98 ข้อคิดดีดี ไว้ใช้ในการดำเนินชีวิต (แชร์ต่อเพื่อบอกบุญ)

1. จงทำดี อย่าหวังค่าตอบแทน ถึงแม้จะเป็นเพียงคำสรรเสริญก็ตาม.. 2. จงทำดี ให้มันดี ถึงแม้ผลงานออกมาไม่ดี ก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้ว.. 3. จงทำดี แต่อย่าอวดดี เพราะทุกคนก็มีดีไม่เหมือนกัน.. 4. อุปสรรคมักจะเกิดขึ้นในขณะที่กำลังทำความดี .. ดีเหลือเกินหนี้สินเก่าจะได้หมดไป 5. อุปสรรคมักจะไม่เกิดขึ้นในขณะกำลังทำความชั่ว เพราะเป็นทางกู้หนี้สินใหม่เข้ามาแทน 6. ทุกๆ คนปรารถนาแต่สิ่งที่ดี ๆ แต่ไม่รู้จักการทำความดี 7. ควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ อย่าพยายามแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ 8. คนโง่ไม่มีความพยายามที่จะเข้าใจอะไรได้เลย ได้แต่เอะอะโวยวายว่า “ทำไมถึงเป็นแบบนี้ ทำไม? ถึงต้องเป็นเรา ทำไม? ทำไม? 9. ผู้ฉลาดในธรรม ยอมรับว่า “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม Read More …

 การศึกษา คือ อะไร สำคัญอย่างไรต่อชีวิตบ้าง?

 การศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะ ประกอบการงานอาชีพได้ การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม การศึกษาจึงเป็นความจำเป็นของชีวิตอีกประการหนึ่ง นอกเหนือจากความจำเป็น ด้านที่อยู่อาศัย อาหารเครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค การศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิต เป็นปัจจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาทุก ๆ ด้านของชีวิตและเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของชีวิตในโลกที่มีกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง รวดเร็ว และส่งผลกระทบให้วิถีดำรงชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันการศึกษายิ่งมีบทบาทและความจำเป็นมากขึ้นด้วย ที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม http://guru.sanook.com

เพราะเหตุใดชีวิตคนเราจึงล้มเหลว!“31 ลักษณะคนล้มเหลว”

บทความ สร้างแรงบันดาลใจนี้เป็นเรื่องของความล้มเหลว ก่อนที่จะประสบความสำเร็จนั้น สิ่งหนึ่งที่คิดว่าขาดไม่ได้เลยในคุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จคือ เคยล้มเหลว ถ้าวาดวงกลมหนึ่งวงขึ้นมา แทนวงกลมนั้นเป็นความสำเร็จ เราจะเห็นได้ว่าในวงกลมนั้นจะมีเส้นของความล้มเหลวอยู่ด้วยเสมอ เพราะ ความล้มเหลม คือ ส่วนหนึ่งของความสำเร็จแต่เพื่อที่เราจะล้มเหลว หรือผิดพลาดน้อยลง หรือเจ็บตัวให้น้อยที่สุดก็คือการได้เรียนรู้ความล้มเหลวของคนที่มี ประสบการณ์มาแล้ว มันเป็นทางลัดไปสู่เป้าหมายที่ทั้งเร็วและปลอดภัยกว่า สาเหตุหลักของความล้มเหลวมี 31 ประการ ดังนี้ 1) พื้นฐานทางพันธุกรรมไม่ดี คน ที่เกิดมาพร้อมกับพลังสมองที่จำกัด ก็คงทำอะไรไม่มากนักซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของความล้มเหลวที่ไม่สามารถแก้ไข ได้แต่มีวิธีที่สามารถช่วยได้คือ การระดมความคิด 2) ขาดเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน ถ้าคนที่ไม่มีจุดหมายและเป้าหมายที่แน่นอนก็ไม่มีหวังที่จะประสบความสำเร็จ นโปเลียนกล่าวว่าในบรรดา 98%ของคนที่เขาสำรวจ ล้วนไม่มีเป้าหมาย 3) ขาดความทะเยอทะยานที่จะตั้งเป้าให้เกินธรรมดา คนที่ไม่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตและไม่เต็มใจจะลงทุน 4) การศึกษาไม่เพียงพอ ผู้ ที่ได้รับการศึกษาดีมีโอกาสกว่าคนที่เรียนรู้ด้วยตนเองผู้ที่มีการศึกษาจะ Read More …

ชีวิต…คือ”การเรียนรู้”

จากคำนิยามของชีวิตที่หลายๆคนต่างพูดพร้อมกันว่า “ ชีวิต คือการเรียนรู้ ” นั้นมันเป็นสิ่งที่ตีความหมายได้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งนัก ที่สำคัญที่สุดมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้…ในการดำรงชีวิตของคนเรานั้นต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่เกิดจากท้องมารดา จนกระทั่งสิ้นสุดลมหายใจ แต่การเรียนรู้นั้นจะเกิดประโยชน์ได้เช่นไร หากมันไม่ใช่การเรียนรู้ที่มุ่งไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น เมื่อเราพูดถึงการเรียนรู้หลายๆคนจะเข้าใจและเห็นภาพนักเรียนหรือนักศึกษาที่นั่งบนเก้าอี้ภายในห้องทสี่เหลี่ยมแคบๆแล้วมีอาจารย์นั่งบรรยายถึงเนื้อหาต่างๆอยู่หน้าห้อง  ซึ่งแท้จริงแล้วเราทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิง  ทั้งเด็ก ,วัยรุ่น, ผู้ใหญ่ แม้กระทั่งวัยชราก็สามารถเรียนรู้ได้ เพราะการเรียนรู้นั้น หมายถึง การทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆที่เราไม่รู้   มันไม่ได้จำกัดว่าต้องเกิดการเรียนรู้เรื่องใด และที่ใด มนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวในสังคมได้ แต่จะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เมื่อมีหลายๆคนมาอยู่รวมกันแล้วความหลากหลายหรือความแตกต่างก็จะเกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นการทำความเข้าใจในเรื่องที่แตกต่างจึงเป็นหน้าที่ของคนสังคมนั้นๆที่ต่างต้องศึกษากันและกันในเรื่องของความแตกต่างที่มีอยู่ เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจกัน ดังคำกล่าวที่ว่า “แตกต่าง…แต่ไม่แตกแยก ” เมื่อคนเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างที่เกี่ยวข้องกับเราและคนรอบข้างแล้วจะทำให้เราเป็นคนเท่าทันหรือเป็นคนทันเหตุการณ์การกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ เมื่อมีปัญหาอะไรเราก็สามารถแก้ปัญหาอย่างคนมีความรู้และด้วยวิธีที่ถูกต้อง เราจะเห็นได้ว่าชีวิตที่เติมเต็มไปด้วยความรู้เนื่องมาจากการเรียนรู้นั้นทำให้เราสามารถมีความสุขในการดำรงชีวิต ดังนั้น ในถานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการความสุข ความสำเร็จในชีวิต เราจึงควรที่จะกอบโกยหาความรู้ให้กับตัวเองให้มากๆ แล้วในที่สุด เราก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ!! ที่มา http://oknation.nationtv.tv/blog/yah/2009/09/17/entry-1

50 ข้อคิดดี มุมมองเพื่อความเข้าใจในชีวิต

1. เมื่อเด็กกำลังเติบโตเป็นวัยรุ่น มีความต้องการเป็นตัวของตัวเองสูง ผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจและใจแคบมักจะมองว่าเด็กดื้อ 2. คนเราจิตตกได้เป็นครั้งคราว อาจทำอะไรที่ไม่เหมาะสมได้ การรู้ตัวเองและให้อภัยตัวเอง จึงเป็นสิ่งสำคัญ 3. คนอกหักไม่อาจตัดความโศกเศร้าได้ด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียว เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยียวยาความรู้สึกดังกล่าว 4. ให้เคารพแนวคิดของผู้อื่นบ้าง เสมือนหนึ่งเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ต่างไปจากเราเท่านั้นเอง 5. ตนเองเสียเมื่อไหร่ที่คิดดี คิดชอบเป็นอยู่คนเดียว 6. ทำไปเพราะไม่รู้ ให้อภัยกันได้ รู้แล้วยังทำ คือ ความดื้อ 7. ก่อนที่จะว่ากล่าวถึงนิสัยไม่ดีของลูกนั้น ให้มองตัวพ่อแม่เองก่อนด้วยว่า เรามีส่วนผลักดันให้เขาเป็นเช่นนั้นด้วยหรือเปล่า 8. ความทุกข์ของมนุษย์ 100% เกิดจากการพยายามฝืนความจริงของธรรมชาติ 9. หากต้องอยู่กับคนที่ไม่เกรงใจกันเลย พูดกับเขาให้น้อยลง เล่นกับเขาให้น้อยลง 10. หากอยากได้อะไร ก็ควรเสียอะไรบ้าง 11. Read More …