(โหลดเก็บไว้ได้เลย!)เทคนิค+สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ภาคต้น)

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ปอ 3 (1) แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ปอ 3 (2) แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ปอ 3 (3) แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ปอ 3 (4) แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ปอ 3 (5) แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ปอ 3 (6) โครงการสอนระยะยาวคณิตศาสตร์ ปอ 3 การอบรมคณิตศาสตร์ ป.3 หลักสูตรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดหมายของหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยมุ่งพัฒนาใน 2 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. Read More …

เมื่อลูกวัยประถมเริ่มสนใจความรัก (แบบโตเกินวัย)

เนื่องจากปัจจุบันนี้ มีพ่อ แม่ ผู้ปกครองมาขอคำปรึกษาทั้งมาด้วยตนเองและขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุตรหลานที่อยู่ในระดับประถมปลายในช่วง ป.4 – ป.6 เริ่มให้ความสนใจเพศตรงข้าม และแสดงออกทางพฤติกรรมที่เรียกได้ว่ามีความรัก โดยพ่อแม่จะได้ข้อมูลจากการสังเกตการคุยโทรศัพท์ หรือการแอบอ่านไดอารี่ , อีเมล์ ,ข้อความในโทรศัพท์ของบุตรหลาน   ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความวิตกกังวลของพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างยิ่งและเกิดข้อสงสัยว่าเพราะอะไร หรือบุตรหลานเรานั้นมีความผิดปกติหรืออย่างไร ก่อนอื่นคงต้องบอกว่า มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ โดยถ้าพิจารณาจากหลักของพัฒนาการนั้น เด็กอาจเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นได้เร็วตั้งแต่อายุ 8 – 13 ปี ซึ่งในเด็กผู้หญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นได้เร็วกว่าเด็กผู้ชาย ร่วมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มี สิ่งที่กระตุ้นทางด้านจิตใจ อารมณ์ จากสังคมรอบตัว อาทิเช่น การเข้าถึงอินเตอร์เนต หนังสือการ์ตูน ซีรีสหนังเกาหลี หรือญี่ปุ่น ที่มักจะมีเรื่องราวทำนองว่า รุ่นน้องผู้หญิง แอบรักรุ่นพี่ผู้ชายและมีพฤติกรรมแสดงความรัก Read More …