ตะลึง!!!นักเรียนชั้น ป.6 ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารไม่เคยติวที่ไหน สอบโอเน็ตอันดับ 1 ของประเทศ ในวิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน

นักเรียนชั้น ป.6 ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารของจังหวัดพัทลุง สุดเก่ง แม้ไม่ได้เรียนพิเศษหรือไปกวดวิชา ก็สามารถสอบโอเน็ตอันดับ 1 ของประเทศ ในวิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน ถึงครอบครัวอยู่ในฐานะลำบาก พ่อแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและเป็นชาวประมง ตนเองเป็นนักเรียนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารและยังตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากของจังหวัดพัทลุง แต่เด็กหญิงคนเก่งรายนี้ก็สามารถทำผลการสอบโอเน็ตเป็นอันดับ 1 ในวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 ด.ญ.อโรชา บัวเพชร นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว จังหวัดพัทลุง มีผลการสอบโอเน็ต ในวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม ด.ญ.อโรชา บัวเพชร นักเรียนคนเก่งได้บอกว่า “ตนไม่เคยไปเรียนพิเศษหรือเรียนซ่อมเสริมจากที่ไหน เนื่องจากครอบครัวของตนมีปัญหาทางการเงิน” แต่สิ่งที่ผลักดันเรื่องการศึกษาให้นั้น ก็คือ “คุณครูนงเยาว์” ที่เปรียบเสมือนแม่คนที่ 2 ซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับตนและเพื่อน ๆ พร้อมทั้งนำข้อทดสอบมาให้พวกตนได้ทำสอบอย่างจริงจังสม่ำเสมอ Read More …