ศธ.ตรวจสอบ ประกาศ/คำสั่ง คสช.ด้านการศึกษามี 23 ฉบับยกเลิกแล้ว 7 ฉบับ

ศธ.สรุปงานด้านการศึกษาของทุกองค์กรหลัก ที่ทำสำเร็จ-กำลังทำค้างอยู่-แผนงานอนาคต เสนอ รักษารมว.ศึกษาธิการ พร้อมเผยคืบหน้าการตรวจสอบประกาศ คำสั่งหัวหน้า คสช.ของ ศธ.มีทั้งหมด 23 ฉบับในจำนวนนี้ยกเลิกแล้ว 7 ฉบับที่เหลือ 13 ฉบับต้องคงไว้ และปรับปรุงอีก 3 ฉบับ วันนี้ (13 พ.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้ นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัด ศธ. ประสานผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. เพื่อสรุปภาพรวมการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของ ศธ. เบื้องต้นจะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ งานที่ทำสำเร็จไปแล้ว งานที่กำลังทำค้างอยู่ และแผนงานในอนาคต เพื่อเสนอให้ นายสมคิด Read More …

ฝากนำเรียน รมต.ศธ.ยุค คสช. ด้วยความเคารพยิ่ง. “9 คำถามชวนคิด”

1).ถามครูบ้างไหมว่า ทุกวันนี้ท่านสำเร็จได้เพราะใคร ???2).ถามครูบ้างไหม คุณภาพการศึกษาไทยตกต่ำเพราะใคร ???3).ถามครูบ้างไหม นโยบาย(กระดาษ)รายวันที่พวกท่านสั่งมาโรงเรียนมีประโยชน์ต่อเด็กแค่ไหน ???4).ถามครูบ้างไหม อยากจะยุบ จะตั้ง อะไรก็ตั้งศธ.ภาค ศธ.จังหวัด หรือแม้แต่ระดับเขตหรืออำเภอ ???5).ถามครูบ้างไหมว่า สร้างคน(ครู) กับ ซ่อมคน(หมอ) ใครเหนื่อยมากกว่ากัน ใครมีรายได้มากกว่ากัน ใครสำคัญกว่ากัน หรือสำคัญเท่า ๆ กัน ???6).ถามครูบ้างไหม เด็กในโรงเรียนเขามีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากัน ความฉลาดและเก่งคนละด้านที่ไม่เหมือนกัน ทำไมจะให้เด็กเก่งเรื่องเดียวกัน อีกหน่อยใครจะมาซ่อมบ้าน ซ่อมรถ ช่างไฟฟ้าประปา แม้กระทั้งทำอาหาร หรือร้องเพลงเพราะๆ ให้พวกเราฟัง คนทั่วโลกคงมีแต่ หมอ หรือวิศวะ ???7).ถามครูบ้างไหม ครูมีรายได้ประจำ รายได้พิเศษ หนี้สิน แตกต่างจากอาชีพอื่นอย่างไร Read More …