เอาคุณครูของเราคืนมา! Take our teacher back!

เมื่อวิชาครู แปลงร่างกลายเป็นวิชาการศึกษา ท่านที่เคารพ ในบทความทางการศึกษาของผมแทบทุกบทความ จะใช้คำว่า “วิชาครู Pedagogy” ในทุกที่ ที่มีความหมายว่า “สาสตร์แห่งการสอนคน Science of human instruction” แทนคำว่า “วิชาการศึกษา Academic education” ที่นักวิชาการและนักการศึกษารุ่นใหม่ยุคปัจจุบันคุ้นเคยกัน ผมยอมรับในความขัดแย้ง “ของท่าน” ทุกประการ เพราะความเห็นต่าง ทำให้เรา “หาทางเรียนรู้ เพื่อสร้างปัญญา” ได้ทุกกรณีเสมอ.. ผมเชื่อมั่นว่า “อาชีพครูต้องสอนคน Child Centered” นั้นหมายความว่า “ครูต้องสามารถหาทางเปลี่ยนพฤติกรรมของ “ศิษย์ตน” จากความไม่รู้ไปสู่ความรู้ และนำความรู้นั้นไปเปลี่ยนให้เป็นปัญญา เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดคุณค่าแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ Read More …

สำคัญที่สุดสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน!อ่านเลย!

กระทรวงศึกษาธิการ “ไม่สำเหนียก” ถึงเรื่อง “วุฒิภาวะทางการศึกษา” และ “พัฒนาการของวัยแห่งการเรียนรู้เลยหรือ ?”… เด็กเล็กๆถึงขั้น “สอบเข้าชั้น ป.1.”อย่างเอิกเกริกออกหน้าออกตา กันแล้วหรือ ? เด็กอนุบาล 3 ต้องถูกยัดเยียด บวก ลบ คูณ หาร เลข 3 หลัก เพื่อสามารถสอบเข้าโรงเรียนดังๆให้ได้.. มีใครเคยคิดบ้างหรือไม่ว่า “การที่กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งๆที่รู้เห็น” และ “ยังปล่อยให้เป็นไป”เช่นนี้..มันได้ทำลาย “ศักยภาพ, พัฒนาการทักษะชีวิต Life Skill และความคิดสร้างสรรค์ Creative ที่กำลังเติบโต” ไปมากเท่าไรแล้ว..หรือว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังชื่นชมยินดี กับความเป็นไปเช่นนี้.. นักการศึกษาทั้งหลาย เขาหวั่นวิตกว่า..ในการเริ่มต้นชีวิต และการเรียนรู้ Read More …