อยากรู้กันไหม…ว่าจังหวัดที่คุณอยู่มีชื่อเดิมว่าอะไร?

ไปดูกันเลยจังหวัด ชื่อเดิม กรุงเทพมหานคร เมืองบางกอก กระบี่ เมืองปกาไสย กาฬสินธุ์ บ้านแก่งสำโรง กำแพงเพชร เมืองชากังราว เมืองนครชุม ขอนแก่น เมืองขามแก่น จันทบุรี เมืองเพนียด เมืองกาไว เมืองจันทบูร ฉะเชิงเทรา เมืองแปดริ้ว ชลบุรี บางปลาสร้อย ชัยนาท เมืองแพรก เมืองสรรค์ ชัยภูมิ บ้านหลวง บ้านโนนน้ำอ้อม เชียงราย เวียงชัยนารายณ์ เชียงใหม่ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือ เวียงพิงค์ ตรัง เมืองควนธานี เมืองทับเที่ยง ตราด บางพระ เมืองกราด หรือ Read More …

โหลดเลย!การเขียนชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล เขต และแขวงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง!

 โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล เขต และแขวง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา   หลายต่อหลายคนคงจะประสบกับปัญหาการสะกดชื่อของจังหวัด อำเภอ ตำบล เขต และแขวง ของตัวเองที่เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับชาวต่างชาติ การสั่งซื้อของจากชาวต่างชาติ การบอกที่อยู่ แจ้งสถานที่ส่งของ วันนี้ผมเองก็เลยเอารายชื่อของ จังหวัด อำเภอ ตำบล เขต และแขวง ที่ถูกต้องในประเทศไทยมาให้ได้ดาวน์โหลด เพื่อใช้ในการศึกษาและเรียนรู้กันครับ ขอบพระคุณครับผม คลิก ที่นี่ ดาวน์โหลดครบทุกจังหวัด