยอ้อนแอ้นอรชรงดงามยิ่งนัก ดูไกลๆนึกว่าอำมาตย์ถวายบังคมทูลพระราชาในหนังจักรๆวงๆในช่อง 7 ตอนเช้าๆ   3.ครูภาษาไทยชอบเก็บกด เนื่องจากที่พวกเขาต้องทำตัวให้ดูดีเป็นกุลสตรีหรือเป็นสุภาพบุรุษให้มากๆต่อหน้านักเรียน และในเวลาที่สอน พวกเขาจึงได้รับแรงกดดันทั้งจากตัวเองและจากสังคมมากจนเกินไปถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บกด แต่ในเวลาที่พวกเขาได้อยู่กับเพื่อนที่พวกเขาสนิทมากๆพวกเขาก็ทำตัวคล้ายๆราวกับว่าได้รับการปลดปล่อยจากเครื่องพันธนาการใดๆ และมักจะทำตัวหลุดโลก แบบว่าจากหน้ามือเป็นหลัง…กันเลยเชียวละ ยิ่งถ้าได้ไปงานปาร์ตี้กับคนที่พวกเขาสนิทด้วยยิ่งแล้ว พวกเขาก็จะแสดงฝีมือในการเต้นออกมาอย่างบ้าคลั่งราวกับว่าชีวิตทั้งชีวิตพึ่งได้รับการเป็นอิสรภาพ 4.ครูภาษาไทยมักจะของขึ้นเวลาที่เห็นคนเขียนผิด! พวกเขาจะรีบเข้าไปตำหนิหรือแนะนำในทันทีทุกครั้งที่เห็นคำผิด ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไรก็ตาม  เพราะภาษาไทยมันอยู่ในสายเลือดของพวกเขาไปเสียแล้ว Read More …