โลกนี้ “น่าขำ” คนที่รู้จักคุณน้อยที่สุด คือ คนที่พูดถึงคุณมากที่สุด

คนที่ ‘รู้จัก’ คุณน้อยที่สุด คือคนที่ ‘พูด’ ถึงคุณมากที่สุด คนที่บอกว่าคุณ ‘ไม่ดี’ อย่างงั้นอย่างงี้ คือคนที่ ‘อิจฉา’ คุณอยู่ลึกๆ คนที่บอกว่าคุณ ‘ทำไม่ได้’ คือคนที่ตัวเองก็ ‘ไม่ได้ทำ’ คนที่ ‘วิจารณ์’ ผลงานคุณหนักที่สุด คือคนที่ไม่มี ‘ผลงาน’ ที่จับต้องได้ คนที่ ‘ดูถูก’ ว่าคุณไม่เก่ง คือคนที่ ‘ทำไม่ได้’ อย่างที่คุณทำ คนที่บอกว่าคุณ ‘บ้า’ คือคนที่โคตรธรรมดาและถูก ‘มองข้าม’ คนที่บอกว่าคุณรวยแล้ว ‘อวด’ คือคนที่ถ้ารวยแล้วจะ ‘อวด’ ยิ่งกว่าคุณ คนที่ ‘หมั่นไส้’ ในความมั่นใจของคุณ Read More …

“การศึกษาที่บริสุทธิ์” :พุทธทาสภิกขุ

สมควรที่ผู้บริหารโรงเรียนทุกระดับการศึกษา จะนำไปเป็นแนวคิดในการพัฒนาศีลธรรม จริยธรรมให้นักเรียนเข้าถึงแก่นธรรมของพระพุทธศาสนาได้ “การช่วยกันทำให้ธรรมะแพร่หลาย ใน เวลาที่ประชาชนต้องการธรรมะเพื่อแก้ไขปัญหานานาประการแห่งยุค นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีและ อนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งข้าพเจ้าขอ อนุโมทนาในที่นี้ เนื่องในการศึกษาระดับที่สำคัญระดับหนึ่ง การ พยายามแก้ไขปัญหากัน ในแต่ด้านวัตถุ หรือการใช้อำนาจกำลัง แม้ทั้งทางตรงทางอ้อมนั้น ดูจะยังห่างไกลจากความสำเร็จ ความสามัคคีมีไม่ ได้ ความร่วมมือกันมีไม่ได้ ความรักใคร่ความกรุณากันมีไม่ได้หรือจะมีบ้างก็ตาม ชนิดตบตาหน้าไหว้หลังหลอกทั้งนั้นนั่นเป็นเพราะขาดธรรมะ หรือศีลธรรมนั่นเอง ความมีธรรมะเท่านั้น ที่จะช่วยแก้ปัญหาโดย แท้จริงได้ ทำให้มีเมตตากรุณาและสามัคคี จงรักภักดีต่อกันและกันได้ การศึกษาที่จะช่วยมนุษย์ได้แท้จริงนั้นไม่ใช่การเรียนหนังสือหรือวิชาชีพ แต่ต้องเป็นการเรียนธรรมะเพื่อ ปฏิบัติตนให้มีศีลธรรม ถ้ามิฉะนั้นแล้ว ความฉลาดและร่ำรวยที่ได้มา จากการเล่าเรียนนั้น จะกลายเป็นสิ่งส่งเสริมความเห็นแก่ตัว ทำตนเอง ให้ตกจมอยู่ภายใต้อำนาจกิเลสคือตกอบายทั้งเป็นนั่นเอง แล้วยังพลอย ทำเพื่อนมนุษย์ให้เดือดร้อน เพราะความเป็นอันธพาลของตนในลักษณะ Read More …

“การโดนดูถูกเป็นเรื่องดี” โชคดีแค่ไหนที่มีคนมาดูถูก!

เวลาที่ถูกเหยียดหยาม โดนดูถูก โดนปรามาส ถูกมองข้ามอย่างไร้ตัวตนต่างๆนานา . ให้เข้าใจไว้ว่าท้ังหมดเป็นเรื่องธรรมชาติที่แสนจะปรกติธรรมดา อย่าไปรู้สึกรู้สาอะไรให้เปลืองเวลาและหัวใจ . คนโง่เท่านั้นที่จะซ้ำเติมตัวเองด้วยการเอาเรื่องราวดังกล่าวเหล่านั้นมาบั่นเฉือนตัดทอนกำลังใจตัวเองให้แหลกละเอียดไม่มีชิ้นดี เหมือนเอาขยะมาคลุกเคล้าพลอยทำให้เน่าเหม็นสกปรกเปรอะเปื้อน . ผมมีวิธีจัดการอย่างคนฉลาดเค้าทำกัน เราสามารถแปรเปลี่ยนเรื่องแย่ๆ ห่วยๆ เหล่านั้นให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนผลักดันให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้สบายๆ . ให้คิดง่ายๆ เหมือนเวลาคุณโกยขยะสกปรกที่ไร้ประโยชน์มากมายเข้าสู่เตาเผา สุมไฟให้แรงเข้าไว้ คุณก็จะได้เป็นพลังงานมหาศาลยังไงยังงั้น . ทีนี้จะเอาไปใช้ทำอะไรที่เกิดประโยชน์ก็ทำไป…ง่ายมั้ย . วิเชียร ฤกษ์ไพศาล  Nick Genie

“ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว”สุขภาพจิตดี ! ชีวิตมีสุข

ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว เป็นคำพูดที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ ความหมายง่าย ๆ มีอยู่ในตัวอยู่แล้ว คือเมื่อเรามีสุขภาพจิตดี สุขภาพกายก็จะดีตามด้วย คนที่มีสุขภาพจิตดี ก็คือ คนที่เข้าใจตนเอง สามารถปรับตัวปรับใจได้อย่างเหมาะสมกับสังคมและสภาพความเป็นจริง เมื่อมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นในชีวิตก็สามารถคิดแก้ไขได้อย่างถูกวิธี คนที่อยากมีสุขภาพจิตดี จะต้องทำอย่างไรบ้าง เทคนิคการดูแลสุขภาพจิตให้ดีนั้นมีหลักปฏิบัติไม่ง่ายไม่ยากเกินไปดังนี้ 1.ฝึกฝนจิตใจ ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้บอกเราไว้ว่า “ใจสว่าง ใจสะอาด ใจสงบ ถ้ามีครบจึงเรียกว่ามนุสสา” ทุกคนควรหมั่นฝึกควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนเองให้มั่นคง สุขุม เยือกเย็น มีเมตตา รู้จักให้อภัยและเข้าใจคนอื่น มองโลกในแง่ดี 2.ฝึกปรับตน รู้จักปรับความคิดของตนเองให้เป็นคนมีเหตุมีผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ปรับตนเองให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงในสถานการณ์ต่าง ๆได้ ฝึกพิจารณาตนเอง สำรวจตนเองอยู่เสมอว่า ว่าตนองนั้นมีข้อเสียตรงไหนข้อดีตรงไหน ก็เก็บเป็นกำลังใจเพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น Read More …

ว.วชิรเมธี แนะ ‘อย่าก่นด่าประเทศตัวเอง’ จงลุกขึ้นสร้างความเปลี่ยนแปลง ขอปี 61 เป็นปีทองของการให้

เมื่อวันที่ 1 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเฟซบุ๊ก ‘พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี’ ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 6 ล้านคนได้เผยแพร่ข้อคิดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ว่า ขอให้ปี 2561 จงเป็น “ปีทองของการให้” นอกจากนี้ ยังระบุ ‘9 หลักคิด เพื่อชีวิตที่ดีงาม’ ดังนี้ การพัฒนาตนเอง ‘มองทุกอย่างเป็นครู เธอจะมีชีวิตอยู่อย่างแสนรื่นรมย์’ ครอบครัว ‘ ดูแลกันและกันให้ดี เพราะไม่มีวันนี้สองครั้ง’ การงาน ‘ทำให้ดีที่สุด ณ จุดที่ทำ เป็นให้ดีที่สุด ณ จุดที่เป็น’ สุขภาพ ‘งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์’ สัมพันธภาพ ‘ยอดไม้อ่อนโยน ยอดคนอ่อนน้อม’ สังคม Read More …