ศธ. เดินหน้าประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ แต่งตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือใน 2 เรื่องหลัก เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาสามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว คือ การจัดทำมาตรฐานของสถานศึกษา แยกตามระดับและประเภทการศึกษา และการจัดทำแนวทางดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงใหม่ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษารูปแบบเฉพาะกิจในครึ่งหลังของปีงบฯ 2561 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ระยะที่ 2 การประเมินในปีงบฯ 2562 และระยะที่ 3 ในปีงบฯ 2563 เลขาธิการ Read More …

รวมไว้ให้แล้วโหลดเลยแก้ไขได้!!! “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน (รวมทุกตอน)”

ขอบพระคุณที่มาจาก ภูวนัย พรหมอินทร์  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามคำเรียกร้องของหลาย ๆ ท่าน ที่ขอให้ผมลงรวมกันทุกตอนอีกครั้ง ผมจึงรวบรวมเรื่องที่ผมเขียนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ทุกตอนเอาไว้ รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการประกันคุณภาพภายในไว้ครบถ้วน ท่านสามารถเปิดดูได้จากลิงค์ที่ลงไว้ให้นี้ ซึ่งจะมีครบทุกเรื่อง สำหรับท่านที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ถ้าต้องการนำที่ผมเขียนเอาไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนของท่าน ก็สามารถโหลดเอาไปใช้ได้เลย  เอกสารหลักเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในมี ๓ อย่าง คือ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานการประเมินตนเอง ทั้ง ๓ อย่างนี้จะต้องมีความสอดคล้องกัน ท่านก็ต้องเอกสารทั้ง ๓ อย่างนี้ ไปด้วยกัน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำครั้งเดียวแล้วใช้ได้ ๓ ปี แผนปฏิบัติการประจำปีทำทุกปี ในต้นปีการศึกษา รายงานการประเมินตนเอง (SAR) Read More …