คูปองครูมาแล้ว! สถาบันคุรุพัฒนา ประกาศรับรองหลักสูตรอบรมครู ปีงบประมาณ 2562

การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ———————————————————- หากหน่วยพัฒนาครูมีข้อสงสัยประการใดขอให้ติดต่อสถาบันคุรุพัฒนาโดยตรงที่ 02 281 1845 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ E-mail : info@kurupatana.ac.th หรือ Facebook fanpage : https://www.facebook.com/kurupatanaksp/ ———————————————————- ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >> bit.ly/announce-tpdi62-0 เอกสารแนบท้ายที่ 1 >> bit.ly/announce-tpdi62-1 เอกสารแนบท้ายที่ 2 >> bit.ly/announce-tpdi62-2 เอกสารแนบท้ายที่ 3 >> bit.ly/announce-tpdi62-3 **โปรดศึกษารายละเอียดจากประกาศฯ ตามลิงก์ข้างต้นอย่างถี่ถ้วน** ———————————————————- *เสนอหลักสูตรที่นี่* ระบบบริหารจัดการหลักสูตร (สำหรับหน่วยพัฒนาครู) >> digital.kurupatana.ac.th———————————————————-  เอกสารที่เกี่ยวข้องในการเสนอหลักสูตรฯ  *แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรฯ Read More …

มาแล้ว!!!แนวทาง booking หลักสูตรอบรมครู สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครู เกี่ยวกับระบบ Booking ก่อนการ Shopping เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู สพฐ. ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. – 3 มิ.ย.61 โดยให้ครูเข้าระบบ training.obec.go.th เพื่อตรวจสอบสถานะหลักสูตรและค่าใช้จ่ายไปราชการ ส่วน ผอ.โรงเรียน อนุมัติให้ไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรม   ที่มาภาพจาก เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลเพื่อชี้แจง ระบบ booking 1. ระบบ Booking เป็นการสำรวจความต้องการของครู ก่อนเริ่มการ Shopping หลักสูตร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และช่วยให้หน่วยพัฒนาทราบความต้องการของครู 2. ข้อมูลการ Read More …

แจ้งข้าราชการครูกรอกแบบคำร้องขอรหัสผ่านใหม่สำหรับเข้าระบบ Trianing.obec.go.th (สำหรับข้าราชการครูสังกัด สพฐ.)

ในกรณีครูผู้ใช้งานมีปัญหาเรื่องลืมรหัสผ่านของระบบ กรอก E-mail ในข้อมูลส่วนตัวผิด E-mail ที่กรอกไปในระบบใช้งานไม่ได้ ปัญหาทั้งหมดสามารถแก้ไขได้ดังนี้ ครูสมัคร E-mail ใหม่ที่ใช้งานได้จริงและสามารถจดจำรหัสผ่านได้มาก่อน ครูแจ้ง E-mail ใหม่พร้อมแนบเอกสารการยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรข้าราชการ ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่โดยกรอกคำร้องขอเพื่อขอเปลี่ยน E-mail ใหม่ ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้ https://goo.gl/forms/QtCxUt2E2O80Q2MJ3  สำหรับครูที่กรอกข้อมูลตามข้อ  3  เรียบร้อยแล้ว รอ สพค.อนุมัติ  (ใช้เวลาประมาณ 1 วัน) แจ้งข้าราชการครูกรอกแบบคำร้องขอรหัสผ่านใหม่สำหรับเข้าระบบ Trianing.obec.go.th (สำหรับข้าราชการครูสังกัด สพฐ.)

การยืมเงิน การเบิกเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพฐ ดาวน์โหลดที่นี่!!!

การยืมเงิน การเบิกเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพฐ การยืมเงิน 1.บันทึกขออนุมัติยืมเงิน  (จำนวน 1 ฉบับ) >>>>ดาวน์โหลด<<<< 2.สัญญาการยืมเงินฉบับจริง (จำนวน 2 ฉบับ)  >>>>ดาวน์โหลด<<<< 3.รายละเอียดหลักสูตรที่ลงทะเบียนหรือกำหนดการอบรม 4.บันทึกขออนุมัติไปราชการ  (จำนวน 1 ฉบับ)   การรับเงิน สพป.รย.2 จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ยืมโดยตรง เมื่ออบรมเสร็จสิ้นให้รีบดำเนินการส่งหลักฐานชดใช้เงินยืม หลักฐานชดใช้เงินยืม 1.แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  >>>>ดาวน์โหลด<<<< 2.ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก, ใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio) 3.ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน    การเบิกเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร >>>>ดาวน์โหลด<<<< ขอบพระคุณที่มา http://www.rayong2.go.th/website/?page_id=883

ครูเฮหนักมาก!!! 23 เม.ย.61 เปิดลงทะเบียน อบรมคูปองครู 787 หลักสูตร

สพฐ.เผย 787 หลักสูตรพัฒนาครูปี’61 เตรียมเปิดแม่พิมพ์ช้อปปิ้ง 23-27 เม.ย. นี้ เมื่อวันที่ 3 เมษายน นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2561 ว่า หลังจากสถาบันคุรุพัฒนาส่งหลักสูตรของหน่วยพัฒนามาให้ สพฐ.พิจารณา 906 หลักสูตร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม สพฐ.โดยคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมราคาค่าลงทะเบียนหลักสูตร ได้พิจารณาและประกาศให้หลักสูตรผ่านการรับรองจาก สพฐ.ในล็อตแรก จำนวน 126 หลักสูตรเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ได้ประกาศให้หลักสูตรผ่านการรับรองจาก สพฐ.อีก 661 Read More …