เห็นแล้วอดน้ำตาไหลไม่ได้…เด็กป.4 หยุดเรียนเพื่อเลี้ยงน้องๆ อาศัยอยู่บ้านหลังโทรมๆมีพ่อยากจนไร้แม่ดูแล

“เด็กหญิงอายุ 10ปีเลี้ยงน้อง 3คน” ขอแรงคนไทยช่วยแชร์ค่ะ….. ขอความอนุเคราะห์บริจาคสิ่งของ อุปกรณ์ทำครัว นมผง นมกล่อง เสื้อผ้า อาหารแห้ง หรือทุนในการดำรงชีวิตให้น้องค่ะ(น้องอยู่รร.บ้านตะกุดไผ่)เรื่องมีอยู่ว่าทำไมหนูไม่ไปโรงเรียนเสียงจากครู หนูต้องเลี้ยงน้องค่ะ น้องสามคนอายุ 3 ขวบ 1 ขวบกว่า และ 30 วัน เสียงจากคนข้างบ้าน สิ่งที่ครูเห็นตรงหน้าน้ำตาแทบไหล เด็กหญิงหัวใจแกร่งอายุแค่ 10 ปี เรียนอยู่ชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ต้องหยุดเรียน เพื่อหุงข้าว ทำกับข้าว ซักผ้า เลี้ยงน้องทุกคน กลางคืนไม่เคยได้หลับเต็มตื่น กลางวันต้องดูน้อง พ่อไม่มีเวลาเพราะรับจ้างทั่วไป กลางคืนไปหาปลามาขาย วันไหนพ่อไปหาปลาไม่กลับ เด็กๆต้องนอนตามลำพัง ส่วนแม่ไม่ขอพูดถึงนะคะ Read More …

โหลดเลย!รวมไว้ให้แล้วโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  5  ขั้น ขั้นที่ 1 การรู้จักนักเรียนรายบุคคล สรุปการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และจากระเบียบสะสม ขั้นที่ 2 การคัดกรองนักเรียน สรุปแบบคัดกรองนักเรียนทั้งชั้นเรียน ขั้นที่ 3 การส่งเสริมพัฒนา สรุปผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ ผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ *ตารางการวางแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมประจำวิชา ขั้นที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา *สรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ขั้นที่ 5 การส่งต่อภายในและภายนอก สรุปการส่งต่อภายในและภายนอก ขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1. จัดทำระเบียนสะสมเพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูล เกี่ยวกับผลการเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ข้อมูลการวางเป้าหมายในอนาคต 2. ประเมินนักเรียนตามแบบการประเมิน SDQ Read More …